Evid. číslo Číslo faktúry
Popis fakturovaného plnenia ako je na faktúre
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH
Číslo zmluvy, Číslo objednávky
Dátum doručenia
Identifikačné údaje dodávateľa
Dátum zaplatenia
30334
2012
2116771936 vodné a stočné 268,93 €     02.01.2013 VVS,a.s.
Komenského 50
Košice
36570460
14.01.2013
30001 113220099 tlačivá 48,30 €     14.01.2013 ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
Banská Bystrica
31331131
15.01.2013
30338 6860646821 nájomné- fľaša ocelová 15,53 €     08.01.2013 MESSER Tatragas
spol.s.r.o.
Chalupkova 9
Bratislava
00685852
16.01.2013
30342
2012
8746096198 služby pevnej siete 64,46 €     09.01.2013 SlovakTelekom,a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
16.01.2013
30341
2012
5746096892 služby pevnej siete 14,48 €     09.01.2013 SlovakTelekom,a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
16.01.2013
30340
2012
0746096268 služby pevnej siete 42,34 €     09.01.2013 SlovakTelekom,a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
16.01.2013
30339
2012
3746096368 služby pevnej siete 17,17 €     09.01.2013 SlovakTelekom,a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
16.01.2013
30348
2012
1130122907 telef.služby 23,40 €     11.01.2013 SWAN, a.s.
Borská 6
Bratislava
35680202
16.01.2013
30345
2012
7210146453 elektrina 940,99 €     09.01.2013 VSE, a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
18.01.2013
30344
2012
7210146452 elektrina 1010,57 €     09.01.2013 VSE,a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
18.01.2013
30351
2012
82012260 finančný spravodajca 22,99 €     16.01.2013 Súvaha spol.s.r.o.
Záhradnícka 95
Bratislava
31349765
18.01.2013
30337
2012
121232656 inzerát 144,- €     07.01.2013 MEDIATEL spol.s.r.o.
Miletičova 21
Bratislava
35859415
21.01.2013
30003 44012103 predplatné za časopis QUARK 19,92 €     17.01.2013 PERFEKT,a.s.
Zimná 8
Bratislava
00680303
22.01.2013
30002 072013 členský príspevok na rok 2013 66,- €     15.01.2013 Slovenská živnostenská komora
KZ Košice
Kukučínova 23
Košice
36145581
22.01.2013
30335
2012
267122012 E-learningové školenie pedagógov
v rámci projektu
1 935,26 € 04052011   02.01.2013 NOVA TRAINING,s.r.o.
Popradská 86
Košice
36195219
22.01.2013
30349
2012
20120032 Update web.stránky 105,- € 04042011   15.01.2013 AVIS – Antalík Július
Hlavná 43/18
Dobra
14335239
22.01.2013
30350
2012
7287096247 elektrina 37,63 €     16.01.2013 VSE, a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
22.01.2013
30012 2013175 otočný hrot 44,50 €   05/01/2013 24.01.2013 MADMAT s.r.o.
Jurkovičova 4
Bratislava 35
36364398
24.01.2013
30009 2013000001 spracovanie spravod.príspevkov
v rámci projektu
350,- €   03/01/2013 24.01.2013 Ferko Peter Mgr.
Družstevná 1749
Trebišov
41602579
29.01.2013
30006 2210022896 vodné a stočné 144,08 €     22.01.2013 VVS, a.s.
Komenského 50
Košice
36570460
29.01.2013
30336 202013 služby BOZP 165,- €     02.01.2013 VIMAP – Peter Naď
Stavebná 2164/4
Trebišov
43630260
29.01.2013
30007 2750004412 prenájom pozemku 84,54 €     22.01.2013 ŽSR,
Klemensova 8
Bratislava
31364501
01.02.2013
30013 7421125577 elektrina 362,- €     31.01.2013 VSE,a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
05.02.2013
30010 2116785704 vodné 46,74 €     25.01.2013 VVS, a.s.
Komenského 52
Košice
36570460
11.02.2013
30331
2012
62012 služby archiv. 2 259,84 € Zmluva o dielo zo dňa 03.11.2012   21.12.2012 OREMUS Logistic s.r.o.
Malá Bara 53
44228279
15.02.2013
30016 022013 strava -obed pre žiakov  23,- € 01/10/2012   01.02.2013 ŠJ pri VJM
Ul.Hunyadiho 1256/16
Kráľovský Chlmec
35541148
15.02.2013
30017 032013 strava-obed pre zamestnancov 598,60 € 01/09/2012   01.02.2013 ŠJ pri VJM
Ul.Hunyadiho 1256/16
Kráľovský Chlmec
35541148
15.02.2013
30020 3747074657 služby pevnej siete 42,74 €     07.02.2013 Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
15.02.2013
30021 2747074603 služby pevnej siete 65,58 €     07.02.2013 Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
15.02.2013
30022 7747075322 služby pevnej siete 14,48 €     07.02.2013 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
15.02.2013
30023 0747074760 služby pevnej siete 20,50 €     08.02.2013 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
15.02.2013
30024 7224115668 elektrina 01/2013 1 042,93 €     11.02.2013 VSE, a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
15.02.2013
30025 7224115667 elektrina 01/2013 1 374,11 €     11.02.2013 VSE, a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
15.02.2013
30026 1130222790 telek.služby 38,84 €     11.02.2013 SWAN, a.s.
Borská 6
Bratislava
35680202
15.02.2013
30011 3039003357 stravné lístky 272,27 €     28.01.2013 DOXX-stravné lístky,
spol.s.r.o.
Kálov 356
Žilina
36391000
01.03.2013
30028 70881101 virtuálna knižnica
01/013
16,56 €     15.02.2013 Komensky, s.r.o.
Park Mládeže 1
Košice
43908977
01.03.2013
30031 2116888494 vodné a stočné 201,55 €     28.02.2013 VVS, a.s.
Komenského 50
Košice
36570460
12.03.2013
30320
 2012
01122012 videozáznam o športovej činnosti 990,- €   03/12/2012 12.12.2012 Art4fun studio s.r.o.
Rosná 6
Košice
46437886
14.03.2013
30052 1132202913 tlačivá 120,73 €     13.03.2013 ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
Banská Bystrica
31331131
15.03.2013
30040 3748057549 telek.služby 64,04 €     07.03.2013 Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
18.03.2013
30041 6748057584 telek.služby 42,16 €     07.03.2013 Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
18.03.2013
30042 2748058051 telek.služby 14,48 €     07.03.2013 Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
18.03.2013
30043 1748057668 telek.služby 18,77 €     07.03.2013 Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
18.03.2013
30034 2116981369 vodné 67,60 €     28.02.2013 VVS, a.s.
Komenského 50
Košice
36570460
19.03.2013
30047 7274127332 elektrina 02/2013 1023,96 €     11.03.2013 VSE, a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
19.03.2013
30049 1130323098 telek.služby 25,91 €     12.03.2013 SWAN, a.s.
Borská 6
Bratislava
35680202
19.03.2013
30014 7401165598 vyúčt.faktúra r.2012 plyn 3943,26 €     31.01.2013 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava
35815256
28.03.2013
30054 2116992901 vodné a stočné 379,79 €     19.03.2013 VVS, a.s.
