NÁZOV PRK: PREDMETOVÁ KOMISIA PRE

VYUČOVACIE  A CUDZIE JAZYKY

OBDOBIE PLATNOSTI: školský rok  2017/2018
ČLENOVIA: P.

Č.

APROBÁCIA VYUČOVANÉ PREDMETY
VEDÚCI: 1. PaedDr. Krisztina Furik anglický jazyk ANJ, KAJ

 

STÁLI ČLENOVIA: 2. Mgr. Gabriela Šemegová

slovenský jazyk a literatúra – dejepis

SJL , SJS

 

3. Mgr. Veronika Tóth Fülöp

maďarský jazyk a literatúra – psychológia

MJL  SJS
4. PhDr. Andrea Pankovics

maďarský jazyk a literatúra – filozofia

MJL
5. Ing. Brigita Bernáthová ekonomické predmety ANJ , KAJ
6. Mgr. Gyimesiová Nataša

slovenský jazyk a literatúra – francúzsky jazyk

SJL, SJS
7. Mgr. Monika Štofan

maďarský jazyk – nemecký jazyk

NEJ
8. Mgr. Mária Feketeová slovenský jazyk a literatúra -maďarský jazyk a literatúra SJL, SJS
DOČASNÍ ČLENOVIA: 9. PhDr. Iveta Mátyásová

etická výchova

SJL, SJS , MJL
10. Ing. Helena Kováčová

odborné predmety stavebné

SJS , MJL
NÁZOV PRK: PREDMETOVÁ KOMISIA PRE

odevné a kadernícke predmety

OBDOBIE PLATNOSTI: školský rok  2017/2018
ČLENOVIA: P. Č. APROBÁCIA – odborné predmety VYUČOVANÉ PREDMETY
VEDÚCI: 1. Ing.JuditaKázsmérová

odborné predmety strojárske

Odbor KAD: ODK (vjs), MTR (vjs),TEC (vjs), ODK (vjm), MTR (vjm), TEC (vjm)

Odbor  VLK:ODK

 

STÁLI ČLENOVIA:

2. Ing.JuditaDiószeghyová

odborné predmety strojárske

Odbor VLK (vjs):VPK, ODP, UZV, ORS, ODK
3. Bc. Tamásiová Veronika

majsterka odbornej výchovy

Odbor KAD (vjs): OVY
4. Bc. Buzová Beáta

majsterka odbornej výchovy

Odbor KAD: OVY
5. Ing. Geriová Angela

chémia

ZDR
6.

 

Mgr. Šemegová Gabriela

slovenský jazyk a literatúra, dejepis

Odbor KAD – KOM (vjs)
7.

 

Mgr.Veronika Tóth Fülöp

maďarský jazyk a literatúra – psychológia

Odbor VLK – PPT

Odbor KAD – PSY

Odbor VK – TEC (vjm)

8. Babošová Beáta

majsterka odbornej výchovy

Odbor VK – OVY (vjm)
9. PhDr. Mátyasová Iveta

etická výchova

Odbor VK – TEC (vjm)
10. Bc. Alžbeta Körmöndiová

majsterka odbornej výchovy

Odbor VK – OVY (vjm)
NÁZOV PRK: PREDMETOVÁ KOMISIA PRE

SPOLOČENSKOVEDNÉ PREDMETY

OBDOBIE PLATNOSTI: školský rok  2017/2018
ČLENOVIA: P. Č. APROBÁCIA VYUČOVANÉ PREDMETY
VEDÚCI: 1. PhDr. Andrea Pankovics maďarský jazyk a literatúra – filozofia OBN, ETV
STÁLI ČLENOVIA: 2. Mgr. Gabriela Šemegová slovenský jazyk a literatúra – dejepis DEJ
3. Mgr. Katarína Banyková

psychológia – biológia

ETV
4. Mgr. Jánošík Zoltán

telesná a športová výchova

TSV
DOČASNÍ ČLENOVIA: 5. Mgr. Veronika Tóth Fülöp

maďarský jazyk a literatúra – psychológia

OBN, TSV
6. PhDr. Iveta Mátyásová

etická výchova

OBN
7. Ing. Helena Kovácsová

odborné predmety stavebné

OBN
8. Mgr. Katarína Anderová

matematika – fyzika

OBN, ETV
NÁZOV PRK: PREDMETOVÁ KOMISIA PRE

prírodovedné predmety

OBDOBIE PLATNOSTI: školský rok  2017/2018
 

ČLENOVIA:

P. Č. APROBÁCIA VYUČOVANÉ PREDMETY
VEDÚCI: 1. Mgr. Beáta Csatlósová

fyzika – chémia – informatika

CHE, INF
STÁLI ČLENOVIA: 2. Mgr. Katarína Anderová

matematika – fyzika

MAT, FYZ
3. Mgr. EnikőPogányová

fyzika – chémia

FYZ
4. Mgr. Eva Blašková

matematika – chémia

MAT
5. Mgr. Katarína Banyková

biológia – psychológia

BIO
DOČASNÍ ČLENOVIA 6. PhDr. Iveta Mátyásová

etická výchova

MAT
NÁZOV PRK: PREDMETOVÁ KOMISIA PRE

ELEKTROTECHNICKÉ predmety

OBDOBIE PLATNOSTI: školský rok  2017/2018
ČLENOVIA: P. Č. APROBÁCIA VYUČOVANÉ PREDMETY
VEDÚCI: 1. Ing. Miroslav Gonda

odborné predmety elektrotechnické

ESP, GST, MST, SRO, AUR, VYE, ELS, VEE, OVY
STÁLI ČLENOVIA: 2. Ing. Mikuláš Kalitza

odborné predmety elektrotechnické

ZAE, ZEL, ELM, ELK, AUM, RVE, GSP, SPT, MSP, ELZ, ELN, OVY
3. Štefan Horváth

odborné predmety elektrotechnické

odborný výcvik (OVY)
4. Gabriel Dóczi

odborné predmety elektrotechnické

odborný výcvik (OVY)
DOČASNÍ ČLENOVIA: 5. Ing. Sáradi Tibor

odborné predmety strojárske

VYT
NÁZOV PRK: PREDMETOVÁ KOMISIA PRE

STROJÁRSKE PREDMETY

OBDOBIE PLATNOSTI: školský rok  2017/2018
ČLENOVIA: P. Č. APROBÁCIA VYUČOVANÉ PREDMETY
VEDÚCI: 1. Ing. Balogová Eleonóra

odborné predmety strojárske

STT, ZST, TEM, TMO, VYK, TEK, USP, EKN
STÁLI ČLENOVIA: 2. Ing. Sáradi Tibor

odborné predmety strojárske

TMO, ASV
3. Ing. Jestrebi Štefan

odborné predmety strojárske

TEK, STT, TEO, STR, ODP, PRG
4. Ing. Géresi Štefan

odborné predmety strojárske

AUT, DOA, TME
5. Ing. Kalitza Mikuláš

odborné predmety elektrotechnické

ZAE, ELK
6. Tóbiáš Štefan odborný výcvik
7. Lőrincz Štefan odborný výcvik
8. Dóczi Gabriel odborný výcvik
9. Groško Štefan odborný výcvik
NÁZOV PRK: PREDMETOVÁ KOMISIA PRE

ekonomické predmety

OBDOBIE PLATNOSTI: školský rok  2017/2018
ČLENOVIA: P. Č. APROBÁCIA – odborné predmety VYUČOVANÉ PREDMETY
VEDÚCI: 1. Ing. Denisa Mihalčíková

odborné predmety ekonomické

ADK, POE, UCT, EKP
STÁLI ČLENOVIA: 2. Ing. Ivan Beňo

odborné predmety

HOG, HGS
3. Ing. Mária Šipošová

odborné predmety ekonomické

UCT
4. Ing. Andrea Polláková

odborné predmety ekonomické

MAR, MAN, CVF, POE, EKN, SEM
 

 

DOČASNÍ ČLENOVIA:

 

 

5. Mgr. Katarína Anderová

matematika, fyzika

HVS
6. Ing. Brigita Bernáthová

odborné predmety ekonomické

EKP
 

7.

