Akciótervezet – 2013 június

3. jún 2013 Triedny aktív rodičovského združenia pre triedu I.A o 15:00 SOŠ Kráľovský Chlmec, učebňa B17 Zodpovedná: Ing. Alžbeta Darányiová  6. jún 2013 Výchovný koncert – žiaci tried: I.A – OA, II.A, III.A, I.D, III.D, I.NŠ 8:00, Gymnázium Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Bernadeta Leczová  6. jún 2013 Previerka zručnosti / II.D trieda, MOV-kaderník, Ing.J.…

Plán akcií na mesiac jún 2013

3. jún 2013 Triedny aktív rodičovského združenia pre triedu I.Ao 15:00 SOŠ Kráľovský Chlmec, učebňa B17Zodpovedná: Ing. Alžbeta Darányiová  6. jún 2013 Výchovný koncert – žiaci tried: I.A – OA, II.A, III.A, I.D, III.D, I.NŠ8:00, Gymnázium Kráľovský ChlmecZodpovedná: Mgr. Bernadeta Leczová  6. jún 2013 Previerka zručnosti / II.D trieda, MOV-kaderník, Ing.J. Kázsmérová/7:30- 13:30 Písomná časť…

„Európa jövője a kezünkben van“

2013, a polgárok európai éve alkalmából megrendezett verseny megyei fordulója  Minél jobban ismerik majd az emberek jogaikat európai uniós állampolgárokként, annál jobb döntések születnek majd Európában.  (2013, a polgárok európai évének víziója) 2013. május 27-én iskolánk diákjai részt vettek az „Európa jövője a kezünkben van” című konferencián, melyet Mgr. Monika Smolková európai uniós parlamenti képviselő 2013, a polgárok…

„Budúcnosť Európy je v našich rukách“

Celokrajské kolo súťaže k Európskemu roku občanov 2013 Čím lepšie budú ľudia v Európe rozumieť svojim právam, ktoré ako občania EÚ majú, tým lepšie sa môžu rozhodovať na všetkých úrovniach v Európe. (Vízia pre Európsky rok občanov 2013) Dňa 27. 5. 2013 sa žiaci školy zúčastnili konferencie s názvom „Budúcnosť Európy je v našich rukách“. Konferenciu organizovala poslankyňa…

A “Fiatal kőműves” verseny 3. évfolyama

2013. május 23-án került megrendezésre a Fiatal Kőműves elnevezésű verseny III. évfolyama a kassai műszaki szakközépiskolában. A versenyen 6 szlovákiai szakközépiskola diákjai vettek részt Bártfáról, Ólublóról, Eperjesről, Kassáról, Dobšináról, Királyhelmecről, sőt egy csehországi szakközépiskolából, Ostraváról is érkeztek versenyzők. A kassai műszaki szakközépiskola a versenyt a Winerberger Slovenské Tehelne s.r.o. Zlaté Moravce vállalattal közösen szervezte.Iskolánkat Balla Máté és…

III. ročník súťaže MLADÝ MURÁR

Dňa 23. mája 2013 na SOŠ technickej, Kukučínova 23, Košice sa konal III. ročník súťaže MLADÝ MURÁR. Súťaže sa zúčastnili žiaci SOŠ V Bardejove, SOŠ v Starej Ľubovni, SOŠ technickej v Prešove, SOŠ technickej v Košiciach, SOŠ v Dobšinej, SOŠ v Kráľovskom Chlmci, SŠ stavebnej a drevospracujúcej v Ostrave- ČR. Vedenie SOŠ technickej v Košiciach…

A tudomány nagyjai

A fizika szakkört látogató diákok egy-egy tudós életútjának, munkásságának a feldolgozását kapták feladatul. Két diák teljesen eltérő, ám a mindennapjainkat is érintő érdekes témát választott. Az elkészített munkákat a diákok 2013. május 21-én mutatták be osztálytársaiknak. A versenybe a következő tanulók az alábbi témákkal neveztek be: Kiss Erik                       II.A – ME vjs                     Thales Henczel Norbert             II.B – ME…

Osobnosti vedy

Žiaci v rámci fyzikálneho krúžku dostali úlohu, aby spracovali životopis, prácu a vynálezy významných prírodovedcov v podobe prezentácií. Dvaja žiaci si vybrali iné zaujímavé témy, týkajúce sa nášho života. Dňa 21.5.2013 žiaci vytvorené práce prezentovali spolužiakom.Do súťaže sa prihlásili nasledovní žiaci s nasledovnými témami: Kiss Erik II.A – ME vjs Thales Henczel Norbert II.B –…