Komenského 50
Košice
36570460
28.03.2013
30032 5041301292 Zbierka zákonov
vyúčt.r.2012
12,06 €     26.02.2013 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
Martina Rázusa 23A
Žilina
31592503
05.04.2013
  20133707 Publikácia”Čo má vedieť mzd.účtov.” 49,50 €     02.01.2013 AJFA+AVIS,s.r.o.
Klemensova 34
Žilina
31602436
05.04.2013
30044 6860663761 nájom oc. fliaš 31,06 €     08.03.2013 MESSER Tatragas spol.s.r.o.
Chalupkova 9
Bratislava 1
00685852
05.04.2013
30343
2012
201212018 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 88,50 €     09.01.2013 PZS SM – Práca a zdravie, s.r.o.
Saleziánov 1284/8
Michalovce
36828661
05.04.2013
30036 052013 strava zamestnancov 371,05 €     01.03.2013 ŠJ pri ZŠ a VJM
Hunyadiho 1256/16
Kráľovský Chlmec
35541148
05.04.2013
30037 062013 strava žiakov 10,- €     01.03.2013 ŠJ pri ZŠ a VJM
Hunyadiho 1256/16
Kráľovský Chlmec
35541148
05.04.2013
30059 102013 strava zamestnancov 512,50 €     27.03.2013 ŠJ pri ZŠ a VJM
Hunyadiho 1256/16
Kráľovský Chlmec
35541148
05.04.2013
30058 112013 strava- obed pre
žiakov
15,- €     27.03.2013 ŠJ pri ZŠ a VJM
Hunyadiho 1256/16
Kráľovský Chlmec
35541148
05.04.2013
30038 3039007064 stravné lístky 232,94 €     01.03.2013 DOXX-Stravné lístky,
spol.s.r.o.
Kálov 356
Žilina
36391000
05.04.2013
30045 70881101 virtuálna knižnica
02/013
16,56 €     08.03.2013 Komensky, s.r.o.
Park Mládeže 1
Košice
43908977
05.04.2013
30060 2117085610 vodné a stočné 143,21 €     27.03.2013 VVS, a.s.
Komenského 50
Košice
36570460
05.04.2013
30033 1323500187 inzercia 120,- €   07/01/2013 26.02.2013 Petit Press,a.s.-
divízia Bratislava
Lazaretská 12
Bratislava
35790253
09.04.2013
30057 5913013707 Zbierka zákonov 50,- €     22.03.2013 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
Martina Rázusa 23A
Žilina
31592503
09.04.2013
30008 1320028 prezentácia na mape
Trebišov a okolie
188,16 €   02/01/2013 23.01.2013 CBS,spol. s.r.o.
Kynceľová 54
Banská Bystrica
36754749
09.04.2013
30056 20130200 výkon montážnej plošiny 32,35 €   02/01/2013 20.03.2013 FEBRA, spol. s.r.o.
Pribenícka 5
Kráľovský Chlmec
36170984
09.04.2013
30050 20130002 výroba baneru 5×2,2m 240,- €   04/02/2013 12.03.2013 AVIS – Antalik
Hlavná 43/18
Dobra
14335239
09.04.2013
30062 2117086464 vodné 73,88 €     02.04.2013 VVS, a.s.
Komenského 50
Košice
36570460
12.04.2013
30073 3749038488 služby pevnej siete 14,48 €     09.04.2013 Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
15.04.2013
30074 2749037992 služby pevnej siete 22,20 €     09.04.2013 Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
15.04.2013
30075 0749037925 služby pevnej siete 43,15 €     09.04.2013 Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
15.04.2013
30072 9749037885 služby pevnej siete 65,78 €     09.04.2013 Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
15.04.2013
30079 1130416672 služby pevnej siete 33,28 €     10.04.2013 SWAN, a.s.
Borská 6
Bratislava
35680202
15.04.2013
30076 1132203307 tlačivá 111,88 €     09.04.2013 ŠEVT, a.s.
Cementárenská 16
Banská Bystrica
31331131
15.04.2013
30068 6860674951 nájom oceľ.fliaš 15,53 €     08.04.2013 MESSER Tatragas spol.s.r.o.
Chalupkova 9
Bratislava 1
00685852
15.04.2013
  113023146 web.stránka 93,96 €     12.04.2013 Websupport, s.r.o.
Staré grunty 12
Bratislava
36421928
17.04.2013
30071 7217151741 elektrina 03/013 793,28 €     09.04.2013 VSE a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
18.04.2013
30070 7217151740 elektrina 03/013 956,12 €     09.04.2013 VSE a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
18.04.2013
30080 70881101 virtuálna knižnica
03/013
16,56 €     11.04.2013 KOMENSKY, s.r.o.
Park Mládeže 1
Košice
43908977
23.04.2013
30018 2013301018 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 208,50 €     07.02.2013 PZS SM-Práca a zdravie, s.r.o.
Saleziánov 1284/8
Michalovce
36828661
25.04.2013
30015 562013 BOZP 165,- €     01.02.2013 VIMAP – Peter Naď
Stavebná 2164/4
Trebišov
43630260
25.04.2013
30019 2013015 čistiace potreby
a mater.pre cvičnú
prácu odb.kaderník
114,79 €   01/01/2013 07.02.2013 REMPEX – Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600
25.04.2013
30029 130038 oprava vrtac.kladivá 71,20 €   06/01/2013 25.02.2013 BELAX,spol.s.r.o.
Ľ.Kossutha 92
Kráľovský Chlmec
17085357
25.04.2013
30030 130037 mater.cvičná práca
odbor murár
85,69 €   02/02/2013 25.02.2013 BELAX,spol.s.r.o.
Ľ.Kossutha 92
Kráľovský Chlmec
17085357
25.04.2013
30005 2013021 vypracovanie oznámenia o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia 160,80 €   04/01/2013 21.01.2013 KOSTOVČÍK-Kostovčík
Komenského 2137/47
Trebišov
37538471
25.04.2013
30066 3039009779 stravné lístky 196,64 € 11K000055   03.04.2013 DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o.
Kálov 356
Žilina
36391000
25.04.2013
30053 130059 Inzercia v rekl.časopise 165,- €   05/02/2013 19.03.2013 Patrik Čoros-PA3K
Hlavná 210
Leles
46460993
25.04.2013
30085 2750005452 prenájom pozemku 84,54 €     18.04.2013 ŽSR Bratislava
Klemensova 8
Bratislava
31364501
25.04.2013
30077 20130071 kanc.materiál 320,94 €   01-03/04/2013 09.04.2013 POMO – Ing.Molnár
M.BÉLA 1220/11
Kráľovský Chlmec
33163928
25.04.2013
30081 230024 kanc.papier, toner 867,20 €   05/04/2013 11.04.2013 REGIO spol.s.r.o.
L.Kossutha 101/1270
Kráľovský Chlmec
00617482
25.04.2013
30086 2117105056 vodné 188,29 €     22.04.2013 VVS,a.s.
