Číslo objednávky
Dátum vyhotovenia
Predmet objednávky
Celková suma s DPH
Dodávateľ Objednávku podpísal Číslo zmluvy ak objednávka súvisí s povinne zver.zmluvou
Meno/Názov/Adresa/Sídlo
IČO Meno, priezvisko, funkcia
01/01/2012 12.01.2012 čistiace

prostriedky

85,- € PANDY-REMPEX

Kossutha 609/69

10795600 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
02/01/2012 12.01.2012 nákup práčky 284,- € Elektro Bodzášová Katarína

Hlavná 59

Kráľ.Chlmec

33869286  

Ing.Juraj Árti
ZR PEČ

 
03/01/2012 16.01.2012 el.materiál 190,- € Uniservis,Kiss Ladislav
Hlavná 27

Kráľ.Chlmec

10802975 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
04/01/2012 16.01.2012 materiál na údržbu 198,- € BELAX,spol.s.r.o

Ľ.Kossutha 92
Kráľ.Chlmec

17085357  Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
05/01/2012 23.01.2012 materiál na 

el.údržbu

155,- € Uniservis,Kiss Ladislav

Hlavná 27

Kráľ.Chlmec

10802975 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
06/01/2012 23.01.2012 vypracovanie oznámenia o znečist.látok vypust.do ovzdušia 161,- € Kostovčík

Komenského 2137/47

Trebišov

37538471 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
  

07/01/2012

25.01.2012 materiál na údržbu 115,- € Belax,spol.s.r.o

Ľ.Kossutha 92

Kráľ.Chlmec

17085357 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
08/01/2012 25.01.2012 prevedenie kontroly hasiacích prístrojov 53,- € Ján KAČO

Západná 39

Čečejovce

37540599 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
01/02/2012 06.02.2012 preprava žiakov 415,- € SAD, a.s.

Michalovce

Lastomírska 1

 

36214078 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
01/03/2012 06.03.2012 údržba služ.vozidlá 20,- € A-MOBIL s.r.o

Pribenická 6

Kráľovský Chlmec

31670768 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
02/03/2012 06.03.2012 čistiace prostriedky 72,- € PANDY-REMPEX

Kossutha 609/69

Kráľovský Chlmec

10795600 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
03/03/2012  07.03.2012 kancelárske

potreby

 678,- € POMO-Ing.Molnár

M.BÉLA 1220/11

Kráľovský Chlmec 

33163928 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
04/03/2012 07.03.2012 vodoinštalatérske

práce

516,- € Vojtech Líška

súkromný podnik.

193

Malý Horeš

34273531 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
05/03/2012 21.03.2012 kancelárske

potreby

65,-€ POMO-Ing.Molnár

M.BÉLA 1220/11

Kráľovský Chlmec

33163928 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
06/03/2012

S T O R N O

21.03.2012 kancelárske

potreby

680,-€ REGIO spo.s.r.o

Ľ.Kossutha 10/1270

Kráľovský Chlmec

00617482  Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
07/03/2012

S T O R N O

22.03.2012 kancelárske

potreby

35,- € POMO-Ing.Molnár

M.BÉLA 1120/11

Kráľovský Chlmec

33163928 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
08/03/2012 22.03.2012 športové oblečenie 1828,-€ Meva sport Slovakia s.r.o

272

Koplotovce

46050302  Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
09/03/2012  23.03.2012  elek.materiál  115,- € Uniservis

Hlavná 27

Kráľovský Chlmec

10802975 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
10/03/2012 26.03.2012 elek.materiál 290,-€ Uniservis

Hlavná 27

Kráľovský Chlmec

10802975 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
11/03/2012 26.03.2012 údržba a oprava plyn.kotolne v  SOŠ Kráľ.Chlmci 110,-€ NOVOGAS

Hlavná 52

Kráľovský Chlmec 

33159483 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ 

 
12/03/2012 30.03.2012 údržba a oprava plyn.kotolne

prac.Čierna n/T

 

800,- € NOVOGAS

Hlavná 52

Kráľovský Chlmec 

33159483 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ 

 
01/04/2012  02.04.2012 učebné  pomôcky  1000,-€ Autoškola-Tarcali

Hlavná 168

kráľovský Chlmec 

10792996  Ing.Juraj Árti 

ZR PEČ

 
02/04/2012  05.04.2012  čistiace

prostiedky 

 115,- € PANDY-REMPEX

Kossutha 609/69

Kráľovský Chlmec 

10795600  Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
03/04/2012  10.04.2012  materiál na údržbu a ČP   70,- € PANDY-REMPEX

