Evid. číslo Číslo faktúry
Popis fakturovaného plnenia ako je na faktúre
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH
Číslo zmluvy, Číslo objednávky
Dátum doručenia
Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum zaplatenia
30001 12830/2012 publikácia “Čo má vedieť mzd.účtovníčka 49,-€     09.01.2012 AJFA AVIS,s.r.o Žilina
Klemensova 34
31602436
19.01.2012
30002 44012102 časopis QUARK 13,92 €     10.01.2012 Perfekt,a.s.
Bratislava
Karpatska 7
00680303
19.01.2012
30003 0400265 pračka 283,97 €   02/01/2012 13.01.2012 Elektro Bodzášová
Kráľ.Chlmec
Hlavná 59
33869286
23.01.2012
30004 121200082 uverejnenie inzercie 150,-€ 778335/

201201

  13.01.2012 Mediatel spol. s.r.o Bratislava
Prešovská 38/B
35859415
23.01.2012
30005 7280087809 vyúčt.elektrina
rok 2011
-331,64 €     16.01.2012 VSE a.s. Košice
Mlynská 31
36211222
23.01.2012
30007 201200431 virtuálna knižnica
roč.predplatné
198,72 € VK 11/06/004   18.01.2012 KOMENSKY s.r.o
Košice
Park Mládeže 1
43908977
23.01.2012
30008 2750001607 prenájom pozemku

1.01-31.3.2012

81,39 € 802905001-1-09   19.01.2012 ŽSR Bratislava
Klemensova 8
31364501
26.01.2012
30009 120001 materiál na údržbu 197,71 €   04/01/2012 19.01.2012 BELAX,spol.s.r.o
Kráľ.Chlmec
Ľ.Kossutha 92
17085357
26.01.2012
30010 2012007 čistiace prostriedky 91,68 €   01/01/2012 19.01.2012 Pandy-REMPEX
Kráľ.Chlmec
Kossutha 609/69
10795600
26.01.2012
30011 12110292 vyúčt.FS 2011 49,43 €     23.01.2012 Súvaha spol.s.r.o
Bratislava
Záhradnícka 95
31349765
26.01.2012
30012 7451000213 vyúčt.plynu 2011 -6 348,10 €     26.01.2012 SPP ,a.s.
Bratislava
Mlynské nivy 44/a
35815256
06.02.2012
30015 012012 elek.materiál 154,90 €   05/01/2012 27.01.2012 Uniservis
Kráľ.Chlmec
Hlavná 27
10802975
09.02.2012
30016 022012 elek.materiál 188,40 €   03/01/2012 30.01.2012 Uniservis
Kráľ.Chlmec
Hlavná 27
10802975
09.02.2012
30018 2115613213 vodné a stočné 180,72 €     31.01.2012 VVS, a.s.
Košice
Komenského50
36570460
09.02.2012
30019 2012027 vypracovanie

oznámenia o množstvách znečist.látok vypust.do ovdzušia

160,80 €   06/01/2012 31.01.2012 Kostovčík Ľubomír-KOSTOVČÍK
Trebišov
Komenského 2137/47
37538471
09.02.2012
30022 2280052903 elektrina-dodávka a distribúcia 354,- €     06.02.2012 VSE, a.s
Košice
Mlynská 31
36211222
08.02.2012
30032 120004 slav.obed 600,- €   09/12/2011 26.01.2012 Ujháziová-KORONA
Veľký Kamenec
Hlavná 64
10800271
30.01.2012
30006 20120003 ubdate web.stránky 105,- €     16.01.2012 AVIS-Antalík
Kráľ.Chlmec
Mierová 1
14335239
15.02.2012
30017 7297359508 opakovaná dodávka zemného plynu 4243,- €     30.01.2012 SPP,a.s.
Bratislava
Mlynské nivy 44/a
15.02.2012
30025 2735185494 služby pevnej siete 65,36 €     09.02.2012 Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
Karadžičova 10
35763469
15.02.2012
30026 6735186327 služby pevnej siete 14,48 €     09.02.2012 Slovak
Telekom, a.s.
Bratislava
Karadžičova 10
35763469
15.02.2012
30027 0735185685 služby pevnej siete 16,43 €     09.02.2012 Slovak
Telekom, a.s.
Bratislava
Karadžičova 10
35763469
15.02.2012
30028 5735185563 služby pevnej siete 42,22 €     09.02.2012 Slovak
Telekom, a.s.
Bratislava
35763469
15.02.2012
30029 2290005338 elektrina 1/012 1292,42 €     09.02.2012 VSE, a.s.
Košice
Mlynská 31
36211222
15.02.2012
30030 2300151173 elektrina 1/012 1030,93 €     09.02.2012 VSE, a.s.
Košice
Mlynská 31
36211222
15.02.2012
30031 1120221989 telek.služby 26,98 €     09.02.2012 SWAN, a.s.
Bratislava
Borská 6
35680202
15.02.2012
30021 442012 služby BOZP 165,- €     02.02.2012 Peter Naď-VIMAP
Trebišov
Stavebná 2164/4
43630260
21.02.2012

 

30023 120047 materiál na údržbu 111,71 €   07/01/2012 07.02.2012 Belax,spol.s.r.o
Kráľ.Chlmec
Ľ.Kossutha 92
17085357
21.02.2012
30024 201201018 zabez.pracovnej

zdravotnej služby

124,50 €     07.02.2012 PZS SM s.r.o
Michalovce
Saleziánov 1284/8
36828661
21.02.2012
30020 3029004178 stravné lístky 2960,16 € 11K000055   01.02.2012 DOXX-Stravné lístky
spol.s.r.o
Žilina
Kálov 356
36391000
23.02.2012
30033 201201 zabepečenie odborného výcviku 315,- € 02092010   13.02.2012 Veronika Tamášiová

Svinice

Nová 112/2

45532338

23.02.2012
30013 2502990127 zabezpečenie školiacich potrieb 2272,93 €     27.01.2012 DAFFER spol.s.r.o
Prievidza
Včelárska 1
36320439
27.02.2012
30014 2502940127 zabezpčenie školiacich potrieb 1721,24 €     27.01.2012 DAFFER
spol.s.r.o
Prievidza
Včelárska 1
36320439
27.02.2012
30036 2228001706 zbierka zákonov nedoplatok 2011 49,73 €     21.02.2012 Poradca podnikatela,spol.s.r.o

ŽILINA

Martina Rázusa 23A

31592503

27.02.2012
30039 2115712073 vodné a stočné 349,96 €     01.03.2012 VSS, a.s.

Komenského 50

Košice

36570460

15.03.2012
30040 7174084681 opakovaná dodávka zemného plynu 4213,- €     05.03.2012 SPP,a.s.

