• 110

    ročná tradícia

    NOVÉ ODBORY

    MODERNÉ VYUČOVACIE METÓDY

    Telefón: 056/63 22 678

    SME TU PRE VÁS A BLÍZKO VÁS - ÖNÖKÉRT, ÖNÖKHÖZ KÖZEL

Zelená stužka – symbol nádeje

Zelená stužka – symbol nádeje

DSC_0581 17. január sa stal pre IV.A výnimočným dňom, lebo o 15:00 sa v budove  našej školy pripínali študentom zelené stužky, symboly budúcich maturantov. Slávnosti sa zúčastnili rodinní príslušníci, učitelia i priatelia.  Po privítaní všetkých  sa začala oficiálna časť slávnosti. Vypočuli sme si dojemné prejavy, pri ktorých sme si uvedomili vážnosť situácie. Triedny učiteľ, pán Ing. Ladislav Szabó, každému pripol zelenú stužku, prečítali sa častušky a slávnostný prípitok ukončil túto peknú chvíľu v našom živote. Nasledovalo fotografovanie a po ňom sa celá trieda spolu so svojím triednym učiteľom, s pani zástupkyňou Mgr. Evou Blaškovou a pánom Molnárom, ktorý zvečnil tieto krásne okamihy, vybrali na slávnostnú večeru do neďalekej reštaurácie.

     Ďakujeme prítomným, ktorí nás poctili svojou návštevou a dúfame, že na maturitných skúškach nesklameme.

That Facebook ID is unauthorized for use, please go to Settings and add it.

Comments are closed.