Kossutha 609/69

Kráľovský Chlmec 

10795600  Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
04/04/2012  12.04.2012  prenájom javiská 04.05.2012   300,-€ LIFTA -Želinský

Ibrányiho G/21

Kráľovský Chlmec 

10801006 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ 

 
05/04/2012 20.04.2012 vyhotovenie nápisov na športové oblečenie  450,- € AVIS-Antalík

Mierová

Kráľovský Chlmec

14335239  Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
06/04/2012 23.04.2012 kanc.potreby 190,- € POMO-Ing.Molnár

M.BÉLA 1120/11

Kráľovský Chlmec

33163928 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
07/04/2012 23.04.2012 mater.na údržbu

VT

250,-€ FOCUS-comp.s.r.o

Dominkánske námestie 35

Košice

36188778 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
08/04/2012

 

23.04.2012 mater.produk.

práce žiakov

285,-€ Belax spol.s.r.o

Ľ.Kossutha 92

Kráľovský Chlmec

17085357 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
09/04/2012 24.04.2012 mater.produk.

práce žiakov

6,60 € PANDY-REMPEX

Kossutha 609/69

Kráľovský Chlmec

10795600 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
10/04/2012  27.04.2012  fotopapier LOMOND   36,97€ KASPRO s.r.o

Červená 461/2

Žilina 

31615856  Ing.Juraj Árti

ZR PEČ 

 
11/04/2012 30.04.2012 kanc.materiál 15,- € POMO-Ing.Molnár

M.BÉLA 1220/11

Kráľovský Chlmec 

33163928 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
01/05/2012 02.05.2012  čistiace prostriedky   33,- € REMPEX-Pandy

Kossutha 609/69 

Kráľovský Chlmec

10795600 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ 

 
02/05/2012

S T O R N O 

09.05.2012  lokalizácia úniku vody z vodovodného systému s prevedením následnej opravy na pracovisku ČnT     Novogas – Mentová 

Hlavná 52

Kráľovský Chlmec

33159483  Ing.Juraj Árti

ZR PEČ 

 
03/05/2012  11.05.2012  odvysielanie spravodajského príspevku o živote školy  50- € Ferko Peter, Mgr.

Družstevná 1749

Trebišov

41602579  Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
04/05/2012 18.05.2012 revízia komínov 2.polrok 2012 360,- € KOSTOVČÍK-Kostovčík Ľ.

Komenského 2137/47

Trebišov 

37538471 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ 

 
05/05/2012 18.05.2012 čistiace prostriedky 100,- € REMPEX-Pandy

Kossutha 609/69

Kráľovský Chlmec 

10795600 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
06/05/2012 18.05.2012 pravidelná kontrola kotlov  1400,- € Milan Johanides-EUROBAU

J.Jesenského 3456/56

Trebišov 

43096956 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ 

 
07/05/2012 21.05.2012 materiál na údržbu elek. 150,- € ZENIT-Ing.Doboš

Hlavná 45

Kráľovský Chlmec

33147426 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
08/05/2012 22.05.2012 krovinorez 399,- € ZENIT-Ing.Doboš

Hlavná 45

Kraľovský Chlmec

33147426 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
09/05/2012 24.05.2012  výbava lekárničky   75,- € Lekáreň “u Kuczmana “

Hlavná 95/783

Kráľovský Chlmec

36597660  Ing.Juraj Árti

ZR PEČ 

 
10/05/2012 26.05.2012 údržba osob.auta 15,- € A-MOBIL s.r.o

Pribenická 6

Kráľovský Chlmec 

31670768 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
11/05/2012  28.05.2012  smaltovaný drôt Cu 1,5 mm  33,35 € Cziránka servis

Hlavná 60

Kráľovský Chlmec 

  Ing.Juraj Árti

ZR PEČ 

 
12/05/2012 30.05.2012 prevedené práce pri odstránení havarijného stavu vodov.potrubia v ČnT 870,- € NOVOGAS-Mentová

Hlavná 52

Kráľovský Chlmec 

33159483 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ 

 
13/05/2012  30.05.2012  materiál na prod.práce žiakov   225,- € BELAX,spol.s.r.o,

Ľ.Kossutha 92

Kráľovský Chlmec  

17085357  Ing.Juraj Árti

ZR PEČ 

 
14/05/2012 31.05.2012 zabezpečenie stravy na športový deň 780,- € KORONA-Ujháziová