Mlynské nivy 44/a

Bratislava

35815256

15.03.2012
30041 752012 služby BOZP 165,- €     05.03.2012 Peter NAĎ-VIMAP

Stavebná 2164/4

Trebišov

43630260

15.03.2012
30043 3736182859 služby pevnej siete 42,32 €     07.03.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
15.03.2012
30044 7736182790 služby pevnej

siete

67,94 €     07.03.2012 SlovakTelekom, a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
15.03.2012
30045 1736182985 služby pevnej

siete

19,28 €     07.03.2012 Slovak Telekom, a.s
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
15.03.2012
30046 5736183650 služby pevnej siete 14,48 €     07.03.2012 Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

Bratislava

35763469

15.03.2012
30047 12000557 preprava osôb 415,- €   01/02/2012 07.03.2012 SAD, a.s.
Lastomírska 1
Michalovce
36214078
15.03.2012
30048 201202 zebezpečenie odborného výcviku žiakov 220,50 €     08.03.2012 Veronika Tamášiová

Nová 112/2

Svinice

45532338

15.03.2012
30049 6860528151 nájomne

oceľová fľaša

31,06 €     08.03.2012 Messer Tatragas spol.s.r.o.

Chalupkova 9

Bratislava

00685852

15.03.2012
30050 2290005338 elektrina 02/2012 1244,35 €     08.03.2012 VSE,a.s.

Mlynská 31

Košice

36211222

15.03.2012
30052 201202018 zabez.,pracovnej

zdravotnej

služby

 

94,50 €     09.03.2012 PZS SM – s.r.o

Saleziánov 1248/8

Michalovce

36828661

20.03.2012
30053 20120093 údržba služ.

vozidlá

19,79 €   01/03/2012 09.03.2012 A-MOBIL s.r.o

Pribenická 6

Kráľovský Chlmec

31670768

 

20.03.2012
30054 2012048 čistiace prostriedky 71,84 €   02/03/2012 12.03.2012 PANDY-REMPEX

Kossutha 609/69

Kráľovský Chlmec

10795600

20.03.2012
30055 1120324673 telek.služby 30,76 €     12.03.2012 SWAN,a.s.

Borská 6

Bratislava

35680202

20.03.2012
30056 120083 materiál na údržbu 39,08 €   02/02/2012 14.03.2012 BELAX,spol.s.r.o

Ľ.Kossutha 92

Kráľovský Chlmec

 

20.03.2012
30057 2012041 kanc.potreby 677,99 €   03/03/2012 13.03.2012 POMO

M.BÉLA 1220/11

Kráľovský Chlmec

33163928

20.03.2012
30059 1122202262 tlačivá 177,47 €     16.03.2012 ŠEVT a.s.

Cementárenská 16

Banská Bystrica

31331131

20.03.2012
30035 1512 kontrola hasiacích prístrojov 52,50 €   08/01/2012 15.02.2012 Ján KAČO

Západná 39

Čečejovce

37540599

23.03.2012
30060 3029009151 stravné lístky 2385,37 € 11K000055   19.03.2012 DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o

Kálov 356

Žilina

36391000

30.03.2012
30034  42012 kurz zvárania  1680,- €  01012010    15.02.2012  Ing.Michal Puchľak

ZVARTECH

Staničná 197/4

Veľké Kapušany

30.03.2012 
30061 142012 elekt.materiál 290,- €   10/03/2012 30.03.2012 Uniservis

Kiss Ladislav

Hlavná 27

Kráľovský Chlmec

10802975

04.04.2012
30062 152012 elekt.materiál 115,12 €   09/03/2012 30.03.2012 Uniservis

Kiss Ladislav

Hlavná 27

Kráľovský Chlmec

10802975

04.04.2012
30063  72032012 licencia 125,16 €   127 02.04.2012 Casper s.r.o

Južná trieda 66

Košice

45391602

04.04.2012
30067  012012 učebné pomôcky 1000,- €   01/04/2012 04.04.2012 AUTOŠKOLA Tarcali

Hlavná 168

Kráľovský Chlmec

10792996

05.04.2012
30042 2012006 analýza vzdelávacieho procesu 3662,40 € 01/06/2011   06.03.2012 EUROCOMPRO, s.r.o

Mlynská 1

Košice

36761842

11.04.2012
30068  72324485504 opakovaná dodávka zemného plynu 3991,- €     10.04.2012 SPP,a.s.

Mlynské nivy 44/a

Bratislava

35815256

12.04.2012
30071  7257134068  elektrina   750,79 €     11.04.2012  VSE a.s.

Mlynská 31

Košice

36211222

16.04.2012 
30072  7257134067  elektrina   931,38 €     11.04.2012  VSE a.s.

Mlynská 31

Košice

36211222 

16.04.2012 
30065 2115813884 vodné a stočné 350,90 €     03.04.2012 VVS, a.s.

Komenského 50

Košice

36570460

16.04.2012
30069 2750002521 doučt.za nájom

I.Q.2012

3,15 €     10.04.2012 ŽSR

Klemensova 8

Bratislava

31364501

16.04.2012
30073 1122203323 tlačivá 71,66 €     11.04.2012 ŠEVT a.s.

Cementárenská 16

Banská Bystrica

3133131

16.04.2012
30074 5912005816 Preddavok

Zbierka zákonov

50,- €     11.04.2012 Poradca podnikateľa,

spol.s.r.o.

Martina Rázusa 23A

Žilina

31592503

16.04.2012
30066 1062012 služby BOZP 165,- €     04.04.2012 Peter NAĎ-VIMAP

Stavebná 2164/4

Trebišov

43630260

16.04.2012
30037 2509550224 školiace potreby 1062,24 €     24.02.2012 DAFFER spol.s.r.o

Včelárska 1

Prievidza

36320439

16.04.2012
30038 2509160223 školiace potreby 723,96 €     23.02.2012 DAFFER spol.s.r.o

Včelárska 1

Prievidza

36320439

16.04.2012
30080 2012008 ubdate web.stránky  105,- €  04/04/2011   13.04.2012 AVIS -ANTALIK

ul.Mierova 1

Kráľovský Chlmec

14335239

 

17.04.2012
30075 6860547200 nájomné  oceľová fľaša  15,53 €     12.04.2012 Messer Tatragas

spol.s.r.o

Chalupkova 9

Bratislava

00685852

17.04.2012
30076 0737177347 služby pevnej siete  14,48 €     13.04.2012 Slovak Telekom,a.s.

Karadžičova 10

Bratislava

35763469

17.04.2012
30077 9737176394 služby pevnej

siete

 66,17 €     13.04.2012 Slovak Telekom,a.s.

Karadžičova 10

Bratislava

35763469

 

17.04.2012
30078 7737176437 služby pevnej

siete

42,11 €     13.04.2012 Slovak Telekom,a.s.

Karadžičova 10

Bratislava

35763469

17.04.2012
30079 9737176545 služby pevnej

siete

18,42 €     13.04.2012 Slovak Telekom,a.s.

Karadžičova 10

Bratislava

35763469

17.04.2012
30081 1120426096 telek.služby 27,11 €     13.04.2012 SWAN,a.s.

Borská 6

Bratislava

35680202

17.04.2012
30070 2115814670 vodné a stočné 315,08 €     10.04.2012 VVS, a.s.

Komenského 50

Košice

36570460

17.04.2012
30085  120000249 športové oblečenie 1828,80 €   08/03/2012 18.04.2012 Meva sport Slovakia s.r.o.

Koplotovce 272

46050302

19.04.2012
30082  201203  zabezpečenie

odborného výcviku

žiakov 

283,50 €      13.04.2012 Veronika Tamásiová

Nová 112/2

Svinice

45532338

20.04.2012 
30064 201203018 zabezpečenie

pracovnej

zdravotnej služby

94,50 €     02.04.2012 PZS SM-Práca a zdravie s.r.o.

