Číslo objednávky
Dátum vyhotovenia
Predmet objednávky
Celková suma 
Dodávateľ Objednávku podpísal Číslo zmluvy ak objednávka súvisí s povinne zver.zmluvou
Meno/Názov/Adresa/Sídlo
IČO Meno, priezvisko, funkcia
02/01/2013 16.01.2013 prezentácia školy na mape 470,40 € CBS,spol.s.r.o.
Kynceľová 54
Banská Bystrica
36754749 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
01/01/2013 14.01.2013 čistiace prostriedky 115,- € REMPEX-Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
03/01/2013 16.01.2013 spracovanie spravodajských príspevkov do regionálnych médií v rámci projektu ESF 350,- € Ferko Peter Mgr.
Družstevná 1749
Trebišov
41602579 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
04/01/2013 16.01.2013 vypracovanie oznámenia o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia 161,- € KOSTOVČÍK-Kostovčík Ľ.
Komenského 2137/47
Trebišov
37538471 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
05/01/2013 22.01.2013 otočný hrot sústruhu 44,50 € MADMAT, s.r.o.
Žitná 50
Bratislava – Rača
36364398 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
06/01/2013 25.01.2013 oprava vrtacie kladivo 80,- € BELAX,spol. s.r.o.
Ľ.Kossutha 95
Kráľovský Chlmec
17085357 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
01/02/2013 22.02.2013 čistiace prostriedky 86,- € REMPEX -Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
02/02/2013 25.02.2013 materíál na údržbu 86,- € BELAX,spol.s.r.o.
Ľ.Kossutha 92
Kráľovský Chlmec
17085357 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
03/02/2013 25.02.2013 zverejnenie inzercie školy storno FLASH company
Hlavná 495
LELES
  Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
storno
objednávky
04/02/2013 26.02.2013 výroba benneru s potlačou a ochrannou
fóliou s očkami 5×2,2
240,- € AVIS-Antalík
Hlavná 43/18
Dobra
14335239 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
05/02/2013 27.02.2013 zverejnenie reklamy našej školy 165,- € Patrik Čoros-PA3K
Hlavná 210
Leles
46460993 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
01/03/2013 01.03.2013 kancelársky materiál 63,- € POMO-Ing.Molnár
M.BÉLA 1220/11
Kráľovský Chlmec
33163928 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
02/03/2013 01.03.2013 vysokozdvižná plošina na umiestnenie plošnej reklamy 33,- € FEBRA spol.s.r.o.
Pribenícka 5
Kráľovský Chlmec
36170984 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
03/03/2013 15.03.2013 odstránenie poruchy
trafostanice
storno VSE, a.s.
Mlynská 31
Košice
36211222 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
storno objednávky
04/03/2013 18.03.2013 preprava žiakov ZŠ akcia
Deň otvorených dverí
320,- € SAD, a.s.
Lastomírska 1
Michalovce
36214078 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
05/03/2013 18.03.2013 batérie 1,5 V,
kozmet.prípravky -cvičná práca odbor kaderník
95,- € REMPEX – PANDY
Kossutha609/6
Kráľovský Chlmec
10795600 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
06/03/2013 23.03.2013 servisná prehliadka
motor.vozidla
50,- € A-MOBIL s.r.o.
Pribenická 6
Kráľovský Chlmec
31670768 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
07/03/2013 23.03.2013 materiál na údržbu
motor.vozidla
95,- € Autotechna-
Mária Illéšova
Hlavná 35
Kráľovský Chlmec
10799664 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
08/03/2013 23.03.2013 zverejnenie reklamy v rámci propagácie školy /RÉGIO/ 480,- € Lelespress
Ladislav Kopasz
Leles 495
14335255 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
01/04/2013 02.04.2013 materiál na cvičnú prácu žiakov 70,- € BELAX,spol.s.r.o.
Ľ.Kossutha 92
Kráľovský Chlmec
17085357 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
02/04/2013 03.04.2013 kancelársky materiál 144,- € POMO-Ing.Molnár
M.BÉLA 1220/11
Kráľovský Chlmec
33163928 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
03/04/2013 03.04.2013 materiál pre žiakov na krúžkovú činnosť 125,- € POMO-Ing.Molnár
M.BÉLA 1220/11
Kráľovský Chlmec
33163928 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
04/04/2013 04.04.2013 kancelársky materiál 297,- € REGIO spol.s.r.o.