Hlavná 64

Veľký Kamenec

 

10800271 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ 

 
15/05/2012 31.05.2012 revízia hasiacich prístrojov 660,- € Ján KAČO

Západná 39

Čečejovce

 

37540599 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ 

 
02/06/2012 04.06.2012 fotopapier 59,14€ KASPRO s.r.o

Červená 461/2

Žilina 

31615856 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 

 
03/06/2012 04.06.2012 poháre na športové súťaže 170,-€ MAAD-Adamčík

Obecná 22

Geča

 

41452534 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
04/06/2012  06.06.2012  pneumatiky s montážou

na osob.motor.vozidlo 

 235,60€ Pneuservis -Nagy

Ľ.Kossutha 607/79

Kráľovský Chlmec

17270651 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 

 
05/06/2012 06.06.2012 rezivo 550,- € TOBEX – Drevovýroba

Hlavná 103

Zatín 

40388093 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ 

 
06/06/2012 06.06.2012 kazety do tlačiarni, DVD 54,- € FOCUS – computer, s.r.o

Dominikánske námestie 35

Košice

36188778 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
07/06/2012 08.06.2012 pozinkovaná tkanina 190,- € VOMET, spol.s.r.o

Tŕstinska cesta 19

Trnava 

36239186 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ 

 
08/06/2012 11.06.2012 pneumatická sponkovačka 160,- € MAXI Group Slovakia s.r.o

Námestie Slobody 6

Čadca 

36692247 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
09/06/2012 12.06.2012 vyhotovenie nápisu a loga školy na tričká 168,- € AVIS – Antalík

Mierova 1

Kráľovský Chlmec

14335239 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
10/06/2012 13.06.2012 videokamera 470,- € EUROCOMM SR, s.r.o

Teslova 12

Bratislava 

35869160 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ 

 
11/06/2012 19.06.2012 tatranský profil 354,- € DV-Dano

Daniel Vavrek

Liesek 670 

33788219 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ 

 
12/06/2012  19.06.2012  kancelársky materiál   80,- € POMO – Ing.Molnár

M.BÉLA 1220/11

Kráľovský Chlmec 

33163928  Ing.Juraj Árti

ZR PEČ 

 
13/06/2012 19.06.2012 papier.tovar 60,- € POMO – Ing.Molnár

M.BÉLA 1220/11

Kráľovský Chlmec 

33163928 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ 

 
14/06/2012 19.06.2012 podávanie stravy 648,- € KORONA – Ujháziová

Hlavná 64

Veľký Kamenec

10800271 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ 

 
15/06/2012  19.06.2012  elek.materiál 57,70 € Uniservis,Kiss ladislav

Hlavná 27

Kráľovský Chlmec

10802975  Ing.Juraj Árti

ZR PEČ 

 
16/06/2012  20.06.2012  spracovanie a odvysielanie spravod.príspevku akcie”Olympíjsky beh”  100,- € Mgr. Ferko Peter

Družstevná 1749

Trebišov 

41602579  Ing.Juraj Árti

ZR PEČ 

 
17/06/2012 26.06.2012 masáž  účastníkov olymp.behu 50,- € Salón EVITA-Ing.Bóková

Hlavná 730/228

Kráľovský Chlmec 

44828489 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
18/06/2012 27.06.2012 kancelársky papier 56,- € REGIO spol.s.r.o

Ľ.Kossutha 101/1270

Kráľovský Chlmec

00617482 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
19/06/2012 27.06.2012 kancelársky materiál /tonery,papier/ 735,- € REGIO spol.s.r.o

Ľ.Kossutha 101/1270

Kráľovský Chlmec 

00617482 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
01/07/2012 02.07.2012 tatranský profil  8,- € DV-Dano

Daniel Vavrek

Liesek 670

33788219 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
02/07/2012 09.07.2012 čistiace prostriedky,

materiál na údržbu

125,- € REMPEX – Pandy

Kossutha 609/69

Kráľovský Chlmec

10795600 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
03/07/2012 30.07.2012 oprava a údržba kopírovacích strojov 450,- € OPTIMAX – Miroslav Sokol

Tokajícka 4

Košice

14394979 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
01/08/2012 23.08.2012 zošity 795,- € IRON-Ing.Š Tóth

Mateja Bela 20

Kráľovský Chlmec

40389537 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
02/08/2012 22.08.2012 prevedenie TK a EK nákladného vozidla 80,- € STK Kráľovský Chlmec s.r.o

Boľská č. 1/2235

46429379 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
03/08/2012 23.08.2012 kancelársky materiál

/obal na triedne knihy/

  POMO-

Ing.Molnár

M.BÉLA 1220/11

Kráľovský Chlmec

33163928 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
04/08/2012 24.08.2012 prac.obuv a odev pre žiakov 1 503,- € PRACOVNÉ ODEVY

ZIGO , s.r.o.