Saleziánov 1284/8

Michalovce

36828661

20.04.2012
30086  112016113 sk.doména školy 93,96 €     19.04.2012 Websupport,s.r.o

Staré grunty 12

Bratislava

36421928

20.04.2012
30083  220010 kancelárske potreby 683,40 €   06/03/2012  13.04.2012 REGIO spol.s.r.o

L.Kossutha 101/1270

Kráľovský Chlmec

00617482

20.04.2012
30084 2012070 materiál na údržbu 70,29 €   03/04/2012 16.04.2012 REMPEX- Pandy

Kossutha 609/69

Kráľovský Chlmec

10795600 

26.04.2012
30087 2750002931 prenájom pozemku II.Q 84,54 € 802905001-1-09   20.04.2012 ŽSR

Klemensova 8

Bratislava

31364501

26.04.2012
30091 120100454 materiál na údržbu

VT

249,52 €     26.04.2012 FOCUS-computer s.r.o

Dominikánske námestie 35

Košice

36188778

30.04.2012
30095   11120398 fotopapier LOMOND  36,97 €    10/04/2012 02.05.2012  Kaspro s.r.o 

Červená 461/2

Žilina

31615856

02.05.2012 
30096 2011013 prenájom javiska so zastrešením a ozvučenie programu 300,- €   04/04/2012 04.05.2012 LIFTA

Želinský Jozef

Hlavná 172

Kráľovský Chlmec

10801006 

07.05.2012
30097 2280052903 Elektrina

1.3.-31.5.2012

354,-     04.05.2012 VSE a.s.

Mlynská 31

Košice

36211222 

10.05.2012
30092  2115918923  vodné a stočné 169,08 €      27.04.2012  VVS,a.s.

Komenského 50

Košice

36570460 

14.05.2012 
30102 6860560171 nájomné oceľová fľaša 15,53 €     09.05.2012 Messer Tatragas spol.s.r.o

Chalupkova 9

Bratislava

00685852 

14.05.2012
30104 4738171678 služby pevnej siete 14,48 €     09.05.2012 Slovak Telecom, a.s.

Karadžičova 10

Bratislava

35763469 

14.05.2012
30103 5738171141 služby pevnej siete 19,01 €     09.05.2012 SlovakTelecom, a.s.

Karadžičova 10

Bratislava

35763469

14.05.2012
30106  9738171037  služby pevnej siete  41,93 €      09.05.2012 Slovak Telecom, a.s.

Karadžičova 10

Bratislava

35763469

14.05.2012
30105  6738170969  služby pevnej siete  63,65 €       09.05.2012 Slovak Telecom, a.s

Karadžičova 10

Bratislava

35763469

 

14.05.2012
30098 7207506973 opakovaná dodávka zemného plynu 3 824,- €     04.05.2012 SPP,a.s.

Mlynské nivy 44/a

Bratislava

35815256 

14.05.2012
30090 2523340418 školiace potreby 22,80 €     23.04.2012 DAFFER spol. s.r.o.

Včšelárska 1

Prievidza

36320439 

14.05.2012
30101 27440412 školenie 50,16 €     09.05.2012 SOŠ

Markušovská cesta 4

Spišská Nová Ves

17078491 

14.05.2012
30058 532012 prevedenie montáže umývadiel,batérií, elek.bojlera 515,48 €   04/03/2012 15.03.2012 Liška Vojtech

Malý Horeš 193

34273531 

15.05.2012
30108  2290005338  elektrina 682,85  €     10.05.2012  VSE,a.s.

Mlynská 31

Košice

36211222 

17.05.2012
30109 2300151173 elektrina 602,11 €     10.05.2012 VSE,a.s.

Mlynská 3117.05.2012

Košice

36211222

17.05.2012
30113  20120011 vyhotovenie nápisov na športové oblečenie 450,- €   05/04/2012 11.05.2012 AVIS-Antalík

Mierová 1

Kráľovský Chlmec

14335239

 

17.05.2012
30112  1120515185 telek.služby 26,82 €     11.05.2012 SWAN,a.s.

Borská 6

Bratislava

35680202

17.05.2012
30100 201204 zabezpečenie odborného výcviku 283,50 € 02092010   09.05.2012 Veronika Tamásiová

Nová 112/2

Svinice

45532338 

21.05.2012
30093 2012083 lepidlo 6,54 €   09/04/2012 02.05.2012 REMPEX – Pandy

Kossutha 609/69

Kráľovský Chlmec

10795600 

21.05.2012
30110  212015  údržba plynového ventilu KCH 110,40€   11/03/2012  10.05.2012  NOVOGAS-Mentová

Hlavná 52

Kráľovský Chlmec 

33159483

25.05.2012 
30111 212016 prečistenie regulár.jednotky,výmena ventilu prac.ČnT 800,- €   12/03/2012 10.05.2012 NOVOGAS-Mentová

Hlavná 52

Kráľovský Chlmec 

33159483

25.05.2012
30088 3029012603 stravné lístky 3161,34€     20.04.2012 DOXX-Stravné lístky

spol. s.r.o

Kálov 356

Žilina

3639100 

28.05.2012
30123  20120229   údržba osob.auta 14,42 €   10/05/2012 26.05.2012 A-MOBIL s.r.o

Pribenická 6

Kráľovský Chlmec

31670768 

04.06.2012
30117 201200006 spracovanie a odvysielanie spravod.príspevku 50,-€   03/05/2012 11.05.2012 Ferko Peter,Mgr.

Družstevná 1749

Trebišov

41602579 

04.06.2012
30127 11120525 fotopapier 59,14€   02/06/2012 04.06.2012 Kaspro s.r.o

Červená 461/2

Žilina

31615856

05.06.2012
30118 2115936477 vodné a stočné 316,69 €     25.05.2012 VVS,a.s.

Komenského 50

Košice

36570460 

08.06.2012
30135  212018  oprava vodovodného potrubia za vodomerom  871,85 €    12/05/2012  05.06.2012 Novogas-Mentová

Hlavná 52

Kráľovský Chlmec

33159483

11.06.2012 
30128 120100601 poháre na športové súťaže 167,61 €   03/06/2012 06.06.2012 Martin Adamčík – MAAD

Obecná 22

GEČA

41452534

12.06.2012
30129 7277494117 opakovaná dodávka zemného plynu 3765.- €     06.06.2012 SPP, a.s.

Mlynské nivy 44/a

Bratislava

35815256 

13.06.2012
30122 2012091 kancelársky materiál 205,69 €   11/04/2012 29.5.2012 POMO-Ing.Molnár

M.BÉLA 1220/11

Kráľovský Chlmec

33163928 

13.06.2012
30142 2012095 rezivo 549,- €   05/06/2012 12.06.2012 TOBEX – Drevovýroba

Hlavná 103

Zatín

40388093 

14.06.2012
30141 120100612  kancelársky materiál   53,65 €   06/06/2012  12.06.2012  FOCUS-computer s.r.o

Dominkánske námestie 35

Košice

36188778 

15.06.2012 
30134 7739162920 služby pevnej siete 65,12 €     07.06.2012 Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

Bratislava

35763469 

15.06.2012
30132 8739163090 služby pevnej siete 20,32 €     07.06.2012 Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

Bratislava

35763469

15.06.2012
30131 4739163719 služby pevnej siete 14,48 €     07.06.2012 Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

Bratislava

35763469 

15.06.2012
30130 5739162984 služby pevnej siete 41,95 €     07.06.2012 Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

Bratislava

35763469

15.06.2012
30144 1120615418 telek.služby 22,50 €     13.06.2012 SWAN,a.s.