L.Kossutha 101/1270
Kráľovský Chlmec
00617482 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
05/04/2013 04.04.2013 materiál pre žiakov na krúžkovú činnosť a KP 575,- € REGIO spol.s.r.o.
L.Kossutha
101/1270
Kráľovský Chlmec
00617482 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
06/04/2013 08.04.2013 čistiace potreby,
mater.na údržbu
180,- € REMPEX- Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
07/04/2013 19.04.2013 preškolanie pracovníkov odborná spôsobilosť elektrotechnika 105,- € MOPÚR-Ing.Sabolčáková
Zelená 279/42
Veľké Kapušany
40010058 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
01/05/2013 02.05.2013 materiál pre žiakov na krúžkovú činnosť 92,- € POMO-Ing.Molnár
M.BÉLA 1120/11
Kráľovský Chlmec
33163928 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
02/05/2013 09.05.2013 kozmet.prípravky
odbor kaderník
143,- € Perfect Hair, s.r.o.
Pod Párovcami 5190/3A
Piešťany
46571884 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
03/05/2013 10.05.2013 vypracovnie technického posudku vozidlá 30,- € Ing.Miroslav Bartoš
Kamenárska 3
Michalovce
45009422 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
04/05/2013 10.05.2013 materiál pre
žiakov na krúžkovú činnosť a KP
988,- € REGIO spol.s.r.o.
Ľ.Kossutha
101/1270
Kráľovský Chlmec
00617482 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
05/05/2013 17.05.2013 elektr.materiál
na krúžkovú činnosť
576,- € HAGARD:HAL a.s.
NITRA stredisko
Michalovce
Močarianska 1
34144650 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
06/05/2013 17.05.2013 kanc.potreby 26,- € POMO-Ing.Molnár
M.BÉLA 1220/11
Kráľovský Chlmec
33163928 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
07/08/2013 20.05.2013 športové potreby 320,- € DOKA SPORT s.r.o.
Štúrova 16
Košice
36579599 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
08/05/2013 20.05.2013 medaila,poháre,
šport.olymp.
155,- € MAAD-Martin Adamčík
Obecná 22
GEČA
41452534 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
09/05/2013 27.05.2013 štrk 2,5 t 55,- € Jozef Kišš
Svätuše 218
14334160 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
10/05/2013 31.05.2013 Kozm.prípravky
pre odbor kader.,
čistiace prostriedky
47,- € REMPEX – Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
11/05/2013 31.05.2013 zabezpečenie stravy pre účastníkov športovej olympiády žiakov 1 084,- Jolana Ujháziová
KORONA
Hlavná 64
Veľký Kamenec
10800271 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
12/05/2013 31.05.2013 vyhotovenie a spracovanie videodokumentu 100,- € Ferko Peter,Mgr.
Družstevná 1749
Trebišov
41602579 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
01/06/2013 03.06.2013 čistiace prostriedky 84,- € REMPEX – Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
02/06/2013 07.06.2013 materiál na údržbu 300,-€ BELAX,spol. s.r.o.
Ľ.Kossutha 92
Kráľovský Chlmec
17085357 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
03/06/2013 28.06.2013 pracovná obuv 480,24 € VATMAR s.r.o.
Generála Svobodu 692/18
Svidník
46143254 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
04/06/2013 28.06.2013 čistiace a kozmet.prípravky
pre odbor kaderník
52,- € REMPEX-Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
05/06/2013 28.06.2013 zabezpečenie stravy pre zamestnancov školy z príležitosti ukončenia šk.roka 2012/2013 416,- € Jolana-Ujháziová
KORONA
Hlavná 64
Veľký Kamenec
10800271 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
01/07/2013 10.07.2013 prac.odev 890,50 €
bez DPH
KORAKO plus.s.r.o.
Bielicka č. 369
Partizánske
43959954 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
02/07/2013 12.07.2013 kancelársky materiál 78,- € POMO-Ing.Molnár
M.BÉLA 1220/11
Kráľovský Chlmec
33163928 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
01/08/2013 03.08.2013 odborná prehliadka a vypracovanie technického posudku stavu trafostanice 240,- € KOS Juraj
Sládkovičova 1957
Hencovce
10804714 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
02/08/2013 15.08/2013 vykonanie TK a EK motor.vozidlá 128,- €

