• 110

    ročná tradícia

    NOVÉ ODBORY

    MODERNÉ VYUČOVACIE METÓDY

    Telefón: 056/63 22 678

    SME TU PRE VÁS A BLÍZKO VÁS - ÖNÖKÉRT, ÖNÖKHÖZ KÖZEL

Slávnostné otvorenie školského roku 2014/2015

DSC_0515I keď leto a prázdninové zážitky sú neodvratne preč, september prichádza do každej školy s novými očakávaniami a výzvami. V utorok, 2. septembra 2014 za krásneho slnečného rána sa na školskom ihrisku stretli žiaci, rodičia, hostia a pedagogickí pracovníci školy, aby sa spoločne zúčastnili na otvorení nového školského roku 2014/2015.

Ing. Ivan Beňo, riaditeľ školy vo svojom slávnostnom príhovore privítal prítomných a načrtol hlavné ciele a požiadavky týkajúce sa pedagogicko-výchovnej práce.

Prajeme každému, aby v novom školskom roku zažil čo najviac úspechov. Milí žiaci, želáme vám, aby ste každý deň prichádzali do našej školy v zdraví, s radosťou a nadobudli čo najviac teoretických poznatkov a praktických zručností. Veríme, že aj vďaka vášmu serióznemu prístupu k štúdiu sa nám podarí splniť všetky predsavzaté ciele.

That Facebook ID is unauthorized for use, please go to Settings and add it.

Comments are closed.