Borská 6

Bratislava

35680202 

15.06.2012
30143 2535610611 školiace potreby 22,80 €     12.06.2012 DAFFER spol.s.r.o

Včelárska 1

Prievidza

36320439 

15.06.2012
30136 201205 zabezpečenie odborného

výcviku

220,50 €     07.06.2012 Veronika Tamášiová

Nová 11/2

Svinice

45532338

18.06.2012
30139 2290005338 elektrina 540,83 €     08.06.2012 VSE,a.s.

Mlynská 31

Košice

36211222

18.06.2012
30138 2300151173 elektrina 511,40 €     08.06.2012 VSE,a.s.

Mlynská 31

Košice

36211222 

18.06.2012
30148  1001175546 videokamera 470,- €   10/06/2012 18.06.2012 EUROCOMM SR,s.r.o.

Teslova 12

Bratislava

35869160 

18.06.2012
30146  201260203 pozink.tkanina 207,62 €   07/06/2012 15.06.2012 VOMET,spol.s.r.o

Trstínska cesta 19

Trnava

36239186 

18.06.2012
30147  120101906  náradie   156,85 €   08/06/2012 15.06.2012 MAXI Grou Slovakia s.r.o

Námestie Slobody 6

Čadca

36692247 

20.06.2012 
30149 52012 tatranský profil 354,- €   11/06/2012 21.06.2012 DV-Dano

Daniel Vavrek

Liesek 670

33788219

22.06.2012
30118 21159366477 vodné a stočné 310,66 €     14.06.2012 VVS,a.s.

Komenského 50

Košice

36570460 

28.06.2012
30120 20120029 Krovinorez + mater.

na údržbu

552,43 €   07/05/2012 29.05.2012 ZENIT- Ing.Doboš Z.

Hlavná 45

Kráľovský Chlmec

33147426

28.06.2012
30156  232012  elek.material   57,70 €   15/06/2012 22.06.2012  Uniservis Kiss Ladislav

Hlavná 27

Kráľovský Chlmec

10802975

03.07.2012 
30157  201200011  spracovanie a odvysielanie

spravodaj.príspevkov o živote školy

100,- €    16/06/2012  28.06.2012  Ferko Peter Mgr.

Družstevná 1749

Trebišov

41602579 

03.07.2012 
30153  2012107  papier.materiál  58,26 €    13/06/2012 25.06.2012 POMO – Ing. Molnár

M.BÉLA 1220/11

Kráľovský Chlmec

33163928

03.07.2012 
30162  220025  kancel.papier  55,94 €    18/06/2012  29.06.2012  REGIO spol s.r.o

L.Kossutha 101/1270

Kralovsky Chlmec

00617482 

03.07.2012 
30116  2012073  revízia komínov  360,- €    04/05/2012  12.05.2012 KOSTOVČÍK

Komenského 2137/47

Trebišov

37538471 

04.07.2012 
30119 2012105 čistiace prostriedky 98,47 €   05/05/2012 29.05.2012 REMPEX – Pandy

Kossutha 609/69

Kráľovský Chlmec

10795600

04.07.2012
30094  120147  materiál na údržbu  282,95     08/04/2012 02.05.2012  BELAX, spol.s.r.o

Ľ.Kossutha 92

Kráľovský Chlmec

17085357 

04.07.2012 
30114  2012090  kancel.materiál  140,45 €     05/03/2012 14.05.2012 POMO – Ing. Molnár

M.BÉLA 1220/11

Kráľovský Chlmec

33163928

04.07.2012 
30125  12050074  doplnenie lekárničky  73,93 €     09/05/2012  01.06.2012 Lekáreň”U Dr.Kuczmanna”spol.s.r.o

Hlavná 95/783

KráľovskýChlmec

36597660 

04.07.2012 
30150  201203  predaj pneumatík s montážou  235,60 €     04/06/2012  21.06.2012 PNEUSERVIS – Nagy Tibor

Ľ.Kossutha 607/79

Kráľovský Chlmec

17270651 

04.07.2012
30160  20120015  vyhotovenie názvu školy na trička  168,- €    09/06/2012  14.06.2012 AVIS – Antalík

Mierová 1

Kráľovský Chlmec

14335239

04.07.2012
30161 17262012 E-learningové školenie pedagógov 21 268,80 €     26.06.2012 NOVA TRAINING,s.r.o.

Popradská 86

Košice

36195219 

04.07.2012
30099 201204018 poskytovanie pracovných zdravotných služieb 94,50 €     04.05.2012 PZS SM-PRÁCA A ZDRAVIE, s.r.o

Saleziánov 1284/8

Michalovce

36828661 

04.07.2012
30107  1332012  BOZP   165,- €     03.05.2012  VIMAP – Peter Naď

STAVEBNá 2164/4

TREBIšOV

35568330

04.07.2012 
30115  2012096  čistiace prostriedky   32,08 €    01/05/2012 22.05.2012

 

 

 

REMPEX-Pandy

Kossutha 609/69

Kráľovský Chlmec

10795600

04.07.2012 
30158 26062012 masáž nôh /non-stop beh/ 49,- €   17/06/2012 28.06.2012 Salón EVITA-Ing.Bóková

Hlavná 730/228

Kráľovský Chlmec

44828489

04.07.2012 
30089  2012078  čistiace prostriedky   115,90 €   02/04/2012  20.04.2012  REMPEX – Pandy

Kossutha 609/69

Kráľovský Chlmec

10795600 

04.07.2012 
30170  1200055  strava pre žiakov zúčast.olymp.behu   648,- €   14/06/2012   09.07.2011 KORONA-Ujháziová

Hlavná 64

Veľký Kamenec

10800271 

11.07.2012 
30159 2116129064 vodné a stočné 376,99 €     28.06.2012 VVS,a.s.

Komenského 50

Košice

36570460 

11.07.2012
30167 201206 zabezpečenie odb.výcviku 94,50 € 02092010   04.07.2012 Veronika Tamášiová

Nová 112/2

Svinice

4552338 

11.07.2012
30172 912001244 ASC rozvrhy 63,- €     09.07.2012 ASC,s.r.o.

Svoradova 7/1

Bratislava

31361161

11.07.2012
30171 6860582105 nájom oceľových fliaš 31,06 €     09.07.2012 Messer Tatragas

spol.s.r.o

Chalupkova 9

Bratislava

00685852

11.07.2012
30168 7237560334 opakovaná dodávka zemného plynu 3761,- €     06.07.2012 SPP,a.s.

Mlynské nivy 44/a

Bratislava

35815256

11.07.2012
30169 62012 tatranský profil 7,83 €   01/07/2012 06.07.2012 DV-Dano

Daniel Vavrek

Liesek

33788219

11.07.2012
30179 5740158293 služby pevnej siete 14,48 €     11.07.2012 Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

Bratislava

35763469 

16.07.2012
30178 7740157498 služby pevnej siete 64,44 €     11.07.2012 Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

Bratislava

35763469 

16.07.2012
30177 6740157554 služby pevnej siete 42,66 €     11.07.2012 Slovak Telekom,a.s.

