• 110

    ročná tradícia

    NOVÉ ODBORY

    MODERNÉ VYUČOVACIE METÓDY

    Telefón: 056/63 22 678

    SME TU PRE VÁS A BLÍZKO VÁS - ÖNÖKÉRT, ÖNÖKHÖZ KÖZEL

Jarný miniseminár vydavateľstva OXFORD UNIVERSITY PRESS

P1020989Naša škola patrí medzi tie školy v Košickom kraji, kde sa nachádza jedna z tzv. „Minilibraries“ – mini knižnice – v rámci ktorej sa prezentujú knihy vydavateľstva Oxford University Press.
Vďaka tomu každý rok sa u nás koná jarný miniseminár vydavateľstva Oxford pre učiteľov angličtiny základných a stredných škôl.

4. apríla 2014 sa konal Jarný miniseminár vydavateľstva Oxford University Press. Opäť sa u nás zišli angličtinári (11) z okolitých základných a stredných škôl. Téma metodického stretnutia bola: „Angličtina od prváka po maturitu alebo Čo sa predtým naučili?“.
Lektorom seminára bol pán Mgr. Roman Čančinov, konzultant pre OUP pre Košický a Prešovský kraj.

Hlavnými bodmi stretnutia boli:
• Nadväznosť vyučovania angličtiny medzi ISCED 1 – 2 – 3. Praktické ukážky porovnávajúce aktivity na jednotlivých vzdelávacích stupňoch.
• Ukážky nadväznosti OUP učebníc od 1. ročníka po maturitu.

Na seminári učitelia mali možnosť oboznámiť sa s najnovšími učebnicami, pracovnými zošitmi, gramatickými titulkami, iTools pomôckami. Seminár bol spojený s predajnou výstavou kníh.
Na konci seminára každý účastník dostal dar vydavateľstva OUP (Oxford Learner`s Pocket – Verbs and Tenses.)

That Facebook ID is unauthorized for use, please go to Settings and add it.

Comments are closed.