Organizačná štruktúra

VEDENIE ŠKOLY

Riaditeľ školy: Ing. Ivan Beňo Ing. Ivan  Beňo
Telefón    
Sekretariát riaditeľa:   056 63 22 678
Stránkové dni:    
Pondelok:   11.00 – 13.00
    14.00 – 16.00
Štvrtok:   14.00 – 16.00
Zástupcovia riaditeľa školy    
   
pre teoretické vyučovanie   Ing. Mária Šipošová
pre praktické vyučovanie: Mgr. Enikő Pogányová
pre prevádzkovo ekonomickú činnosť:  Juraj Árti Ing. Juraj  Árti

RADA ŠKOLY

Ing. Jozef Horváth – delegovaný poslanec KSK do rady školy
Ing. Karol Pataky – delegovaný poslanec KSK do rady školy
Ing. Ján Hornyák – delegov. zástupca organizácie spolupracujúcej so školským internátom
Ing. Jana Murgašová – delegovaný zástupca za Úrad KSK
Lívia Belekaničová – zvolený zástupca rodičov
Anikó Ballová – zvolený zástupca rodičov
Miroslav Eržin – zvolený zástupca rodičov
Ing. Brigita Bernáthová – zvolený zástupca z pedagog. zamestnancov školy
Štefan Horváth – zvolený zástupca z pedagogických zamestnancov školy
Anna Tomčiová – zvolený zástupca z radov ostatných zamestnancov školy
Csenge Semjanová – zvolený zástupca žiakov školy