Komenského 50
Košice
36270460
03.05.2013
30346
2012
18120053 energetické služby 11/2012 2 060,67 €     10.01.2013 Dalkia Komfort, a.s.
Einsteinova 25
Bratislava
46782532
07.05.2013
30347
2012
18120120 energetické služby
12/2012
2 060,67 €     10.01.2013 Dalkia Komfort,a.s.
Einsteinova 25
Bratislava
46782532
07.05.2013
30092 7461210189 opakovaná dodávka
elektriny 01.03.2013
– 31.05.2013
362,- €     02.05.2013 VSE, a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
09.05.2013
30087 2117195157 vodné a stočné 59,74 €     26.04.2013 VVS, a.s.
Komenského 50
Košice
36570460
09.05.2013
30046 201302018 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 88,50 €     08.03.2013 PZS SM-Práca a zdravie s.r.o.
Saleziánov 1284/8
Michalovce
36828661
13.05.2013
30039 862013 BOZP 165,- €     04.03.2013 VIMAP-Peter Naď
Stavebná 2164/4
Trebišov
43630260
13.05.2013
30055 2013034 Batérie 1,5V 25,08 €   05/03/2013 20.03.2013 REMPEX-Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600
13.05.2013
30035 2013022 čistiace potreby 85,66 €   01/02/2013 28.02.2013 REMPEX-Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600
13.05.2013
30065 20130140 servisná prehliadka
os.motor.vozidla
42,98 €   06/03/2013 03.04.2013 A-MOBIL s.r.o.
Pribenická 6
Kráľovský Chlmec
31670768
13.05.2013
30061 130007 materiál na údržbu
motor.vozidla
93,30 €   07/03/2013 27.03.2013 Mária Illéšová – AUTOTECHNA
Hlavná 35
Kráľovský Chlmec
10799664
13.05.2013
  100513 kozmet.prípravky
pre odbor kaderník
142,03 €   02/05/2013 10.05.2013 Perfect Hair, s.r.o.
Pod Párovcami 5190/3A
Piešťany
46571884
13.05.2013
30091 142013 za poskytnutie stravy
žiakom
27,- €     02.05.2013 ŠJ pri ZŠ s VJM
ul.Hunyadiho 1256/16
Kráľovský Chlmec
35541148
14.05.2013
30090 132013 za poskytnutie stravy
zamestnancom
791,30 €     02.05.2013 ŠJ pri ZŠ s VJM
ul.Hunyadiho 1256/16
Kráľovský Chlmec
35541148
14.05.2013
30101 70881101 virtuálna knižnica 16,56 €     10.05.2013 KOMENSKY, s.r.o.
Park Mládeže 1
Košice
43908977
14.05.2013
  2132203990 tlačivá 18,- €     10.05.2013 ŠEVT , a.s.
Cementárenská 16
Banská Bystrica
31331131
14.05.2013
30095 9750023541 telek.služby 14,48 €     10.05.2013 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
14.05.2013
30096 9750022810 telek.služby 64,42 €     10.05.2013 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Košice
35763469
14.05.2013
30097 1750023020 telek.služby 17,63 €     10.05.2013 Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
Košice
35763469
14.05.2013
30098 1750022870 telek.služby 42,86 €     10.05.2013 Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
Košice
35763469
14.05.2013
30103 1130523321 telek.služby 46,16 €     14.05.2013 SWAN, a.s.
Borská 6
Bratislava
35680202
16.05.2013
30099 7260096855 elektrina 04/013 637,88 €     10.05.2013 VSE, a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
17.05.2013
30100 7260096854 elektrina 04/013 741,89 €     10.05.2013 VSE,a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
17.05.2013
30064 13001057 prepravné 320,- €   04/03/2013 02.04.2013 SAD, a.s.
Lastomírska 1
Michalovce
36214078
23.05.2013
30088 3039013169 stravné lístky 127,06 €     30.04.2013 DOXX-Stravné lístky,
spol.s.r.o.
Kálov 356
Žilina
36391000
23.05.2013
30078 201303018 zabezpečenie pracovnej zdravotnej
služby
88,50 €     10.04.2013 PZS SM-Práca a zdravie s.r.o.
Saleziánov 1284/8
36828661
23.05.2013
30067 1232013 BOZP 165,- €     04.04.2013 VIMAP – Naď
Stavebná 3164/4
Trebišov
43630260
23.05.2013
30063 2013036 kozm.prípravky
/odbor kaderník/
69,43 €   05/03/2013 02.04.2013 REMPEX – Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600
23.05.2013
30069 130113 materiál na údržbu 68,59 €   01/04/2013 08.04.2013 BELAX, spol.s.r.o.
Ľ.Kossutha 92
Kráľovský Chlmec
17085357
23.05.2013
30004 18130053 energetické služby
01/2013
8 666,50 €     17.01.2013 Dalkia Komfort a.s.
Einsteinova 25
Bratislava
46782532
27.05.2013
30084 13007 propagácia školy 480,- €   08/03/2013 15.04.2013 LELESPRESS
Hlavná 495
Leles
14335255
27.05.2013
30105 20130096 kancelársky materiál 91,59 €   01/05/2013 17.05.2013 POMO – Ing.Molnár
M.BÉLA 1220/11
Kráľovský Chlmec
33163928
27.05.2013
30104 230030 kancelársky materiál 987,66€   04/05/2013 16.05.2013 REGIO spol.s.r.o.
Ľ.Kossutha 101/1270
Kráľovský Chlmec
00617482
27.05.2013
30109 92013 znalecký posudok 30,- €   03/05/2013 23.5.2013 Ing.Miroslav Bartoš
Kamenárska 3
Michalovce
45009422
31.05.2013
30112 201300609 Poháre, figúrky, medaila
/šport.olymp.žiakov/
184,61 €   08/05/2013 28.05.2013 MAAD – Adamčík
Obecná 22
Geča
41452534
31.05.2013
30113 185122013 športové potreby 378,- €   07/05/2013 28.05.2013 DOKA SPORT s.r.o.
Štúrova 16
Košice
36579599
31.05.2013
30108 2117211109 vodné a točné 201,55 €     23.05.2013 VVS, a.s.
Komenského 50
Košice
36570460
05.06.2013
30114 2117301509 vodné 69,17 €     29.05.2013 VVS, a.s.
Komenského 50
Košice
36570460
05.06.2013
30122 70881101 virtuálna knižnica 16,56 €     07.06.2013 KOMENSKY, s.r.o.
Park Mládeže 1
Košice
43908977
13.06.2013
30120 13020 štrk 55,92 €   09/05/2013 06.06.2013 Nákladná doprava
Kišš Jozef
Svätuše 218
14334160
13.06.2013
30118 52013 vykonanie aktualizačnej prednášky pre odbornú spôsob.elektrotechnika 105,- €   07/04/2013 03.06.2013 MOPÚR-Ing.Sabolčáková
Zelená 279/42
Veľké Kapušany
40010058
13.06.2013
30116 172013 strava- obed pre
žiakov
43,- €     03.06.2013 ŠJ pri ZŠ s VJM
ul.Hunyadiho 1256/16
Kráľovský Chlmec
35541148
13.06.2013
30093 1622013 BOZP 165,- €     03.05.2013 VIMAP – Naď
Stavebná 2164/4
Trebišov
43630260
13.06.2013
30094 201304018 zabezpečenie pracovnej
zdravotnej služby
88,50 €     03.05.2013 PZS SM-Práca a zdravie s.r.o.
