• 110

    ročná tradícia

    NOVÉ ODBORY

    MODERNÉ VYUČOVACIE METÓDY

    Telefon: 056/63 22 678

    SME TU PRE VÁS A BLÍZKO VÁS - ÖNÖKÉRT, ÖNÖKHÖZ KÖZEL

Rendhagyó magyar irodalomóra volt iskolánkon

 „Az utókor szeretettel övezi, sok költő sok verssel tisztelgett emléke előtt. A róla szóló figurális ábrázolások a testtartással, a tekintettel beszélik el szenvedéstörténetét; s őrzik az arcvonásokban azt, amivel ő maga fogadta, viselte és uralta mártíriumát: kivételes erkölcsi erejét.“ (Tarján Tamás)

P1030042 Nem telik el tanév iskolánkon egy-egy rendhagyó irodalomóra nélkül. A kassai Thália színház két művésze, Kövesdi Szabó Mária és Pólos Árpád rendszeres vendégei intézményünknek, az idén október 13-án délelőtt látogattak el ismét hozzánk. Ezúttal Radnóti Miklós életművéből készítettek egy „tanórányi“ összeállítást.

A költő megrázó és tragikus sorsa mindenki számára ismert, az idén emlékezünk meg halálának 70. évfordulójáról. Ez alkalomból a diákok részleteket hallhattak Radnóti származása miatt megpecsételődött play free Astral Luck slots életéből, majd a halálvárás rettenetében telt mindennapjaiból. A művészek gondos versválogatásának köszönhetően a diákok ízelítőt kaptak a lágerversekből, a meghurcoltatások ellenére is a költőnek hazája iránt érzett soha meg nem szűnő szeretetéből, és természetesen szerelmi költészetéből.

Október 13-a délelőttje iskolánkon a költészet, a versek és a felemelő művészi élmények jegyében zajlott.

The NextGEN gallery with ID/slug: 46 does not exist or is empty.

 

 

Comments are closed.