Mgr. Beáta Csatlósová

chémia, informatika

ADK, API
8. Ing. Angela Geriová

chémia

TOV
9. PaedDr. KristinaFurik

anglický jazyk

PRK
10. Ing. Tibor Sáradi

odborné predmety elektrotechnické

EKN
11. Ing. Vassová Eva  odborné predmety stavebné EKN
12. Ing. Eleonóra Balogová odborné predmety strojárske EKN
13. Ing. Helena Kovácsová

Odborné predmety stavebné

EKN, USP
NÁZOV PRK: PREDMETOVÁ KOMISIA PRE

STAVEBNÉ PREDMETY

OBDOBIE PLATNOSTI: školský rok  2017/2018
ČLENOVIA: P. Č. APROBÁCIA – odborné predmety VYUČOVANÉ PREDMETY
VEDÚCI: 1. Ing. Helena Kovácsová

odborné predmety stavebné

KOC,ODP,PRS,TEC,TEK
STÁLI ČLENOVIA: 2. Arpád Bányácski

majster odbornej výchovy

OVY
3. Štefan Groško

majster odbornej výchovy

OVY
4. PhDr. Iveta Mátyásová

etická výchova

TEC
5. Alexander Nagy

majster odbornej výchovy

OVY
6. Oľga Románová

majsterka odbornej výchovy

OVY
7. Jana Šimková

majsterka odbornej výchovy

OVY
8. Ing. Eva Vassová

odborné predmety stavebné

ARCH,MTR, STK, PRB,TEC, TEK

Predmetová komisia pre dvojročné UO – Ing. Helena Kovácsová

Vyučovacie a cudzie jazyky
NÁZOV PRK: PREDMETOVÁ KOMISIA PRE

VYUČOVACIE  A CUDZIE JAZYKY

OBDOBIE PLATNOSTI: školský rok  2017/2018
ČLENOVIA: P.

Č.

APROBÁCIA VYUČOVANÉ PREDMETY
VEDÚCI: 1. PaedDr. Krisztina Furik anglický jazyk ANJ, KAJ

 

STÁLI ČLENOVIA: 2. Mgr. Gabriela Šemegová

slovenský jazyk a literatúra – dejepis

SJL , SJS

 

3. Mgr. Veronika Tóth Fülöp

maďarský jazyk a literatúra – psychológia

MJL  SJS
4. PhDr. Andrea Pankovics

maďarský jazyk a literatúra – filozofia

MJL
5. Ing. Brigita Bernáthová ekonomické predmety ANJ , KAJ
6. Mgr. Gyimesiová Nataša

slovenský jazyk a literatúra – francúzsky jazyk

SJL, SJS
7. Mgr. Monika Štofan

maďarský jazyk – nemecký jazyk

NEJ
8. Mgr. Mária Feketeová slovenský jazyk a literatúra -maďarský jazyk a literatúra SJL, SJS
DOČASNÍ ČLENOVIA: 9. PhDr. Iveta Mátyásová

etická výchova

SJL, SJS , MJL
10. Ing. Helena Kováčová

odborné predmety stavebné

SJS , MJL
Kadernícke a odevné predmety
NÁZOV PRK: PREDMETOVÁ KOMISIA PRE

odevné a kadernícke predmety

OBDOBIE PLATNOSTI: školský rok  2017/2018
ČLENOVIA: P. Č. APROBÁCIA – odborné predmety VYUČOVANÉ PREDMETY
VEDÚCI: 1. Ing.JuditaKázsmérová

odborné predmety strojárske

Odbor KAD: ODK (vjs), MTR (vjs),TEC (vjs), ODK (vjm), MTR (vjm), TEC (vjm)

Odbor  VLK:ODK

 

STÁLI ČLENOVIA:

2. Ing.JuditaDiószeghyová

odborné predmety strojárske

Odbor VLK (vjs):VPK, ODP, UZV, ORS, ODK
3. Bc. Tamásiová Veronika

majsterka odbornej výchovy

Odbor KAD (vjs): OVY
4. Bc. Buzová Beáta

majsterka odbornej výchovy

Odbor KAD: OVY
5. Ing. Geriová Angela

chémia

ZDR
6.