Karadžičova 10

Bratislava

35763469

16.07.2012
30176 8740157662 služby pevnej siete 19,45 €     11.07.2012 Slovak Telekom,a.s.

Karadžičova 10

Bratislava

35763469 

16.07.2012
30166 20120018 Ubdate web.stránky 105,- € 04/04/2011   03.07.2012 AVIS – Antalík

ul.Mierova 1

Kráľovský Chlmec

14335239 

16.07.2012
30181 1120724898 telek.služby 21,79 €     12.07.2012 SWAN,a.s.

Borská 6

Bratislava

35680202 

16.07.2012
30175 7287086846 elektrina 600,08 €     10.07.2012 VSE,a.s.

Mlynská 31

Košice

36211222

16.07.2012
30174 7287086875 elektrina 462,36 €     10.07.2012 VSE,a.s.

Mlynská 31

Košice

36211222

16.07.2012
30165 1210100027 dohľadový audit  /ISO/  706,- €     03.07.2012 PACTUM s.r.o

Bačíkova 2

Košice

0036569763

01.08.2012
30183 2750003361 prenájom pozemku 84,54 €     23.07.2012 ŽSR

Klemensova 8

Bratislava

31364501

02.08.2012
30184 2116147422 vodné a stočné 255,48 €     23.07.2012 VVS, a.s.

Komenského 50

Košice

36570460

02.08.2012
30186 1122204056 tlačivá 100,94 €     30.07.2012 ŠEVT a.s.

Cementárenská 16

Banská Bystrica

31331131

02.08.2012
30187 2280052903 elektrina 354,- €     01.08.2012 VSE a.s.

Mlynská 31

Košice

36211222

07.08.2012
30190 7222576769 opakovaná dodávka zemného plynu 3 761,- €     13.08.2012 SPP, a.s.

Mlynské nivy 44/a

Bratislava

35815256

14.08.2012
30200 1120817188 telek.služby 15,50 €     14.08.2012 SWAN, a.s.

Borská 6

Bratislava

35680202

15.08.2012
30196 1741153181 služby pevnej siete 62,86 €     14.08.2012 Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

Bratislava

35763469

15.08.2012
30197 2741153245 služby pevnej siete 41,84 €     14.08.2012 Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

Bratislava

35763469

15.08.2012
30198 9741153334 služby pevnej siete 14,71 €     14.08.2012 Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

Bratislava

35763469

15.08.2012
30199 2741154017 služby pevnej siete 14,48 €     14.08.2012 Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

Bratislava

357633469

15.08.2012
30194 1206318900 preddavok Zbierka zákonov r. 2013 112,86 €     13.08.2012 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.,

Martina Rázusa 23A

Žilina

31592503

15.08.2012
30124 3029016401 stravné lístky 2 724,49     30.05.2012 DOXX-Stravné lístky

spol. s.r.o.

Kálov 356

Žilina

36391000

15.08.2012
30193 84004637 predplatné “PORADCA

2013 “

56,80 €     13.08.2012 Poradca s.r.o

Pri Celulózke 40

Žilina

36371271

15.08.2012
30192 7244101327 elektrina 07/2012 205,34 €     13.08.2012 VSE, a.s.

Mlynská 31

Košice

36211222

16.08.2012
30191 7244101328 elektrina 07/2012 494,56 €     13.08.2012 VSE, a.s.

Mlynská 31

Košice

36211222

16.08.2012
30182 2039 vyhotovanie e-learningového portálu

a tech.asistencia počas trvania projektu

26 730,- € 01/07/2011   11.07.2012 Centire s.r.o

Záhradnícka 72

Bratislava

36866857

17.08.2012
30137 201205018 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 94,50 €     08.06.2012 PZS SM-Práca a zdravie s.r.o

Saleziánov 1284/8

Michalovce

36828661

17.08.2012
30154 2012106 kancelársky materiál 78,- €   12/06/2012 25.06.2012 POMO-Ing. Molnár

M.BÉLA 1220/11

Kráľovský Chlmec

33163928

17.08.2012
30126 1622012 BOZP 165,- €     04.06.2012 VIMAP – Naď

Stavebná 2164/4

Trebišov

43630260

17.08.2012
30140 120243 materiál na údržbu 224,41 €   13/05/2012 11.06.2012 BELAX,spol.s.r.o

Ľ. Kossutha 92

Kráľovský Chlmec

17085357

17.08.2012
30164 1902012 BOZP  165,- €     03.07.2012 VIMAP – Naď

Stavebná 2164/4

Trebišov

43630260

24.08.2012
30180 201206018 zabezpečenie pracovnej

zdravotnej služby

94,50 €     12.07.2012 PZS SM-Práca a zdravie

s.r.o

Saleziánov 1284/8

Michalovce

36828661

24.08.2012
30151 120266 materiál na údržbu 134,-€   12/06/2012 22.06.2012 BELAX,spol.s.r.o

Ľ.Kossutha 92

Kráľovský Chlmec

17085357

24.08.2012
30185 2012142 čistiace prostriedky 123,10 €   02/07/2012 30.07.2012 REMPEX – Pandy

Kossutha 609/69

Kráľovský Chlmec

10795600

24.08.2012
30202 2116250753 vodné a stočné 41,02 €     21.08.2012 VVS, a.s.

Komenského 50

Košice

36570460

24.08.2012
30121 042012 pravidelná kontrola kotlov a vykurovacích sústav  1 400,- €   06/05/2012 18.05.2012 Johanides – EUROBAU

J.Jesenského 3456/56

Trebišov

43096956

24.08.2012
30212 00024 preprava žiakov /projekt SAAIC/ 770,- €     05.09.2012 MEDIUM CONSULT KFT.

Kolcsey u.1

Békés

14036707-2-43

07.09.2012
30204 2116253170 vodné  16,88 €     27.08.2012 VVS, a.s.

Komenského 50

Košice

36570460

10.09.2012
30213 120972 členské ISIC klasik 90,- €     07.09.2012 CKM Združenie pre štud.,mládež a učiteľov

Vysoká 32

Bratislava

31768164

12.09.2012
30217 5742142764 služby pevnej siete  65,04 €     10.09.2012 Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

Bratislava

35763469

13.09.2012
30216 9742143477 služby pevnej siete  14,48 €     10.09.2012 Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

Bratislava

35763469

13.09.2012
30215 5742142805 služby pevnej siete  41,98 €     10.09.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
13.09.2012
30214 2742142891 služby pevnej siete  15,25 €     10.09.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
13.09.2012
 30210 7144263833 opakovaná dodávka zemného plynu 3 805,- €     04.09.2012 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava 26
35815256
13.09.2012
30220 6860603052 nájomné oceľových fliaš 31,06 €     10.09.2012 Messer Tatragas spol.s.r.o
Chalupkova 9
Bratislava
00685852
13.09.2012
30219 7240093879 elektrina 488,56 €     10.09.2012 VSE, a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
17.09.2012
30218 7240093878 elektrina 212,77 €     10.09.2012 VSE, s.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
17.09.2012
30228 1120917221 telek.služby  14,02 €     13.09.2012 SWAN, a.s.
Borská 6
Bratislava
35680202
19.09.2012
 30229 912002895 ASC agenda-upgrade 189,- €     18.09.2012 ASC, s.r.o.
Svoradova 7/1
Bratislava
31361161
19.09.2012
30206 10147 nákup -zošity 794,83 €   01/08/2012 31.08.2012 Ing. Štefan Tóth – IRON
Mateja Bela 20
Kráľovský Chlmec
40389537
19.09.2012
30203 2120188 oprava a údržba kopírovacích strojov 416,80 €   03/07/2012 23.08.2012 OPTIMAX-M.Sokol
Tokajícka 4
Košice
14394979
19.09.2012
30152 9012 oprava a dodanie hasiacich prístrojov 655,90 €   15/05/2012 25.06.2012 Ján KAČO
Západná 39
Čečejovce
37540599
19.09.2012
30222 12030 kultúrna a jazyková príprava pre účastníkov projektu 720,- €     12.09.2012 Luminosus, n.o.

