Olympijský rok 2012 v našej škole

Výsledným efektom pedagogickej činnosti je všestranne harmonicky rozvinutá osobnosť. Toto prastaré, ale vždy aktuálne poznanie antických pedagógov sa každodenne premieta do života našej školy, samozrejme i s aktívnym prispením väčšej časti žiakov. Výchovno-vzdelávacie metódy starovekých Grékov nie sú v dnešnej dobe len akýmsi perorálnym klišé.  Žijeme v roku 2012, teda v roku XXX. letných hier…