 

Mgr. Šemegová Gabriela

slovenský jazyk a literatúra, dejepis

Odbor KAD – KOM (vjs)
7.

 

Mgr.Veronika Tóth Fülöp

maďarský jazyk a literatúra – psychológia

Odbor VLK – PPT

Odbor KAD – PSY

Odbor VK – TEC (vjm)

8. Babošová Beáta

majsterka odbornej výchovy

Odbor VK – OVY (vjm)
9. PhDr. Mátyasová Iveta

etická výchova

Odbor VK – TEC (vjm)
10. Bc. Alžbeta Körmöndiová

majsterka odbornej výchovy

Odbor VK – OVY (vjm)
Spoločenskovedné predmety
NÁZOV PRK: PREDMETOVÁ KOMISIA PRE

SPOLOČENSKOVEDNÉ PREDMETY

OBDOBIE PLATNOSTI: školský rok  2017/2018
ČLENOVIA: P. Č. APROBÁCIA VYUČOVANÉ PREDMETY
VEDÚCI: 1. PhDr. Andrea Pankovics maďarský jazyk a literatúra – filozofia OBN, ETV
STÁLI ČLENOVIA: 2. Mgr. Gabriela Šemegová slovenský jazyk a literatúra – dejepis DEJ
3. Mgr. Katarína Banyková

psychológia – biológia

ETV
4. Mgr. Jánošík Zoltán

telesná a športová výchova

TSV
DOČASNÍ ČLENOVIA: 5. Mgr. Veronika Tóth Fülöp

maďarský jazyk a literatúra – psychológia

OBN, TSV
6. PhDr. Iveta Mátyásová

etická výchova

OBN
7. Ing. Helena Kovácsová

odborné predmety stavebné

OBN
8. Mgr. Katarína Anderová

matematika – fyzika

OBN, ETV
Prírodovedné predmety
NÁZOV PRK: PREDMETOVÁ KOMISIA PRE

prírodovedné predmety

OBDOBIE PLATNOSTI: školský rok  2017/2018
 

ČLENOVIA:

P. Č. APROBÁCIA VYUČOVANÉ PREDMETY
VEDÚCI: 1. Mgr. Beáta Csatlósová

fyzika – chémia – informatika

CHE, INF
STÁLI ČLENOVIA: 2. Mgr. Katarína Anderová

matematika – fyzika

MAT, FYZ
3. Mgr. EnikőPogányová

fyzika – chémia

FYZ
4. Mgr. Eva Blašková

matematika – chémia

MAT
5. Mgr. Katarína Banyková

biológia – psychológia

BIO
DOČASNÍ ČLENOVIA 6. PhDr. Iveta Mátyásová

etická výchova

MAT
Elektrotechnické predmety
NÁZOV PRK: PREDMETOVÁ KOMISIA PRE

ELEKTROTECHNICKÉ predmety

OBDOBIE PLATNOSTI: školský rok  2017/2018
ČLENOVIA: P. Č. APROBÁCIA VYUČOVANÉ PREDMETY
VEDÚCI: 1. Ing. Miroslav Gonda

odborné predmety elektrotechnické

ESP, GST, MST, SRO, AUR, VYE, ELS, VEE, OVY
STÁLI ČLENOVIA: 2. Ing. Mikuláš Kalitza