Hlavná 142/21

Veľké Kapušany

35583436

19.09.2012
30234 20122407 kader.kreslo,sušiaca helma 858,48   06/09/2012 27.09.2012 Detail-Hair style s.r.o.
Vrchovecká 50/9
Velké Meziříčí
29211701
28.09.2012
20232 2116444588 vodné 19,94 €     28.09.2012 VVS, a.s.
Komenského 50
Košice
36570460
03.10.2012
30225 2116356614 vodné a stočné 470,45 €     24.09.2012 VVS, as.s.
Komenského 50
Košice
36570460
03.10.2012
30240 6860615537 nájom oceľová fľaša 15,53 €     08.10.2012 MESSER Tatragas
Chalupkova 9
Bratislava
00685852
15.10.2012
30241 7262617845 opakovaná dodávka zemného plynu 3981,- €     08.10.2012 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
35815256
15.10.2012
30242 12900542 príručka Verejné obstarávanie 80,66 €     08.10.2012 Verlag Dashofer
vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13
Bratislava
35730129
15.10.2012
30246 6743130217 služby pevnej siete 15,58 €     09.10.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
15.10.2012
30245 7743130058 služby pevnej siete 69,13 €     09.10.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
15.10.2012
30244 3743130784 služby pevnej siete 14,48 €     09.10.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
15.10.2012
30243 5743130108 služby pevnej siete 44,80 €     09.10.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
15.10.2012
30247 1121015590 telek.služby 25,13 €     09.10.2012 SWAN, a.s.
Borská 6
Bratislava
35680202
15.10.2012
30249 2012168 kanc.materiál 153,79 €   07/09/2012 09.10.2012 POMO – Ing. Molnár
M.BÉLA 1220/11
Kráľovský Chlmec
33163928
15.10.2012
30231 122830 pracovná obuv 102,36 €   02/09/2012 27.09.2012 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o .
Na stanicu 16
Žilina
43909159
15.10.2012
30207 20120037 prevedenie TK a EK vozidla 78,- €   02/08/2012 04.09.2012 STK Kráľovský Chlmec s.r.o
Boľská č.1/2235
Kráľovský Chlmec
46429379
15.10.2012
30205 120016 materiál na údržbu dopr.prostriedkov 190,91 €   05/08/2012 24.08.2012 Autotechna – Illéšová
Hlavná 35
Kráľovský Chlmec
10799664
15.10.2012
30224 20120050 výbojka 69,- €   04/09/2012 18.09.2012 ZENIT – Ing. Doboš
Hlavná 45
Kráľovský Chlmec
33147426
15.10.2012
30189 2192012 BOZP 165,- €     02.08.2012 VIMAP – Naď
Stavebná 2164/4
Trebišov
43630260
15.10.2012
30208 2502012 BOZP 165,- €     04.09.2012 VIMAP – Naď
Stavebná 2164/4
Trebišov
43630260
15.10.2012
30209 201208018 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 115,50 €     04.09.2012 PZS SM – s.r.o
Saleziánov 1284/8
Michalovce
36828661
15.10.2012
30188 201207018 zabezpečenie pracovnej
zdravotnej služby
85,50 €     01.08.2012 PZS SM – s.r.o
Saleziánov 1284/8
Michalovce
36828661
15.10.2012
30233 042012 poskytnutá strava 90,20 € 01/09/2012   01.10.2012 ŠJ pri ZŚ s VJM
ul.Hunyadiho 1256/16
Kráľovský Chlmec
35541148
15.10.2012
30227 5912048003 Zbierka zákonov-preddavok 50,- €     26.09.2012 Poradca podnikateľa,
spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23A
Žilina
31592503
15.10.2012
  52540724 Predplatné-Úplne znenia zákonov 2013 59,20 €       PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40
Žilina
36371271
15.10.2012
30230 201253 obrazové ramy A4 142,50 €   07/08/2012 26.09.2012 Mgr.Jozef Balický- M.G.R
Trakanská 22/24
Čierna nad Tisou
40387933
15.10.2012
30221 122603 pracovná obuv a odev 1502,56   04/08/2012 05.09.2012 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o
Na stanicu 16
Žilina
43909159
15.10.2012
30223 2012183 čistiace prostriedky,materiál na údržbu 106,07 €   03/09/2012 17.09.2012 PANDY-REMPEX
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600
16.10.2012
30201 3029024850 stravné lístky 6061,13 €     17.08.2012 DOXX-Stravné lístky,
spol.s.r.o
Kálov 356
Žilina
36391000
16.10.2012
30238 7240096460 elektrina 09/2012 526,34 €     08.10.2012 VSE, a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
16.10.2012
30237 7240096459 elektrina 09/2012 421,62 €     08.10.2012 VSE, a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
16.10.2012
30239 7111213713 odstránenie poruch TS ČnT 50,42 €   05/09/2012 08.10.2012 VSE, a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
16.10.2012
30236 20120400 prehliadka a výmena motorového
oleja a filtra na osob.motor.vozidle
117,70 €   01/10/2012 04.10.2012 A-MOBIL, s.r.o
Pribenická 6
Kráľovský Chlmec
31670768
16.10.2012
30252 2750003776 prenájom pozemku 84,54 € 802905001-1-09   12.10.2012 ŽSR
Klemensova 8
Bratislava
31364501
23.10.2012
30262 120384 nákup – váha 21,44 €   04/10/2012 26.10.2012 PULS Hair s.r.o.
Fučíkova 965/24
Bardejov 1
46617744
26.10.2012
30266 201240715 nákup publikácií – odb.knihy 215,20 €     30.10.2012 MARKAB spol.s.r.o.
A.Rudnaya 21
Žilina
00615871
29.10.2012
30255 120101208 Far.kazety do tlačiarni 189,43 €   06/10/2012 19.10.2012 FOCUS-computer s.r.o
Dominikánske nám. 35
Košice
36188778
29.10.2012
30251 20120417 výmena tachometra 97,44 €   03/10/2012 12.10.2012 A-MOBIL s.r.o.
Pribenická 6
Kráľovský Chlmec
31670768
29.10.2012
30256 120321 kadernícke potreby 158,58 €   04/10/2012 19.10.2012 PULS Hair s.r.o.
Fučíkova 965/24
Bardejov 1
46617744
29.10.2012
30259 120361 kadernícke potreby 47,24 €   04/10/2012 24.10.2012 PULS Hair s.r.o
Fučíkova 965/24
Bardejov 1
46617744
29.10.2012
30258 2116465752 vodné a stočné Kráľ.Chlmec 179,45 €     23.10.2012 VVS, a.s.
Komenského 50
Košice
36570460
29.10.2012
30253 5442012 zabezpečenie kontroly a čistenie plyn.spotrebičov 150,- €   09/09/2012 16.10.2012 VIMA-Viktor Naď