Saleziánov 1284/8
Michalovce
36828661
13.06.2013
30089 2013047 čistiace prostriedky, materiál na údržbu 176,99 €   06/04/2013 02.05.2013 REMPEX – Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600
13.06.2013
30106 20130097 kancelársky materiál 30,50 €   06/05/2013 22.05.2013 POMO – Ing.Molnár
M.BÉLA 1220/11
Kráľovský Chlmec
33163928
13.06.2013
30115 162013 strava zamestnancov 850,75 €     03.06.2013 ŠJ pri ZŠ s VJM
ul.Hunyadiho 1256/16
Kráľovský Chlmec
35541148
13.06.2013
30126 7750985911 telek.služby 22,55 €     07.06.2013 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Košice
35763469
17.06.2013
30125 4750986566 telek.služby 14,48 €     07.06.2013 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Košice
35763469
17.06.2013
30124 2750985789 telek.služby 42,01 €     07.06.2013 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Košice
35763469
17.06.2013
30123 6750985716 telek.služby 64,84 €     07.06.2013 Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
Košice
35763469
17.06.2013
30127 6860692875 nájom CO2 fliaš 32,08 €     10.06.2013 MESSER Tatragas,
spol.s.r.o.
Chalupkova 9
00685852
17.06.2013
30129 7267131826 elektrina 05/2013 534,29 €     10.06.2013 VSE, a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
17.06.2013
30128 7267131825 elektrina 05/2013 507,13 €     10.06.2013 VSE, a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
17.06.2013
 30130 1130617272 telek.služby 26,68 €     11.06.2013 SWAN, a.s.
Borská 6
Bratislava
35680202
17.06.2013
30027 18130124 energetické služby 02/2013 8 093,33 €     14.02.2013 Dalkia Komfort, a.s.
Einsteinova 25
Bratislava
46782532
19.06.2013
30111 3039015763 stravné lístky 124,03 €     28.05.2013 DOXX-Stravné lístky,
spol. s.r.o.
Kálov 356
Žilina
36391000
19.06.2013
30117 2013061 čistiace prostriedky,
kozmet.prípr.učeb.odbor
kaderník
56,15 €   10/05/2013 03.06.2013 REMPEX – Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600
26.06.2013
30132 2013068 čistiaci materiál 100,21 €   01/06/2013 18.06.2013 REMPEX – Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600
26.06.2013
30121 201305018 zapezpečenie pracovnej zdravotnej služby 88,50 €     06.06.2013 PZS SM-Práca a zdravie s.r.o.
Saleziánov 1284/8
Michalovce
38828661
26.06.2013
30119 1972013 BOZP 165,- €     04.06.2013 VIMAP – NAĎ
Stavebná 2164/4
Trebišov
43630260
26.06.2013
30131 2117313020 vodné a stočné 348,40 €     18.06.2013 VVS, a.s.
Komenského 50
Košice
36570460
26.06.2013
30136 2117407941 vodné 77,03 €     26.06.2013 VVS,a.s.
Komenského 50
Košice
36570460
03.07.2013
30134 2117318365 vodné a stočné 190,94 €     25.06.2013 VVS,a.s.
Komenského 50
Košice
36570460
03.07.2013
30147 2013000012 výroba a spracovanie
videodokumentu Olympiáda žiakov
100,-€     08.07.2013 Ferko Peter, Mgr.
Družstevná 1749
Trebišov
41602579
10.07.2013
30143 1300032 zabezpečenie stravy
pre účastníkov športovej olympiády
žiakov
1300,- €     02.07.2013 KORONA-Jolana Ujháziová
Hlavná 64
Veľký Kamenec
10800271
10.07.2013
30151 1300035 zabezpečenie stravy
pre zamestnancov školy-ukončenie šk.roka
499,- €     09.07.2013 KORONA-Jolana
Ujháziová
Hlavná 64
Veľký Kamenec
10800271
10.07.2013
30051 18130194 energetické služby 8 379,92 €     13.03.2013 Dalkia Komfort,a.s.
Einsteinova
Bratislava
46782532
10.07.2013
30140 192013 strava zamestnancov 752,35 €     28.06.2013 ŠJ pri ZŠ s VJM
ul.Hunyadiho 1256/16
Kráľovský Chlmec
35541148
10.07.2013
30139 202013 strava žiakov 16,- €     28.06.2013 ŠJ pri ZŠ s VJM
ul.Hunyadiho 1256/16
Kráľovský Chlmec
35541148
10.07.2013
30137 3039018956 stravné lístky 121,01 €     27.06.2013 DOXX-Stravné  lístky,
spol.s.r.o.
Kálov 356
Žilina
36391000
10.07.2013
30146 70881101 virtuálna knižnica 16,56 €     08.07.2013 Komensky , s.r.o.
Park Mládeže 1
Košice
43908977
10.07.2013
30150 201306018 zabezpečenie pracovnej
zdravotnej služby
88,50 €     09.07.2013 PZS SM-Práca a zdravie, s.r.o.
Saleziánov 1284/8
Michalovce
36828661
15.07.2013
30141 2013074 kozm.prípravky učeb.odbor
kaderník
62,24 €   04/06/2013 02.07.2013 REMPEX – Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600
15.07.2013
30142 2352013 BOZP 165,- €     03.07.2013 VIMAP – NaĎ
Stavebná 2164/4
Trebišov
43630260
15.07.2013
30138 130226 materiál na údržbu 357,98 €   02/06/2013 28.06.2013 BELAX,spol.s.r.o.
Ľ.Kossutha 92
Kráľovský Chlmec
17085357
15.07.2013
30144 6860705122 nájom – fľaša oceľová 15,53 €     04.07.2013 Messer Tatragas spol.s.r.o.
Chalupkova 9
Bratislava
00685852
15.07.2013
30145 3509822013 elektr.súčiastky 460,36 €   05/05/2013 04.07.2013 HAGARD: HAL, a.s.
Pražská 9
Nitra
34144650
15.07.2013
30154 1751944191 telek.služby 42,06 €     10.07.2013 Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
35763469
15.07.2013
30153 1751944225 telek.služby 22,21 €     10.07.2013 Slovak Telecom,a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
35763469
15.07.2013
30155 7751944171 telek.služby 66,76 €     10.07.2013 Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
35763469
15.07.2013
30152 6751944402 telek.služby 14,48 €     10.07.2013 Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
35763469
15.07.2013
30135 1310100028 dohľadový audit systém kvality 706,- €     25.06.2013 PACTUM s.r.o.
Bačíkova 2
Košice
36569763
15.07.2013
30156 1130724639 telek.služby 14,14 €     10.07.2013 SWAN, a.s.
Borská 6
Bratislava
35680202
15.07.2013
30163 2013030 pracovná obuv pre žiakov 480,24 €   03/06/2013 11.07.2013 VATMAR, s.r.o.
