Harmonogram konzultačných hodín vyučujúcich v školskom roku 2017/2018
Meno učiteľa A týždeň B týždeň
Deň Čas od – do (hod) Deň Čas od – do (hod)
Mgr. Katarína Anderová pondelok 14:10-14:55 streda 14:10-14:55
utorok 14:10-14:55 piatok 14:10-14:55
Ing. Eleonóra Balogová streda 13:20-14:05 pondelok 14:10-14:55
piatok 14:10-14:55 štvrtok 14:10-14:55
Mgr. Eva Blašková utorok 13:20-14:55 utorok 14:10-14:55
–– –– streda 13:20-14:05
Mgr. Katarína Banyková pondelok 14:10-14:55 pondelok 14:10-14:55
–– –– –– ––
Ing. Brigita Bernáthová pondelok 13:20-14:05 utorok 13:20-14:05
utorok 14:10-14:55 utorok 13:20-14:05
Mgr. Mária Bók Lezsák štvrtok 14:10-14:55 utorok 14:10-14:55
piatok 14:10-14:55 streda 14:10-14:55
Mgr. Beáta Csatlósová pondelok 14:10-14:55 pondelok 14:10-14:55
utorok 14:10-14:55 utorok 14:10-14:55
Ing. Judita Diószeghyová štvrtok 13:20-14:55 štvrtok 14:10-15:45
–– –– –– ––
PaedDr. Krisztina Furik utorok 13:20-14:55 utorok 13:20-14:55
–– –– –– ––
Ing. Angela Geriová utorok 14:10-14:55 piatok 14:10-14:55
–– –– –– ––
Ing. Štefan Géresi streda 13:20-14:05 streda 13:20-14:05
streda 14:10-14:55 streda 14:10-14:55
Ing. Miroslav Gonda pondelok 14:10-14:55 pondelok 14:10-14:55
štvrtok 14:10-14:55 –– ––
Mgr. Nataša Gyimesiová štvrtok 14:10-14:55 –– ––
–– –– –– ––
Mgr. Zoltán Jánošík streda 14:10-14:55 utorok 13:20-14:05
piatok 14:10-14:55 štvrtok 13:20-14:05
Ing. Štefan Jesztrebi streda 13:20-14:05 piatok 13:20-14:05
streda 14:10-14:55 piatok 14:10-14:55
Ing. Mikuláš Kalitza streda 13:20-14:05 piatok 13:20-14:05
streda 14:10-14:55 piatok 14:10-14:55
Ing. Judita Kázsmérová štvrtok 13:20-14:55 štvrtok 14:10-14:55
–– –– piatok 13:20-14:05
Ing. Helena Kovácsová pondelok 13:20-14:05 pondelok 14:10-14:55
štvrtok 13:20-14:05 piatok 14:10-14:55
Ing. Denisa Mihalčíková štvrtok 13:20-14:05 streda 13:20-14:05
štvrtok 14:10-14:55 streda 14:10-14:55
PhDr. Andrea Pankovics pondelok 13:20-14:05 pondelok 13:20-14:05
pondelok 14:10-14:55 streda 14:10-14:55
Mgr. Enikő Pogányová štvrtok 13:20-14:05 štvrtok 13:20-14:05
–– –– –– ––
Ing. Andrea Polláková pondelok 13:20-14:05 štvrtok 14:10-14:55
pondelok 14:10-14:55 piatok 14:10-14:55
Ing. Tibor Sáradi streda 13:20-14:05 –– ––
štvrtok 13:20-14:05 –– ––
Mgr. Gabriela Šemegová pondelok 14:10-14:55 pondelok 14:10-14:55
utorok 14:10-14:55 štvrtok 14:10-14:55
Ing. Mária Šipošová štvrtok 13:20-14:05 štvrtok 13:20-14:05
–– –– –– ––
Mgr. Monika Štofan štvrtok 14:10-14:55 streda 14:10-14:55
–– –– –– ––
Mgr. Veronika Tóth Fülöp streda 13:20-14:55 štvrtok 13:20-14:55
–– –– –– ––
Ing. Eva Vassová streda 13:20-14:55 utorok 14:10-14:55
–– –– štvrtok 13:20-14:05