Digitálna školaStránky výchovného poradcu

rodina

Ako môžete vaším deťom pomôcť, uľahčiť adaptáciu na našej škole?

Prechod zo základnej školy na strednú školu nie je pre vaše deti jednoduché a môže trvať 3 mesiace až pol roka. Prechod na strednú školu môžeme prirovnať k prestupu z jedného zamestnania do druhého, v ktorom sa kladú vyššie nároky na výsledky práce. Dobrý štart na škole je preto pre ich sebadôveru veľmi dôležitý. Najčastejšie si prváci myslia, že keď základnú školu zvládli bez väčšieho úsilia a navyše s dobrými známkami, podarí sa im to aj na strednej škole.

Pýtajte sa !!!!!!!

Klaďte konkrétne otázky, vyhnite sa všeobecným otázkam typu „čo bolo v škole“, lebo najčastejšie sa dozviete, že nič, všetko po starom.
Konkrétne otázky :
Myslíš si, že niektorý predmet bude pre teba veľmi ťažký?
Ktorý predmet je podľa teba najviac zaujímavý?
Ako vysvetľujú učitelia, rozumieš ich výkladu na hodinách?
Z koľkých predmetov dostávate domáce úlohy?
Z odpovedí sa môžete dozvedieť o jeho postojoch ku škole, možných obavách a problémoch, pri ktorých by ste im mohli pomôcť.
Zaujímajte sa ako sa cítia v triede medzi spolužiakmi
Snažte sa zachytiť signály nespokojnosti, nezačlenenosti, prípadne šikanovania.
Ako sa cítiš v triede?
S ktorými spolužiakmi si najlepšie rozumieš?
S kým sedíš v lavici?
Nespráva sa k tebe niekto zle?
Pomôžte svojím deťom vytvoriť vhodný spôsob, systém učenia

Dôležité je, aby si vaše deti uvedomovali, že pravidelné a systematické učenie je najlepším spôsobom ako bez vážnych problémov zvládli školu a mali zo seba dobrý pocit. Porozprávajte sa s nimi o čase, podmienkach a spôsoboch učenia.