• 110

    ročná tradícia

    NOVÉ ODBORY

    MODERNÉ VYUČOVACIE METÓDY

    Telefón: 056/63 22 678

    SME TU PRE VÁS A BLÍZKO VÁS - ÖNÖKÉRT, ÖNÖKHÖZ KÖZEL

Športovo – oddychová zóna na našej škole

DSC_0150Národný projekt KomPrax – kompetencie pre prax, ktorý je podporovaný z Európskeho sociálneho fondu, poskytol možnosť našim žiačkam z II.A triedy Diane Holováczovej a Lorette Sirikovej uskutočniť malý projekt s názvom: „Športovo-oddychová zóna“ na pôde našej školy. Prostredníctvom neformálneho vzdelávania naše žiačky nadobudli kompetencie ( vedomosti, zručnosti a postoje) dôležité pre ich budúce zamestnanie ako aj pre ich spoločenský život.

Naše žiačky v rámci svojho vzdelávacieho cyklu pripravili, urobili a vyhodnotili svoj malý projekt, cez ktorý si vyskúšali v praxi zručnosti, ktoré sa naučili počas školení, ako aj mnohé ďalšie. Do aktivity boli zapojení aj spolužiaci, dobrovoľníci, učitelia a sponzori.

The NextGEN gallery with ID/slug: 41 does not exist or is empty.

Comments are closed.