Na stanicu 16

Žilina

43909159 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
05/08/2012 24.08.2012 materiál na údržbu

doprav.prostriedkov

192,- € AUTOTECHNA-Illéšová Mária

Hlavná 35

Kráľovský Chlmec

10799664 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
06/08/2012 27.08.2012 karty ISIC pre žiakov školy  90,- € CKM združenie pre študentov

Vysoká 32

Bratislava

31768164 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
07/08/2012 27.08.2012 obrazové rámy A4  145,-€ Mgr.Balick-M.G.R

Trakanská 22/24

Čierna nad Tisou

40387933 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 

 
01/09/2012 03.09.2012 elektr.riadiaca centrála k pohonu

posuv.brány

 400,- € Jastex s.r.o
Tušice 88
Michalovce
 36756636 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
02/09/2012 03.09.2012 prac.obuv odbor kaderník  103,- € Pracovné odevy

ZIGO s.r.o.

Na stanicu 16

Žilina

43909159 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
03/09/2012 04.09.2012 čistiace prostriedky,

neonové trubice

110,- € REMPEX-Pandy

Kossutha 609/69

Kráľovský Chlmec

10795600 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
04/09/2012 07.09.2012 ortuťové výbojky 70,- € ZENIT- Ing.Dobos

Hlavná 45

Kráľovský Chlmec

33147426 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
05/09/2012 21.09.2012 odstránenie poruchy trafostanice 60,- € VSE a.s.