Gen.Svobodu 692/18
Svidník
46143254
15.07.2013
30166 70881101 virtuálna knižnica 16,56 €     13.08.2013 Komensky, s.r.o.
Park Mládeže 1
Košice
43908977
15.07.2013
30148 7210175274 elektrina 06/013 546,36 €     09.07.2013 VSE a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
18.07.2013
30149 7210175273 elektrina 06/013 432,91 €     09.07.2013 VSE a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
18.07.2013
30158 2750005853 prenájom pozemku ČnT 84,54 €     15.07.2013 ŽSR
Klemenskova 8
Bratislava
31364501
23.07.2013
30159 3039021425 stravné lístky 121,01 €     16.07.2013 DOXX-Stravné lístky,
spol.s.r.o.
Kálov 356
Žilina
36391000
02.08.2013
30160 130595 prezentácia na mape 376,32 €     17.07.2013 CBS spol. s.r.o.
Kynceľová 54
36754749
02.08.2013
30161 2117428907 vodné 37,73 €     30.07.2013 VVS, a.s.
Komenského 50
Košice
36570460
02.08.2013
30162 2117428536 vodné a stočné 220,12 €     30.07.2013 VVS, a.s.
Komenského 50
Košice
36570460
02.08.2013
30164 7478087044 elektrina 362,- €     02.08.2013 VSE, a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
06.08.2013
30172 7240112988 elektrina 07/013 465,37 €     13.08.2013 VSE, a.s.
Komenského 50
Košice
36211222
16.08.2013
30173 7240112987 elektrina 07/013 225,13 €     13.08.2013 VSE, a.s.
Komenského 50
Košice
36211222
16.08.2013
30177 2013106 vypracovanie technického posudku trafostanice 240, -€   01/08/2013 13.08.2013 Juraj KOS
Sládkovičova 1957
Hencovce
10804714
16.08.2013
30168 6752912581 telek.služby 14,48 €     13.08.2013 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
35763469
16.08.2013
30169 9752912038 telek.služby 33,22 €     13.08.2013 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
35763469
16.08.2013
30170 3752911918 telek.služby 42,08 €     13.08.2013 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
35763469
16.08.2013
30171 9752911833 telek.služby 64,58 €     13.08.2013 Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
35763469
16.08.2013
30467 201307018 zabezpečenie pracovnej
zdravotnej služby
84,- €     13.08.2013 PZS SM-Práca a zdravie s.r.o.
Saleziánov 1284/8
Michalovce
36828661
16.08.2013
30165 2772013 BOZP 165,- €     13.08.2013 VIMAP-Peter Naď
Stavebná 2164/4
Trebišov
43630260
16.08.2013
30174 1130816325 telek.služby 7,88 €     13.08.2013 SWAN, a.s.
Borská 6
Bratislava
35680202
16.08.2013
30175 20130144 kancelársky materiál 77,86 €   02/07/2013 13.08.2013 POMO-Ing.Molnár
M.BÉLA 1220/11
Kráľovský Chlmec
33163928
16.08.2013
30179 84044146 predplatné Poradca 2014 58,80 €     13.08.2013 PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40
Žilina
36371271
21.08.2013
30180 1302799600 predplatné Zbierka zákonov 2014 112,86 €     13.08.2013 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
Martina Rázusa 23 A
Žilina
31592503
21.08.2013
30181
 2117535371  vodné a stočné
 350,06 €
     22.08.2013 VVS, a.s.
Komenského 50
Košice
36570460
 04.09.2013
30182
 2117537458  vodné  7,86 €
     26.08.2013 VVS, a.s.
Komenského 50
Košice
36570460
 04.09.2013
30187 13529 prac.odev a obuv 992,40 € 01/07/2013 30.08.2013 KORAKO plus,s.r.o.
Bielická 369      Partizánske           43959954
04.09.2013
30193 9130002349  ASC agenda  189,- €  05.09.2013 ASC, s.r.o.
Svoradova 7/1
Bratislava
31361161
09.09.2013
 30082  18130262  energetické služby  8 379,92 €  11.04.2013 Dalkia Komfort a.s.
Einsteinova 25
Bratislava
46782532
09.09.2013
30107  18130330 energetické služby  4 816,99 €  23.05.2013 Dalkia Komfort a.s.
Einsteinova 25
Bratislava
46782532
09.09.2013
30183 2013095 čistiace prostriedky 70,99 € 06/08/2013 26.08.2013 REMPEX – Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600
09.09.2013
30184 230038 zošity 442,91 € 05/08/2013 27.08.2013 REGIO spol.s.r.o.
Ľ.Kossutha 101/1270
Kráľovský Chlmec
00617482
09.09.2013
30185 130024 Akumulátor 218,- € 04/08/2013 27.08.2013 Mária Illéšová – AUTOTECHNA
Hlavná 35
Kráľovský Chlmec
10799664
09.09.2013
30186 3039025300 stravné lístky 124,03 € 28.08.2013 DOXX-Stravné lístky,
spol.s.r.o.
Kálov 356
Žilina
36391000
09.09.2013
30202 2013122 elektromontážne práce pri oprave trafostanice 12 568,80 € 01082013 10.09.2013 Juraj KOS
Sládkovičova 1957
Hencovce
10804714
09.09.2013
30201 7234146142 elektrina 08/013 245,24 € 09.09.2013 VSE, a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
16.09.2013
30200 7234146143 elektrina 08/013 465,88 € 09.09.2013 VSE, a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
16.09.2013
30191 201308018 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 96,- € 04.09.2013 PZS SM-Práca a zdravie, s.r.o.
Saleziánov 1284/8
Michalovce
36828661
17.09.2013
30190 3132013 BOZP 165,- € 04.09.2013 VIMAP-Peter Naď
Stavebná 2164/4
Trebišov
43630260
17.09.2013
30189 20130038 TK a EK motorového vozidlá 128,- € 02/08/2013 04.09.2013 STK s.r.o
Kráľovský ChlmecBoľská č.1/2235  Kráľovský Chlmec
46429379
17.09.2013
30195 13540 prac.obuv 105,60 € 01/07/2013 06.09.2013 KORAKO plus,s.r.o.
Bielická 369      Partizánske           43959954
17..09.2013
30199 4753868038 telek.služby 63,95 € 09.09.2013 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
35763469
17.09.2013
30198 7753868169 telek.služby 32,82 € 09.09.2013 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
35763469
17.09.2013
30197 4753868083 telek.služby 41,88 € 09.09.2013 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
35763469
17.09.2013
30196 0753868702 telek.služby 14,48 € 09.09.2013 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
35763469
17.09.2013
30203 1130916265 telek.služby 10,86 € 11.09.2013 SWAN, a.s.
Borská 6
Bratislava
35680202
17.09.2013
30192 6860722089 nájom oceľových fliaš 31,06 € 05.09.2013 MESSER Tatragas spol.s.r.o.
Chalupkova 9
Bratislava 1
00685852
17.09.2013
 30205 1132209652 tlačivá 33,60 € 16.09.2013 ŠEVT , a.s.
