• 110

    ročná tradícia

    NOVÉ ODBORY

    MODERNÉ VYUČOVACIE METÓDY

    Telefón: 056/63 22 678

    SME TU PRE VÁS A BLÍZKO VÁS - ÖNÖKÉRT, ÖNÖKHÖZ KÖZEL

Pravopisná súťaž zo slovenského jazyka

Ako po iné roky, aj tento školský rok sa našli šikovní a odvážni žiaci, ktorí sa zapojili do Pravopisnej súťaže zo slovenského jazyka. Súťaž sa konala dňa 6. 3. 2015 v priestoroch našej školy. Do súťaže sa zapojilo 20 žiakov z tried s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským. Žiaci na súťaži mali možnosť preveriť si svoju pravopisnú úroveň zo slovenského jazyka. Prvé miesto získali Lýdia Bundzáková (III.A) a Ján Pankulics (III.B), druhé miesto Nikola Moravčíková (III.A) a Diana Pekáriková (II.A) a na treťom mieste sa umiestnili žiaci: Nikola Gabódová (II.A), Martin Jenigár (II.A) a Patrik Bodnár (I.A).

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme.

Comments are closed.