Kukučinová 184/1
Trebišov
33154023
31.10.2012
30163 220026 kancelársky materiál 732,90 €   19/06/2012 29.06.2012 REGIO spol. s.r.o
L.Kossutha 101/1270
Kráľovský Chlmec
00617482
31.10.2012
30274 7475107936 elektrina 354,- €     05.11.2012 VSE a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
08.11.2012
30248 201209018 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 103,50 €     09.10.2012 PZS SM-Práca a zdravie,
s.r.o.
Saleziánov 1284/8
Michalovce
36828661
12.11.2012
30267 120101247 tlačiareň 92,83 €   06/10/2012 31.10.2012 FOCUS-comp. s.r.o
Dominikánske námestie 35
Košice
36188778
12.11.2012
30261 2116466447 vodné ČnT 84,40 €     26.10.2012 VVS, a.s.
Komenského 50
Košice
36570460
12.11.2012
30235 2862012 BOZP 165,- €     04.10.2012 VIMAP – Peter Naď
Stavebná 2164/4
Trebišov
43630260
12.11.2012
30257 120470 materiál na údržbu 79,92 €   10/09/2012 22.10.2012 BELAX, spol.s.r.o.
Ľ.Kossutha 92
Kráľovský Chlmec
17085357
12.11.2012
30260 12102012 premeranie komp.kondezátora pracovisko
ČnT
50,- €   09/10/2012 26.10.2012 ELMONT-Szedlák Vojtech
Hlboka 24
Kráľovský Chlmec
10801731
12.11.2012
30254 2012202 nákup mater.na údržbu a maliar.potrieb /farby,štetce,… 436,44 €   08/09/2012 19.10.2012 REMPEX – Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
12.11.2012
30273 82441012 služby COV 25,20 €   12/10/2012 05.11.2012 SOŠ
Markušovská cesta 4
Spišská Nová Ves
7000189706
14.10.2012
30268 7202678846 opakovaná dodávka zemného plynu 4 150,- €     05.11.2012 SPP, a,s,
Mlynské Nivy 44/a
Bratislava
35815256
15.11.2012
30284 4744118395 služby pevnej siete 65,88 €     08.11.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
15.11.2012
30283 2744118452 služby pevnej siete 42,86 €     08.11.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
15.11.2012
30282 1744118549 služby pevnej siete 14,95 €     08.11.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
15.11.2012
  1121108865 telek.služby 24,05 €     12.11.2012 SWAN, a.s.
Borská 6
Bratislava
35680202
15.11.2012
30281 7744119054 služby pevnej siete 14,48 €     08.11.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
15.11.2012
30288 7260092151 elektrina 712,98 €     09.11.2012 VSE a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
19.11.2012
30287 7260092150 elektrina 787,78 €     09.11.2012 VSE a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
19.11.2012
30269 7330113231 Predplatné mesačníka MANAŽMENT ŠKOLY 56,16 €     05.11.2012 IURA EDITION,spol.s.r.o.
Oravská 17
Bratislava
31348262
19.11.2012
30263 052012 poskytnutie stravy 826,15 €     30.10.2012 ŠJ pri ZŠ s VJM
ul.Hunyadiho 1256/16
Kráľovský Chlmec
35541148
19.11.2012
30264 062012 poskytnutie stravy žiakom 5,- €     30.10.2012 ŠJ pri ZŠ s VJM
 ul.Hunyadiho 1256/16
Kráľovský Chlmec
35541148
19.11.2012
30276 51204125 nákup kader.potrieb 376,30 €   05/10/2012 06.11.2012 Slovhair,s.r.o.
Novosvetska 41/d
Bratislava
36712001
19.11.2012
30270 1200025 oprava kotlov 165,60 €   07/10/2012 05.11.2012 Ladislav Tereščák
Servis plynových kotlov
M.R.Štefánika 1805/2
Trebišov
14335786
21.11.2012
30265 212039 natlakovanie systému,
odblokovanie porúch na kotloch
164,16 €   11/10/2012 30.10.2012 NOVOGAS-Mentová
Hlavná č. 52
Kráľovský Chlmec
33159483
21.11.2012
30275 2012206 čistiace potreby a materiál na údržbu 239,86 €   13/10/2012 05.11.2012 REMPEX-Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600
21.11.2012
30277 201210018 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 103,50 €     06.11.2012 PZS SM-Práca a zdravie
s.r.o.
Saleziánov 1284/8
Michalovce
36828661
21.11.2012
30278 20120044 prevedenie TK a EK vozidla 50,- €   02/10/2012 06.11.2012 STK Kráľovský Chlmec
s.r.o.
Boľská č. 1/2235
Kráľovský Chlmec
46429379
21.11.2012
30279 12009957 preprava žiakov 53,- €   08/10/2012 06.11.2012 SAD Michalovce , a.s.
Lastomírska 1
Michalovce
36214078
21.11.2012
30280 2012080 oprava posúvnej brány 390,- €   01/09/2012 07.11.2012 JASTEX s.r.o.
Tušice 88
Michalovce
36756636
21.11.2012
30285 120512 nákup radiatora a materiál na mont.radiatora  224,60 €   14/10/2012 09.11.2012 BELAX, spol.s.r.o.
Ľ.Kossutha 92
Kráľovský Chlmec
17085357
21.11.2012
30291 3611201944 licencie WinPro,Office 350,40 €     15.11.2012 AutoCont SK a.s.
Einsteinova 24
Bratislava
36396222
21.11.2012
30290 20120028 výroba pečiatky 46,80 €   01/11/2012 13.11.2012 AVIS- Antalík
ul.Mierova 1
Kráľovský Chlmec
14335239
21.11.2012
30292 20120255 publ.Pred štartom na VŠ 12,60 €     19.11.2012 INFOPRESS
Malá 5
Bratislava
17488371
21.11.2012
30272 3182012 BOZP 165,- €     05.11.2012 VIMAP – Naď
Stavebná 2164/4
Trebišov
43630260
21.11.2012
30271 20120443 oprava osob.vozidla 208,10 €   10/10/2012 05.11.2012 A-MOBIL s.r.o
Pribenická 6
Kráľovský Chlmec
31670768
21.11.2012
30303 121548 elektromateriál 211,99 €   05/11/2012 28.11.2012 E.M.A.ELEKTROMATERIÁL,
spol.s.r.o.
kpt.Uhra 2366/7
Galanta
36241008
30.11.2012
30308 10247370 Ostrička nožov 346,13 €   02/12/2012 04.12.2012 KH TRADING s.r.o.
U vysočanského pivovaru 3
PRAHA 9 – Vysočany
25700758
06.12.2012
30302 092012 stravné žiaci 26,- € 01/10/2012   03.12.2012 Školská jedáleň pri ZŠ a VJM
ul M.Hunyadiho 1256/16
Kráľovský Chlmec
35541148
10.12.2012
30301 082012 stravné zamestnanci 746,20 € 01/09/2012   03.12.2012 Školská jedáleň pri ZŠ a VJM
ul.M.Hunyadiho 1256/16
Kráľovský Chlmec
35541148
10.12.2012
30300 1202319069 predplatné RADIO PRAKTICKÁ