Cementárenská 16
Banská Bystrica
31331131
17.09.2013
30206 88 preprava osôb 840,- € 17.09.2013 Medium Consult KFT
Kolcsey u .1
Békés,HU
14036707-2-43
20.09.2013
30212  52551235 predplatné  úplné znenie zákonov 2014  59,20 €  07.10.2013 PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40
Žilina
36371271
24.09.2013
30201  90025300 predplatné finačný spravodajca r.2014  70,- €  11.09.2013 Súvaha,spol.s.r.o.
Záhradnícka 95
P.O.BOX 36
Bratislava
31349765
24.09.2013
30211 5021312819 Verejná správa
-ročný prístup
76,- € 08.10.2013 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
Martina Rázusa 23 A
Žilina
31592503
24.09.2013
30216 131145 členské preukazy ISIC 120,- € 26.09.2013 CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov
Vysoká 32
Bratislava
31768164
23.09.2013
30219 1492013 poskytnuté obedy 42,- € 01/09/2013 06.09.2013 SOŠ-Szakkozépiskola Školská jedáleň Pribeník
00159557
01.10.2013
30230 2132480 Hrebene – sada pre odbor kaderník 77,55 € 13/09/2013 04.10.2013 RUBEN s.r.o.
Vidrmoch 137
Mošovce
44633712
02.10.2013
131734 Bateria 63,65 € Datacomp,s.r.o.
Moldavská cesta 49
Košice
36212466
03.10.2013
30217 2117645029 vodné a stočné 339,68 € 20.09.2013 VVS, a.s.
Komenského 50
Košice
36570460
04.10.2013
30223 5913055205 Zbierka zákonov-predplatné 80,- € 27.09.2013 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
Martina Rázusa 23 A
Žilina
31592503
04.10.2013
30214 20131172 elektromateriál 537,04 € 08/09/2013 19.09.2013 INkom spol.s.r.o. Cesta pod Hradovou 40
Košice
36200361
04.10.2013
30226 13033 kultúrna príprava pre účastníkov programu LdV-IVT 1080,- € mandátna
zmluva
01.10.2013 Luminosus,n.o.
Hlavná 142/21
Veľké Kapušany
35583436
04.10.2013
30209 2013106 kozm.prípravky 28,14 € 06/09/2013 17.09.2013 REMPEX – Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600
08.10.2013
30207 201305154  kanc.materiál  70,44 €  07/09/2013  11.09.2013 POMO-Ing.Molnár
M.BÉLA 1220/11
Kráľovský Chlmec
33163928
08.10.2013
30208 2013105  kozm.prípravky  78,41 €    05/06/2013  17.09.2013 REMPEX – Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600
08.10.2013
 30210  2013104  materiál na údržbu  57,78 €  04/09/2013  17.09.2013 REMPEX – Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600
08.10.2013
 30233  1130040  materiál na údržbu  83,58 € 03/08/2013  03.10.2013 ZENIT-Ing.Doboš Hlavná 45
Kráľovský Chlmec
33147426
08.10.2013
 30232  562013  elektromateriál  126,40 €    11/09/2013  02.10.2013 Uniservis – Kiss Hlavná 27
Kráľovský Chlmec
10802975
08.10.2013
30218 20130424 servisná prehliadka motor.vozidlá 702,63 € 08/08/2013 23.09.2013 A-MOBIL s.r.o.
Pribenická 6
Kráľovský Chlmec
31670768
08.10.2013
30220 2117647244 vodné a stočné 206,86 € 26.09.2013 VVS, a.s.
Komenského 50
Košice
36570460
08.10.2013
30224 20130013 tričká s emblémom školy 100,- € 30.09.2013 AVIS – Antalik
Hlavná 43/18
Dobra
14335239
08.10.2013
30225 2117737455 vodné ČnT 130,48 € 01.10.2013 VVS, a.s.
Komenského 50
Košice
36570460
14.10.2013
30227 252013 poskytnutá strava zamestnacom 742,10 € 01.10.2013 ŠJ pri ZŠ s VJM
ul.Hunyadiho 1256/16
Kráľovský Chlmec
35541148
14.10.2013
30236 7267145785 elektrina 09/2013 ČnT 554,71 € 08.10.2013 VSE, a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
16.10.2013
30235 7267145784 elektrina 09/2013 550,51 € 08.10.2013 VSE, a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
16.10.2013
30241 9754772599  služby pevnej siete 15,72 € 15.10.2013 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Košice
35763469
16.10.2013
30238 8754770884  služby pevnej siete 14,48 € 15.10.2013 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Košice
35763469
16.10.2013
30239 4754772202  služby pevnej siete 42,14 € 15.10.2013 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Košice
35763469
16.10.2013
30240 1754771952  služby pevnej siete 65,27 € 15.10.2013 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Košice
35763469
16.10.2013
30237 1131022701 služby pevnej siete 21,53 € 10.10.2013 SWAN, a.s.
Borská 6
Bratislava
35680202
16.10.2013
7340132394 mesačník  MANAŽMENT ŠKOLY  64,20 € 11.10.2013 IURA EDITION,
spol.s.r.o.
Mlynské nivy 48
Bratislava 2
31348262
16.10.2013
30221 3039028331 stravné lístky 117,98 € 27.09.2013 DOXX-Stravné lístky,
spol.s.r.o.
Kálov 356
Žilina
36391000
18.10.2013
30222 2013114 čistiace prostriedky 130,64 € 10/09/2013 27.09.2013 REMPEX – Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600
18.10.2013
30229 3512013  BOZP  165,- € 02.10.2013 VIMAP – NAĎ
Stavebná 2164/4
Trebišov
43630260
18.10.2013
30231 201309018 zabezpečenie pracovnej
zdravotnej služby
 96,- € 03.10.2013 PZS SM-Práca a zdravie s.r.o.
Saleziánov 1284/8
Michalovce
36828661
18.10.2013
30213 20130156 kancelársky  materiál  256,32 €  03/09/2013 19.09.2013
POMO – Ing.Molnár
M.BÉLA 1220/11
Kráľovský Chlmec
33163928
18.10.2013
30258 2750006435 prenájom pozemku 84,54 € 18.10.2013 ŽSR Bratislava
Klemensova 8
Bratislava
31364501
23.10.2013
30251 338014926 elektromateriál 66,23 €  12/10/2013  29.10.2013 Shrack Technik s.r.o.
Komenského 18/A
Martin
31610919
28.10.2013
30255 2013077 obrazový rám so sklom
98,40 € 15/09/2013 15.10.2013 Mgr.Balický – M.G.R
Trakanská  22/24
Čierna nad Tisou
40387933
30.10.2013
30257 13009457 preprava osob 110,- € 02/10/2013 17.10.2013 ARRIVA a.s.
Lastomírska 1
Michalovce
36214078
30.10.2013
30256 13004052 preprava osob 130,- € 01/10/2013 17.10.2013 ARRIVA a.s.
Lastomírska 1
Michalovce
36214078
30.10.2013
30249 230064 kanc.materiál 355,20 € 08/10/2013 28.10.2013 REGIO spol.s.r.o.
