• 110

    ročná tradícia

    NOVÉ ODBORY

    MODERNÉ VYUČOVACIE METÓDY

    Telefón: 056/63 22 678

    SME TU PRE VÁS A BLÍZKO VÁS - ÖNÖKÉRT, ÖNÖKHÖZ KÖZEL

Pravopisná súťaž

writing      Na deň svätého Valentína sa na pôde našej školy konala Pravopisná súťaž pre študentov študijného odboru. Zúčastnili sa jej žiaci z tried so slovenským i maďarským vyučovacím jazykom. Súťažiaci  boli rozdelení do dvoch skupín na základe  vyučovacieho jazyka. V prvej časti mali v texte dopĺňať jotu a ypsilon, čiarky vo vetách; v druhej časti vypracovali test, v ktorom si preverili svoje vedomosti z jazyka. V skupine s vyučovacím jazykom slovenským získala prvé miesto Harcsová Valéria z II.A, druhé miesto Muszka Marián a tretie miesto Gabódová Nikola, obaja z I.A.V skupine s vyučovacím jazykom maďarským získali prvé miesto Pankulics Zsolt z I.B, druhé miesto Szatmáriová Bianka z II.B, tretie miesto Kosztyová Kristína z I.B .

Ostatným súťažiacim  tiež blahoželáme, veď vyhrali už aj preto, že prišli, dokázali sa premôcť a v tento milý deň  všetci prítomní zistili, že dostať list bez pravopisných chýb je určite lepšie, než sa hanbiť za to, že si ypsilony s nami robia čo chcú.

That Facebook ID is unauthorized for use, please go to Settings and add it.

Comments are closed.