Športový deň

Športový deň pre žiakov II.A, II.B, III.A a III.B triedy bol 15. marca 2016 zaujímavý a rôznorodý. Súťažilo sa v kolektívnych športoch v minifutbale, vo volejbale zmiešaných družstiev, v basketbale, ale i v individuálnych športoch, ktorými boli stolný tenis, bedminton a silový viacboj. V kolektívnych športoch dominovali žiaci III.A a III.B triedy a z ktorých vynikali hlavne Marián Muszka, Martin Jenigár, Zsolt Pankulics, Bence Balog, Štefan Kasko,…

7. ročník valentínskeho volejbalového turnaja

Šport sa nepokladá za všeliek na uzdravenie chorého sveta, ale za reálny príspevok ľuďom ku zbavenia sa tlaku všedných dní a k vzájomnému porozumeniu. Tieto ciele sledujú organizátori už tradičným VALENTÍNSKYM VOLEJBALOVÝM TURNAJOM, ktorého 7. ročník bol zrealizovaný 12. februára 2016 v SOŠ–Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci na pracovisku v Čiernej nad Tisou. Turnaj je príležitosťou kde sa majú možnosť stretnúť…

Vianočný futbalový turnaj

Mladý človek prisudzuje veciam význam na základe svojich pocitov, ktoré v ňom konkrétna činnosť vyvoláva. Medzi hlavné oblasti jeho zaujímavých hodnôt patrí nesporne aj športová činnosť. Vianočný futbalový turnaj je udalosťou, ktorému sa tešia mnohí žiaci našej školy, veď do tohto ročníka, uskutočnenom 18. decembra 2015 sa zapojilo 70 študentov našej školy. Turnaj opäť potvrdil náročné…

Futbalový turnaj v Sárospataku

     Zážitky zo školy, postrehy a skúsenosti sú komplexné a pretrvávajú v človeku po celý život. SOŠ-Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci preto podporuje všetky činnosti, ktoré sú na osoh vo výchove žiakov. Tento cieľ plnila aj športová akcia spojená s futbalovým turnajom, organizovaným partnerskou školou Vay Miklós Református Szakképző Iskola és Diákotthon v Sárospataku, ktorej sa zúčastnili naši študenti s pánom učiteľom…

Futbalový festival legiend 2015

Športové zápolenia sú puto, čo spája ľudí, ktoré napomáha vážiť si seba i vlastnosti iných, predovšetkým svojich súperov. Tieto ušľachtilé ideály ľudského správania, ktoré sú podmienené túžbou zmerať si svoje sily a hlavne prekonávať sa navzájom, sprevádzali futbalový festival legiend 6.septembra 2015 v Košiciach. Dôstojnosť celého podujatia svojou priamou účasťou podporili Mgr. Monika Smolková, poslankyňa Európskeho parlamentu, Mgr.…

Valentínsky volejbalový turnaj

Šport je puto, čo sa spája ľudí dokopy. Tomuto cieľu slúži Valentínsky volejbalový turnaj, ktorý od roku 2010 pravidelne organizuje SOŠ – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci. Skôr, kým začneme pripravovať rôzne súťaže, máme mnoho očakávaní. Naším úsilím i v prípade toho turnaja bolo realizovať ho tak, aby dopadol čo najlepšie. Už 6. ročník tohto populárneho…

Školská liga v halovom futbale – 1. kolo

Športová činnosť na našej škole je jedna z najmasovejších a najpravidelnejšie sa opakujúcich udalostí, ktorá získala veľkú obľubu u žiakov. Je to potešujúca skutočnosť, lebo šport pôsobí motivačne na každého účastníka, či sa realizuje na reprezentačnej úrovni, alebo v užšom prípade „len“ na úrovni našej školy. Pri tejto činnosti sa u každého žiaka rovnako odbúravajú zábrany, pretože emócie z úspechu sú…

6. ROČNÍK ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY MEDZIBODROŽIA PRE ŽIAKOV ZŠ, 13.6.2014

Medzi udalosti, ktoré v dnešnom svete bývajú s najväčším počtom mladých ľudí nesporne patria športové stretnutia. Šport a športové súťaže musia zohrávať čoraz väčšiu úlohu v živote dospievajúceho mladého človeka, pretože technické vymoženosti posledných desaťročí značne podmieňujú záujem tejto generácie, a preto aktívny pohyb zostáva čoraz viac v ústraní. Veď o pozitívach pohybu a tým…

Halový futbalový turnaj

Obvodové kolo v halovom futbalovom turnaji pre chlapcov stredných škôl v rámci KSK sa uskutočnilo 27. marca 2014 v súlade s plánom dlhodobých športových súťaží. Z poverenia KSK organizáciou turnaja bolo poverené Gymnázium – Gimnázium Kráľovský Chlmec. Okrem organizátora a našej školy sa spomínaného turnaja zúčastnili aj SOŠ Veľké Kapušany a Gymnázium Veľké Kapušany. Turnaj sa hral spôsobom každý s každým, teda…