Ľ.Kossutha 101/1270
Kráľovský Chlmec
00617482
05.11.2013
30250 20130204 kanc.materiál 53,60 € 09/10/2013 28.10.2013 POMO – Ing.Molnár
M.BÉLA 1220/11
Kráľovský Chlmec
33163928
05.11.2013
30243 2013126 kozm.prípravky 40,88 € 06/10/2013 18.10.2013 REMPEX – Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600
08.11.2013
30245 20130190 kanc.materiál 160,62 € 05/10/2013 18.10.2013 POMO – Ing.Molnár
M.BÉLA 1220/11
Kráľovský Chlmec
33163928
08.11.2013
30248 2117758625 vodné a stočné 273,16 € 25.10.2013 VVS, a.s.
Komenského 50
Košice
36570460
08.11.2013
30259 2117849038 vodné ČnT 88,03 € 04.11.2013 VVS, a.s.
Komenského 50
Košice
36570460
08.11.2013
30260 7435336490 elektrina 362,- € 04.11.2013 VSE, a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
08.11.2013
30252 13710 OPP 445,20 € 12/09/2013 29.10.2013 KORAKO plus,s.r.o.
Bielická 369      Partizánske           43959954
08.11.2013
30261 15102013 premeranie kompezačného kondenzátora 50,- € 10/10/2013 04.11.2013 ELMONT
Hlboká 24
Kráľovský Chlmec
10801731
08.11.2013
30253 2013038 Bubny studioset 469,- € 07/10/2013 04.11.2013 LIFTA
Želinský Jozef
Hlavná 172
Kráľovský Chlmec
10801006
12.11.2013
30215 130032 Leonardo-Mobility
pobytové náklady
19108,- € 20.09.2013 CEBA
Elso Kozép Európai Onsegito Egyesulet
Kolcsey u. 1
Békés
12.11.2013
30247 3039031045 stravné lístky 166,39 € 23.10.2013 DOXX-Stravné lístky,
spol. s.r.o.
Kálov 356
Žilina
36391000
14.11.2013
30265 13009657  preprava osob 181,- € 11/10/2013 06.11.2013 ARRIVA a.s.
Lastomírska 1
Michalovce
36214078
14.11.2013
30264  272013 poskytnutie stravy  2,-€  05.11.2013 ŠJ pri ZŠ s VJM
ul.Hunyadiho 1256/16
Kráľovský Chlmec
35541148
14.11.2013
30263  262013 poskytnutie stravy 738,- € 05.11.2013 ŠJ pri ZŠ s VJM
ul.Hunyadiho 1256/16
Kráľovský Chlmec
35541148
14.11.2013
30267 7755744614 za služby pevnej siete 14,48 € 02.11.2013 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Košice
35763469
14.11.2013
30269 2756621384 za služby pevnej siete 14,92 € 11.11.2013 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Košice
35763469
14.11.2013
30270 3756621802 za služby pevnej siete 42,19 € 11.11.2013 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Košice
35763469
14.11.2013
30271 3756621826 za služby pevnej siete 64,51 € 11.11.2013 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Košice
35763469
14.11.2013
30272 1131118373 telek.služby 19,14 € 11.11.2013 SWAN, a.s.
Borská 6
Bratislava
35680202
14.11.2013
30273 7234150351 elektrina 10/2013 658,63 € 12.11.2013 VSE, a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
19.11.2013
30274 7234150350 elektrina 10/2013 720,44 € 12.11.2013 VSE, a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
19.11.2013
30246 130418 náradie pre žiakov a materiál na údržbu 2 013,10 € 14/09/2013 18.10.2013 BELAX,spol.s.r.o.
Ľ.Kossutha 92
Kráľovský Chlmec
17085357
20.11.2013
30242 230057 kanc.papier, toner 1 384,40 € 03/10/2013 17.10.2013 REGIO spol.s.r.o.
Ľ.Kossutha 101/1270
Kráľovský Chlmec
00617482
20.11.2013
30268 20130513 autobateria  86,48 € 01/11/2013 08.11.2013 A-MOBIL s.r.o.
Pribenická 6
Kráľovský Chlmec
31670768
20.11.2013
30283 20130075 lampa do inter.tabule 380,- € 05/11/2013 25.11.2013 Jozef Palutka-ALLY
Helsinská 2
Košice
41032594
28.11.2013
30281 130468 materiál na údržbu 427,10 € 15/10/2013 22.11.2013
BELAX,spol.s.r.o.
Ľ.Kossutha 92
Kráľovský Chlmec
17085357
28.11.2013
30280 130467 materiál na údržbu 314,75,-€ 14/10/2013 22.11.2013 BELAX,spol.s.r.o.
Ľ.Kossutha 92
Kráľovský Chlmec
17085357
28.11.2013
30279 2013133 materiál na upratovanie 158,29 € 13/10/2013 20.11.2013 REMPEX – Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600
28.11.2013
30278 20130170 publikácia PRED ŠTARTOM NA VŠ 14,05 € 16/10/2013 20.11.2013 INFOPRESS-PhDr.Emília Kollárová
Malá 5
Bratislava
17488371
28.11.2013
30244 20130177 registračná pokladnica,
materiál na údržbu VT
820,51 € 04/10/2013 18.10.2013 POMO – Ing.Molnár
M.BÉLA 1220/11
Kráľovský Chlmec
33163928
28.11.2013
30262 3992013 BOZP 165,- € 05.11.2013 VIMAP – NAĎ
Stavebná 2164/4
Trebišov
43630260
28.11.2013
30276 201310018 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby  99,- € 13.11.2013 PZS SM-Práca a zdravie, s.r.o.
Saleziánov 1284/8
Michalovce
36828661
28.11.2013
30157 18130471 energetické služby 7 667,33 11.07.2013 Dalkia Komfort a.s.
Einsteinova 25
Bratislava
46782532
04.12.2013
30133 18130405 energetické služby 7 667,33 € 18.06.2013 Dalkia Komfort a.s.
Einsteinova 25
Bratislava
46782532
04.12.2013
30285 13010257 preprava žiakov 141,- € 03/11/2013 26.11.2013 ARRIVA a.s.
Lastomírska 1
Michalovce
36214078
04.12.2013
30284 1130053 materiál na údržbu 58,25 € 06/11/2013 26.11.2013 ZENIT-Ing.Doboš Hlavná 45
Kráľovský Chlmec
33147426
04.12.2013
30282 2117865249 vodné a stočné 379,56 € 25.11.2013 VVS, a.s.
Komenského 50
Košice
36570460
04.12.2013
30277 3039033853 stravné lístky 378,16 € 18.11.2013 DOXX-Stravné lístky,
spol.s.r.o.
Kálov 356
Žilina
36391000
04.12.2013
30275 2112013 farby na vlasy 135,30 € 02/11/2013 12.11.2013 Valéria Rozgonyiová
P.O.H. 47/73
Veľké Kapušany
45584362
04.12.2013
30288 3039034677 stravné lístky 24,20 € 28.11.2013 DOXX-Stravné lístky,
spol.s.r.o.
