• 110

    ročná tradícia

    NOVÉ ODBORY

    MODERNÉ VYUČOVACIE METÓDY

    Telefón: 056/63 22 678

    SME TU PRE VÁS A BLÍZKO VÁS - ÖNÖKÉRT, ÖNÖKHÖZ KÖZEL

Erasmus+

V rámci programu Erasmus+ sa naši žiaci zúčastňujú tento rok odbornej stáže v maďarskom meste Eger.
Spolu 15 žiakov z odborov kaderník, autoopravár a mechanik elektrotechnik vykonávajú troj-týždňovú odbornú prax v miestnych podnikoch. Aj touto cestou rozširujú svoje zručnosti a získavajú nové skúsenosti, ktoré neskôr využijú pri úspešnom uplatnení sa na trhu práce doma i v zahraničí.

Comments are closed