ELEKTRONIKA na rok 2013
45,-     29.11.2012 Slovenská pošta , a.s.
Partizánska cesta 9
Banská Bystrica
36631124
10.12.2012
30307 7307596705 opakovaná dodávka zemného
plynu
98,- €     04.12.2012 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
35815256
10.12.2012
30305 14015005 Finančný spravodajca predplatné na rok 2013 70,- €     04.12.2012 SÚVAHA, spol. s.r.o.
Záhradnícka 95
P.O.BOX 36
Bratislava
31349765
10.12.2012
30297 2116570696 vodné a stočné 187,14 €     23.11.2012 VVS, a.s.
Komenského 50
Košice
36570460
10.12.2012
30298 2116571498 vodné a stočné 115,08 €     27.11.2012 VVS,a.s.
Komenského 50
Košice
36570460
10.12.2012
30299 3029034839 stravné lístky 5649,70 €     27.11.2012 DOXX-Stravné lístky,
spol. s.r.o.
Kálov 356
Žilina
36391000
10.12.2012
30319 7217147760 elektrina 821,48 €     12.12.2012 VSE, a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
14.12.2012
30306 201211018 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 88,50 €     04.12.2012 PZS SM – Práca a zdravie,
s.r.o
Saleziánov 1284/8
Michalovce
36828661
14.12.2012
30309 252012 periodické skúšky zvárania
a predlženie certifikátov
860,- €     05.12.2012 Ing.Michal Puchľak-ZVARTECH
Staničná 197/4
Veľké Kapušany
37319558
14.12.2012
30310 6860633902 údržba prenajatých fliaš 31,06  €     07.12.2012 Messer Tatragas spol.s.r.o
Chalupkova 9
Bratislava
00685852
14.12.2012
30293 29112012 elekt.ohrievač nákup a montáž 508,61 €     21.11.2012 Líška Vojtech
Malý Horeš 193
34273531
14.12.2012
30316 2012235 batérie 35,30 €     11.12.2012 REMPEX – Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600
14.12.2012
30315 7700018797 telekom.služby 29,62 €     11.12.2012 SWAN, a.s.
Borská 6
Bratislava
35680202
14.12.2012
30317 20120550 výmena prepínač smerovky 69,80 €   04/12/2012 12.12.2012 A-MOBIL s.r.o
Pribenická 6
Kráľovský Chlmec
31670768
14.12.2012
30304 3542012 BOZP 165,- €     04.12.2012 VIMAP – Naď
Stavebná 2164/4
Trebišov
43630260
14.12.2012
30311 8745118651 služby pevnej siete 15,23 €     07.12.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
14.12.2012
30312 9745118090 služby pevnej siete 22,46 €     07.12.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
14.12.2012
30313 7745117952 služby pevnej siete 43,27 €     07.12.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
357763469
14.12.2012
30314 6745117881 služby pevnej siete 66,52 €     07.12.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
357763469
14.12.2012
30294 10795600 mater.pre odbor kaderník 111,38 €   03/11/2012 22.11.2012 REMPEX – Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600
14.12.2012
30318 7217147759 elektrina 11/2012 984,66 €     12.12.2012 VSE, a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
14.12.2012
30296 2012220 čistiace prostriedky 115,80 €   02/11/2012 22.11.2012 REMPEX – Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600
14.12.2012
30295 30295 kancelársky materiál 97,49 €   04/11/2012 22.11.2012 POMO – Ing.Molnár
M.BÉLA 1220/11
Kráľovský Chlmec
33163928
14.12.2012
30321 10444112 služby COV kaderník 8,40 €   08/11/2012 14.12.2012 SOŠ
Spišská Nová Ves
Markušovská cesta 4
Spišská Nová Ves
17078491
19.12.2012
30323 2012233 kancelársky materiál 252,64 €   08/12/2012 17.12.2012 POMO – Ing.Molnár
M.BÉLA 1220/11
Kráľovský Chlmec
33163928
20.12.2012
30322 20121106 elektromateriál 354,28 €   06/12/2012 14.12.2012 COPPER PLUS s.r.o.
Okoličianska 825
Liptovský Mikuláš
36675857
20.12.2012
30326 1200044 odstránenie závady MaR 139,20 €   05/12/2012 19.12.2012 Ladislav Tereščák
Servis plynových zariadení
M.R.Štefánika 1805/5
Trebišov
14335786
20.12.2012
30327 2012242 žiarovky, prípr.pre odbor kaderník  58,43 €   09/12/2012 19,12.2012 REMPEX – Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec 
10795600
20.12.2012
30325 12011457 preprava žiakov 50,- €   06/11/2012 19.12.2012 SAD a.s.
Lastomírska 1
Michalovce
36214078
20.12.2012
30328 12011057 preprava žiakov 58,- €   01/12/2012 19.12.2012 SAD a.s.
Lastomírska 1
Michalovce
36214078
20.12.2012
30324 2116675926 vodné a stočné 339,42 €     19.12.2012 VVS, a.s.
Komenského 50
Košice
36570460
20.12.2012
30329 220057 kancelársky materiál 711,72 €   09/11/2012 19.12.2012 REGIO spol. s.r.o.
L.Kossutha 101/1270
Kráľovský Chlmec
00617482
21.12.2012
30332 1200109 poskytnutá strava 1100,- €   10/12/2012 21.12.2012 KORONA- Ujháziová
Hlavná 64
Veľký Kamenec
10800271
27.12.2012
30330 132012 poskytnutá strava 455,10 € 01/09/2012   21.12.2012 Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
ul. M.Hunyadiho 1256/16
Kráľovský Chlmec
35541148
27.12.2012
30286 201302  právne služby 240,- €     09.11.2012 JUDr. A.Farkašovský
Pri jazdiarni č. 1
Košice
32481659
27.12.2012
30250 201289 právne služby 240,- €     10.10.2012 JUDr.A.Farkašovský
Pri jazdiarni č. 1
Košice
32481659
27.12.2012
30226 201279 právne služby 240,- €     26.09.2012 JUDr. A.Farkašovský
Pri jazdiarni č. 1
Košice
32481659
27.12.2012
30195 201264 právne služby 240,- €     14.08.2012 JUDr.A.Farkašovský
Pri jazdiarni č. 1
Košice
32481659 
27.12.2012
30173 201247 právne služby 240,- €     10.07.2012 JUDr.A.Farkašovský
Pri jazdiarni č. 1
Košice
32491659
27.12.2012
30133 201239 právne služby 240,- €     07.06.2012 JUDr. A. Farkašovský
Pri jazdiarni č. 1
Košice
32491659
27.12.2012
30333 120147 reklama v Kalendáriume 2013 200,- €   07/11/2012 27.12.2012 L-press, M. Kopaszová
Leles 495
Leles
40386139 
28.12.2012