• 110

    ročná tradícia

    NOVÉ ODBORY

    MODERNÉ VYUČOVACIE METÓDY

    Telefón: 056/63 22 678

    SME TU PRE VÁS A BLÍZKO VÁS - ÖNÖKÉRT, ÖNÖKHÖZ KÖZEL

Erasmus+

ODBORNÁ STÁŽ V MAĎARSKU

V rámci programu Erasmus+ sa naši žiaci zúčastnili tohto roku odbornej stáže v maďarskom meste Eger.
Spolu 15 žiakov z odborov kaderník, autoopravár a mechanik elektrotechnik si prehlbovalo vedomosti zo svojho odboru počas troch týždňov v miestnych podnikoch. Aj touto cestou rozširovali svoje zručnosti a získali nové skúsenosti, ktoré neskôr budú môcť využiť pri úspešnom uplatnení sa na trhu práce doma i v zahraničí.

Termín: 4.-24. február 2018

Comments are closed