Mlynská 31

Košice

36211222 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
06/09/2012 27.09.2012 kadernícke kreslo, sušiaca helma 858,48 € Detail-Hair style s.r.o
Vrchovecká 50/9
Velké Meziřičí
29211701 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
07/09/2012 27.09.2012 kancelársky materiál 155,- € POMO – Ing.Molnár
M.BÉLA 1220/11
Kráľovský Chlmec
33163928 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
08/09/2012 28.09.2012 materiál na opravu a údržbu
budovy
436,44 € REMPEX-Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
1020691551 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
09/09/2012 28.09.2012 zabezpečenie kontroly a čistenia plynových spotrebičov 150,- € VIMA – Naď
Kukučinová 184/1
Trebišov
33154023 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
10/09/2012 28.09.2012 materiál na údržbu 80,- € BELAX,spol.s.r.o.
Ľ.Kossuhta 92
Kráľovský Chlmec
17085357 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
01/10/2012 01.10.2012 prehliadka osob.motor. vozidla , výmena motor.
oleja a filtra
120,- € A-MOBIL s.r.o
Pribenická 6
Kráľovský Chlmec
31670768 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
02/10/2012 01.10.2012 STk a EK na osob.vozidla 50,- € STK Kráľovský Chlmec s.r.o
Boľská 1
Kráľovský Chlmec
46429379 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
03/10/2012 09.10.2012 oprava tachometra 100,- € A-MOBIL s.r.o
Pribenická 6
Kráľovský Chlmec
31670768 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
04/10/2012 17.10.2012 kadernícke potreby 250,- € PULS Hair s.r.o
Partizánska 3878
Bardejov
46617744 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
05/10/2012 17.10.2012 kadernícke potreby 387,- € Slovhair s.r.o
Novosvetská 41/D
Bratislava
36712001 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
06/10/2012 18.10.2012 DVD,far.tonery do tlačiarni 190,- € Focus, s.r.o
Dominikánske námestie 35
Košice
36188778 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
07/10/2012 19.10.2012 oprava a sprevádzkovanie
kotlov v kotolni dielenského
pavilonu Kráľovský Chlmec
166,- € Tereščák Ladislav
Servis plynových zariadení
M.R.Štefánika 1805/2
Trebišov
14335786 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
08/10/2012 24.10.2012 preprava žiakov na športovú súťaž do Veľkých Kapušian 53,- € SAD,a.s.Michalovce
prevádzka
Kráľovský Chlmec
36214078 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
09/10/2012 24.10.2012 premeranie kompezačného kondenzátora na pracovisku
Čierna n/Tisou
50,- € ELMONT-Sedlák
Hlboká 24
Kráľovský Chlmec
10801731 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
10/10/2012 25.10.2012 oprava osobného vozidla 210,- € A-MOBIL,s.r.o
Pribenická 6
Kráľovský Chlmec
31670768 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
11/10/2012 25.10.2012 prevedenie prác na regulátoroch plynu, odblokovanie porúch na kotloch v Čiernej n/Tisou 165,- € NOVOGAS-Mentová
Hlavná č.52
Kráľovský Chlmec
33159483 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
12/10/2012 26.10.2012 školenie kaderníkov COV 25,- € SOŠ
Markušovská cesta 4
Spišská Nová Ves
17078491 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
13/10/2012 26.10.2012 nákup čist.potrieb a mat.na údržbu 240,- € REMPEX – Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
14/10/2012 29.10.2012 nákup radiator + prísluš.na mont. 225,- € BELAX ,spol.s.r.o.
Ľ.Kossutha 92
Kráľovský Chlmec
17085357 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
01/11/2012 02.11.2012 vyhotovenie pečiatky 50,- € AVIS- Antalík Július
Mierova 1
Kráľovský Chlmec
14335239 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
02/11/2012 05.11.2012 čistiace potreby 116,- € REMPEX – Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
03/11/2012 07.11.2012 mater.pre odbor kader.
teplomer izdbový do tried
112,- € REMPEX – Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
04/11/2012 09.11.2012 kancelárske potreby 97,49 € POMO – Ing.Molnár
M.BÉLA 1220/11
Kráľovský Chlmec
33163928 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
05/11/2012 28.11.2012 elektromateriál 220,- € E.M.A.-LEKROMATERIÁL,
spol. s.r.o.
kpt.Uhra 2366/7
Galanta
36241008 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
06/11/2012 29.11.2012 preprava žiakov 50,- € SAD a.s.Michalovce
Lastomírska 1
Michalovce
36214078 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
07/11/2012 29.11.2012 uverejnenie reklamy v Kalendári 2013 200,- € L-PRESS Kopaszová
Hlavná 495
Leles
40386139 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
08/11/2012 29.11.2012 školenie žiakov – kaderníkov 8,40 € SOŠ
Markušovská cesta 4
Spišská Nová Ves
17078491 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
09/11/2012 29.11.2012 kancelársky materiál 713,- € REGIO spol.s.r.o.
L.Kossutha 101/1270
Kráľovský Chlmec
00617482 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
01/12/2012 03.12.2012 preprava žiakov na športovú súťaž do Veľkých Kapušian 58- € SAD a.s.Michalovce
Lastomírska 1
Michalovce
36214078 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
02/12/2012 03.12.2012 ostrička hobľovacích nožov 346,13 € KH Trading s.r.o.
U vysočasnkého pivovaru 3
Praha 9 – Vysočany
25700758 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
03/12/2012 03.12.2012 vyhotovenie videozáznamu o športovej činnosti na škole 990,- € Art4 fun studio s.r.o.
Rosná 6
Košice
46437886 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
04/12/2012 07.12.2012 oprava smerovky 70,- € A-MOBIL s.r.o.
Pribenická 6
Kráľovský Chlmec
31670768 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
05/12/2012 07.12.2012 odstránenie závady MaR a uvedenie kotolne do prevádzky 139,- € Ladislav Tereščák
Servis plynových kotlov
M.R.Štefánika 1805 
Trebišov
14335786 Ing.Juraj Árti

ZR PEČ

 
06/12/2012 11.12.2012 tužkové baterie 1,5V,
batérie 4,5 Va 9V
36,- € REMPEX- Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
07/12/2012 11.12.2012 smaltovaný drát 355,- € COPPER PLUS s.r.o
Okoličianska 825
Liptovský Mikuláš
36675857 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
08/12/2012 11.12.2012 kancelárske potreby 255,- € POMO- Ing.Molnár
M.BÉLA 1220/11
Kráľovský Chlmec  
33163928 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
09/12/2012 11.12.2012 žiarovky,batérie,mater.na cvičnú prácu odbor kaderník 60,- € REMPEX – Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
10/12/2012 13.12.2012 podanie stravy 1100,- € KORONA – Ujháziová
Hlavná 64
Veľký Kamenec
10800271 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