odborné predmety elektrotechnické

ZAE, ZEL, ELM, ELK, AUM, RVE, GSP, SPT, MSP, ELZ, ELN, OVY
3. Štefan Horváth

odborné predmety elektrotechnické

odborný výcvik (OVY)
4. Gabriel Dóczi

odborné predmety elektrotechnické

odborný výcvik (OVY)
DOČASNÍ ČLENOVIA: 5. Ing. Sáradi Tibor

odborné predmety strojárske

VYT
Strojárske predmety
NÁZOV PRK: PREDMETOVÁ KOMISIA PRE

STROJÁRSKE PREDMETY

OBDOBIE PLATNOSTI: školský rok  2017/2018
ČLENOVIA: P. Č. APROBÁCIA VYUČOVANÉ PREDMETY
VEDÚCI: 1. Ing. Balogová Eleonóra

odborné predmety strojárske

STT, ZST, TEM, TMO, VYK, TEK, USP, EKN
STÁLI ČLENOVIA: 2. Ing. Sáradi Tibor

odborné predmety strojárske

TMO, ASV
3. Ing. Jestrebi Štefan

odborné predmety strojárske

TEK, STT, TEO, STR, ODP, PRG
4. Ing. Géresi Štefan

odborné predmety strojárske

AUT, DOA, TME
5. Ing. Kalitza Mikuláš

odborné predmety elektrotechnické

ZAE, ELK
6. Tóbiáš Štefan odborný výcvik
7. Lőrincz Štefan odborný výcvik
8. Dóczi Gabriel odborný výcvik
9. Groško Štefan odborný výcvik
Ekonomické predmety
NÁZOV PRK: PREDMETOVÁ KOMISIA PRE

ekonomické predmety

OBDOBIE PLATNOSTI: školský rok  2017/2018
ČLENOVIA: P. Č. APROBÁCIA – odborné predmety VYUČOVANÉ PREDMETY
VEDÚCI: 1. Ing. Denisa Mihalčíková

odborné predmety ekonomické

ADK, POE, UCT, EKP
STÁLI ČLENOVIA: 2. Ing. Ivan Beňo

odborné predmety

HOG, HGS
3. Ing. Mária Šipošová

odborné predmety ekonomické

UCT
4. Ing. Andrea Polláková

odborné predmety ekonomické

MAR, MAN, CVF, POE, EKN, SEM
 

 

DOČASNÍ ČLENOVIA:

 

 

5. Mgr. Katarína Anderová

matematika, fyzika

HVS
6. Ing. Brigita Bernáthová

odborné predmety ekonomické

EKP
 

7.

Mgr. Beáta Csatlósová

chémia, informatika

ADK, API
8. Ing. Angela Geriová

chémia

TOV
9. PaedDr. KristinaFurik

anglický jazyk

PRK
10. Ing. Tibor Sáradi

odborné predmety elektrotechnické

EKN
11. Ing. Vassová Eva  odborné predmety stavebné EKN
12. Ing. Eleonóra Balogová odborné predmety strojárske EKN
13. Ing. Helena Kovácsová

Odborné predmety stavebné

EKN, USP
Stavebné predmety
NÁZOV PRK: PREDMETOVÁ KOMISIA PRE

STAVEBNÉ PREDMETY

OBDOBIE PLATNOSTI: školský rok  2017/2018
ČLENOVIA: P. Č. APROBÁCIA – odborné predmety VYUČOVANÉ PREDMETY
VEDÚCI: 1. Ing. Helena Kovácsová

odborné predmety stavebné

KOC,ODP,PRS,TEC,TEK
STÁLI ČLENOVIA: 2. Arpád Bányácski

majster odbornej výchovy

OVY
3. Štefan Groško

majster odbornej výchovy

OVY
4. PhDr. Iveta Mátyásová

etická výchova

TEC
5. Alexander Nagy

majster odbornej výchovy

OVY
6. Oľga Románová

majsterka odbornej výchovy

OVY
7. Jana Šimková

majsterka odbornej výchovy

OVY
8. Ing. Eva Vassová

odborné predmety stavebné

ARCH,MTR, STK, PRB,TEC, TEK
Dvojročné UO

Predmetová komisia pre dvojročné UO – Ing. Helena Kovácsová