Kálov 356
Žilina
36391000
04.12.2013
30287 2013138 kozm.prípravky
pre odbor kadermík
61,45 € 07/11/2013 28.11.2013 REMPEX – Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600
04.12.2013
30286 2013139 materiál na upratovanie
a údržbu
237,22 € 08/11/2013 28.11.2013 REMPEX – Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600
04.12.2013
30289 332013 strava pre zamestnancov 738,- € 02.12.2013 ŠJ pri ZŠ s VJM
ul.Hunyadiho 1256/16
Kráľovský Chlmec
35541148
04.12.2013
548592013 náradie pre žiakov 233,33 € 03.12.2013 Unitechnic.cz s.r.o
U vysočanského pivovaru 3
Praha 9-Vysočany
27425134
04.12.2013
201307537 náradie pre žiakov 426,77 € 10/11/2013 06.12.2013 NAKO Pardubice s.r.o
Jana Palacha 1207
Pardubice 2
62061925
06.12.2013
30290 13827 OPP 75,60 € 12/09/2013 03.12.2013 KORAKO plus,s.r.o.
Bielická 369      Partizánske           43959954
06.12.2013
30291 142013 periodické skušky zvárania 1160,- € 01012013 03.12.2013 ZVARTECH
Ing.Michal PuchľakStaničná 197/4
Veľké Kapušany
37319558
09.12.2013
30292 4362013 BOZP 165,- € 04.12.2013 VIMAP – NAĎ
Stavebná 2164/4
Trebišov
43630260
09.12.2013
30294 201311018 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 84,- € 05.12.2013 PZS SM-Práca a zdravie, s.r.o.
Saleziánov 1284/8
Michalovce
36828661
09.12.2013
 30309  1302669553 predplatné  A RADIO PRAKTICKA ELEKTRONIKA 45,- € 06.12.2013 Slovenská pošta, a.s.
Patizánska cesta 9
Banská Bystrica36631124
09.12.2013
30293 20130061 TK a EK vozidla 50,- € 04/11/2013 04.12.2013 STK s.r.o.
Kráľovský ChlmecBoľská č.1/2235   Kráľovský Chlmec
46429379
09.12.2013
 30302 13404403 Predplatné časopis
QUARK na rok 2014
19,92 € 06.12.2013 Centrum vedecko -technických iformácií SR
Lamačská cesta 8/A
Bratislava
00151882
09.12.2013
30298  8756732112  za služby pevnej siete  16,96 €  09.12.2013 SlovakTelekom,a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
16.12.2013
30299 5756732490  za služby pevnej siete   42,04 €  09.12.2013 SlovakTelekom,a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
16.12.2013 
 30300  7756732515 za služby pevnej siete   64,37 €  09.12.2013 SlovakTelekom,a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
16.12.2013 
 30301  5756729960 za služby pevnej siete  14,48 €  09.12.2013 SlovakTelekom,a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
16.12.2013 
30303  1131215258  telekom .služby  17,41 €  10.12.2013 SWAN, a.s.
Borská 6
Bratislava
35680202
 16.12.2013
 30304  20130226  kanc.materiál  111,56 €  10.12.2013 POMO – Ing.Molnár
M.BÉLA 1220/11
Kráľovský Chlmec
33163928 
 16.12.2013
30296 7244142071  elektrina 11/2013  694,92 € 09.12.2013 VSE, a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
16.12.2013
 30297  7244142070  elektrina 11/2013  822,16 €  09.12.2013 VSE, a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222
16.12.2013
 30306 130541 náradie  48,38 € 16.12.2013 BELAX,spol.s.r.o.
Ľ.Kossutha 92
Kráľovský Chlmec
17085357 
 19.12.2013
 30307 130036 materiál na údržbu vozidla 58,30 € 16.12.2013  Mária Illéšová – AUTOTECHNA
Hlavná 35
Kráľovský Chlmec
10799664
 19.12.2013
30305 2117971602  vodné a stočné  357,74 € 16.12.2013 VVS,a.s.
Komenského 50
Košice
36570460
19.12.2013
30310  1300100 zabezpečenie stravy pre zamestnancov školy 1 520 ,- € 20.12.2013 KORONA-Jolana
Ujháziová
Hlavná 64
Veľký Kamenec
10800271 
 20.12.2013
  18130508  energetické služby  7 667,33 €   Dalkia Komfort a.s.
Einsteinova 25
Bratislava
46782532
23.12.2013
  18130614 energetické služby  7 667,33 €   Dalkia Komfort a.s.
Einsteinova 25
Bratislava
46782532
23.12.2013
 30308 352013 strava pre zamestnancov  418,20  € 19.12.2013  ŠJ pri ZŠ s VJM ul.Hunyadiho 1256/16 Kráľovský Chlmec
35541148
23.12.2013
 30312  20130411 učebné pomôcky  68,72 € 20.12.2013  DORTUN s.r.o. 23.12.2013
30311  2118069656  vodné a stočné  262,08 €  23.12.2013 VVS,a.s.
Komenského 50
Košice
36570460
 31.12.2013
30313  232014  BOZP  165- € 07.01.2014 VIMAP – NAĎ Stavebná 2164/4 Trebišov
43630260
 
 20.01.2014
30314 201312018 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 159,- €  09.01.2014 PZS SM-Práca a zdravie, s.r.o. Saleziánov 1284/8 Michalovce
36828661
 20.01.2014
30315  0757710526 za služby pevnej siete    17,68 € 09.01.2014 SlovakTelekom,a.s. Karadžičova 10 Bratislava
35763469

 16.01.2013
30316  7757708476 za služby pevnej siete    14,48 € 09.01.2014 SlovakTelekom,a.s. Karadžičova 10 Bratislava
35763469
 16.01.2013
30317 7757710945 za služby pevnej siete    62,93 € 09.01.2014 SlovakTelekom,a.s. Karadžičova 10 Bratislava
35763469
 
 16.01.2013
30318 4757710931  za služby pevnej siete   42,06 € 09.01.2014 SlovakTelekom,a.s. Karadžičova 10 Bratislava
35763469
 16.01.2013
30319 2300151173 elektrina 12/2013  824,84 € 09.01.2014 VSE, a.s.
Mlynská 31
Košice
3621122
20.01.2014
30320 2290005338  elektrina 12/2013  736,- € 09.01.2014 VSE, a.s.
Mlynská 31
Košice
3621122 
 20.01.2014
30321 1140120596  telekom.služby  14,02 € 13.01.2014 SWAN, a.s. Borská 6 Bratislava
35680202
 16.01.2013
30234 18130696 energetické služby 10/2013 7667,33 € 07.10.2013 Dalkia Komfor, a.s.
Einsteinova 25
Bratislava
46782532
11.03.2014
30266 18130773 energetické služby 11/2013 7667,33 € 07.11.2013 Dalkia Komfort, a.s.
Einsteinova 25Bratislava
46782532
18.03.2014
30295 18130852 energetické služby 12/2013 7667,33 € 05.12.2013 Dalkia Komfort, a.s.
Einteinova 25
Bratislava
46782532
18.03.2014