Konzultačné hodiny vyučujúcich v školskom roku 2019/2020

Vyučujúci A týždeň B týždeň
Deň Vyučovacia

hodina

Deň Vyučovacia

hodina

Ing. Eleonóra Balogová streda 7. streda 8.
  piatok 8. piatok 7.
Ing. Andrea Bernáthová pondelok 7. utorok 7.
pondelok 8. utorok 8.
Ing. Brigita Bernáthová pondelok 8. streda 8.
  streda 8. štvrtok 8.
Mgr. Eva Blašková štvrtok 7. štvrtok 7.
  štvrtok 8. štvrtok 8.
Mgr. Beáta Csatlósová utorok 7. utorok 7.
  utorok 8. utorok 8.
Ing. Jozef Čoma     dojednať osobne
       
Ing. Judita Diószeghyová pondelok 7. štvrtok 7.
  pondelok 8. štvrtok 8.
Ing. Angela Geriová pondelok 8.    
         
Ing. Štefan Géresi utorok 8. pondelok 8.
  streda 8. streda 8.
Mgr. Zoltán Jánošík pondelok 8. pondelok 8.
  utorok 8. piatok 8.
Ing. Judita Kázsmérová streda 7. štvrtok 7.
  streda 8. štvrtok 8.
Ing. Helena Kovácsová utorok 8. pondelok 8.
  streda 8. utorok 8.
Mgr. Erika Matyiová dojednať osobne dojednať osobne
       
Ing. Denisa Mihalčíková utorok 8. streda 8.
  štvrtok 8. štvrtok 8.
Mgr. István Mondok – Pálmay dojednať osobne dojednať osobne
       
Alexander Molnár dojednať osobne dojednať osobne
         
PhDr. Andrea Pankovics pondelok 8. pondelok 7.
  utorok 7. pondelok 8.
Mgr. Enikő Pogányová utorok 7. utorok 7.

 

         
Ing. Tibor Sáradi utorok 7. utorok 7.
  piatok 7. streda 7.
Mgr. Denisa Szemánová štvrtok 7. pondelok 7.
štvrtok 8. pondelok 8.
Mgr. Gabriela Šemegová pondelok 8. pondelok 8.
  utorok 7.-8.    
Ing. Mária Šipošová štvrtok 8. štvrtok 8.
         
Ing. Eva Vassová streda 8. utorok 8.
  štvrtok 8. štvrtok 8.