• 110

    ročná tradícia

    NOVÉ ODBORY

    MODERNÉ VYUČOVACIE METÓDY

    Telefón: 056/63 22 678

    SME TU PRE VÁS A BLÍZKO VÁS - ÖNÖKÉRT, ÖNÖKHÖZ KÖZEL

Exkurzia v Tepelnej elektrárni Vojany

DSCF0549Dňa 29. mája 2014 sa zúčastnilo 24 žiakov z III.A a III.B triedy odboru mechanik elektrotechnik exkurzie v Tepelnej elektrárni Vojany. Žiaci mali možnosť vidieť blokovú dozorňu, riadiaci velín kotolne, riadiaci velín rozvodu elektrickej siete, rozobratú turbínu s budiacou a generátorovou časťou, chemickú úpravu vody, a iné technológie, ktoré menia uhlie a biomasu na elektrinu a teplo.

Dozvedeli sme sa aj o ekologických opatreniach, ktoré závod robí na zníženie znečistenia životného prostredia.

Po tejto exkurzii sme mali dohodnuté stretnutie s pracovníkom Slovenskej ornitologickej spoločnosti Bird Life Slovensko, ktorý nás zaviedol do neďalekej obce Beša. Po krátkej prednáške o vtákoch žijúcich v tejto oblasti,špeciálnym ďalekohľadom sme pozorovali vzácne včeláre.

That Facebook ID is unauthorized for use, please go to Settings and add it.

Comments are closed.