• 110

    ročná tradícia

    NOVÉ ODBORY

    MODERNÉ VYUČOVACIE METÓDY

    Telefón: 056/63 22 678

    SME TU PRE VÁS A BLÍZKO VÁS - ÖNÖKÉRT, ÖNÖKHÖZ KÖZEL

Prezentácia a ukážka opravy a diagnostiky klimatizácie

Žiaci III. C a I. C triedy učebného odboru autoopravár – mechanik sa zúčastnili dňa 8. 2. 2019 prednášky na tému  Prezentácia a ukážka opravy a diagnostiky klimatizácie. V rámci prezentácie bol predvedený systém klimatizácie vozidla a  hlavné poruchy a opravy klimatizačnej sústavy vozidla. Prednášajúcim bol  Martin Jakubec  z firmy WÜRTH spol. s. r. o.

Prednáška bola obsažná, doplnená ukážkami uvedených systémov. Žiakom sa veľmi páčila. V druhej časti prezentácie bola predvedená počítačová diagnostika elektronických častí vozidla, ktorá je použiteľná na všetky typy vozidiel. Po prezentácii nasledovala praktická ukážka plničky klimatizácie na vozidle v dielni autoservisu.

 

Comments are closed.