• 110

    ročná tradícia

    NOVÉ ODBORY

    MODERNÉ VYUČOVACIE METÓDY

    Telefón: 056/63 22 678

    SME TU PRE VÁS A BLÍZKO VÁS - ÖNÖKÉRT, ÖNÖKHÖZ KÖZEL

Mladý stavbár 2014

21052014054Dňa 21. mája 2014 SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice zorganizovala už štvrtý ročník súťaže zručnosti “Mladý stavbár”. Zúčastnilo sa jej sedem družstiev zo Stredných odborných škôl v Ostrave, v Revúcej, v Spišskej Novej Vsi, v Dobšinej, v Bardejove, v Kráľovskom Chlmci a v Košiciach.

Spoluorganizátorom súťaže bola firma Wienerberger – Slovenské tehelne, spol. s r. o. v Zlatých Moravciach.

Víťazom súťaže sa stalo družstvo zo Spojenej školy v Bardejove, na druhom mieste sa umiestnili žiaci zo SŠSaD v Ostrave a na treťom žiaci SOŠ technickej v Košiciach.

Našu školu reprezentovali žiaci II.E triedy Zoltán Kiss a Viliam Rontó a umiestnili sa na 4. mieste.

Za vzornú reprezentáciu školy im ďakujeme.

That Facebook ID is unauthorized for use, please go to Settings and add it.

Comments are closed.