STK Kráľ.Chlmec
s.r.o.
Boľská 1/2235
Kráľ. Chlmec

46429379 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
03/08/2013 19.08.2013 materiál na údržbu  84,- €
ZENIT- Ing.Doboš
Hlavná 45
Kráľovský Chlmec
 33147426 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
04/08/2013 19.08.2013 akumulátor 218,- € Mária Illéšová-
AUTOTECHNA
Hlavná 35
Kráľovský Chlmec
10799664 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
05/08/2013 20,08.2013 zošity 443,- € REGIOspol. s.r.o
Ľ.Kossutha 101/1270
Kráľovský Chlmec
00617482 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
06/08/2013 20.08.2013 čistiace potreby 71,- € REMPEX-Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
07/08/2013 20.08.2013

zabezpečenie stravy-zahájenie
šk.roka 2013/2014

340,- € Jolana Ujháziová
KORONA
Hlavná 64
Veľký Kamenec
10800271 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
08/08/2013  20.08.2013 servisná prehliadka 750,- € A-MOBIL s.r.o.
Pribenická 6
Kráľovský Chlmec
31670768 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
09/08/2013 11.09.2013 trička s logom školy 100,- € AVIS-Antalík
Hlavná 43/18
Dobra
14335239 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
01/09/2013 06.09.2013 zabezpečenie stravy zamestnancom 42,- €

SOŠ
J.Majlátha 2
Pribeník

00159557

Ing.Juraj Árti
ZR PEČ

 
02/09/2013   kanc.materiál   REGIO spol.s.r.o.
Ľ.Kossutha
101/1270
Kráľovský Chlmec
00617482 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
03/09/2013 13.09.2013 kanc.materiál 257,- € POMO-Ing.Molnár
M.BÉLA 1220/11
Kráľovský Chlmec
33163928 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
04/09/2013 13.09.2013 materiál na údržbu 58,- € REMPEX-Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
05/09/2013 43.09.2013 kozmet.prípravky
odbor kaderník
79,- € REMPEX-Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
06/09/2013 16.09.2013 kozmet.prípravky
odbor kaderník
29,- € REMPEX-Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
07/09/2013 16.09.2013 kanc.materiál 71,- € POMO-Ing.Molnár
M.BÉLA 1220/11
Kráľovský Chlmec
33163928 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
08/09/2013 16.09.2013 elektromateriál pre odbor elekt. 537,- €

IN kom,spol.s.r.o.Cesta pod Hradovou 40 Košice

36200361 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
10/09/2013 20.09.2013 čistiace prostriedky 131,-€ REMPEX-Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
11/09/2013 20.09.2013 elektromateriál 127,- €

Uniservis
Kiss Ladislav
Hlavná 27
Kráľovský Chlmec

10802975 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
12/09/2013 27.09.2013 OPP 520,80 €

KORAKO plus.s.r.o.
Bielicka č. 369
Partizánske

43959954 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
13/09/2013 30.09.2013 sada hrebeňov 77,55 €

RUBEN,s.r.o.
Vidrmoch 137
Mošovce

44633742 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
14/09/2013 30.09.2013 murárske náradie – odbor murár
stav.materiál údržba škol.ihriska
2013,- €

BELAX,spol. s.r.o.
Ľ.Kossutha 92
Kráľovský Chlmec

17085357 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
15/09/2013 30.09.2013 obrazový rám so sklom 99,- €

Mgr.Jozef Balický-M.G.R
Trakanská 22/24
Čierna nad Tisou

40387933 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
01/10/2013 02.10.2013 preprava osob 130,-€

ARRIVA Michalovce,a.s.
Lastomírska 1
Michalovce

36214078

Ing.Juraj Árti
ZR PEČ

 
02/10/2013 09.10.2013 preprava osob 110,-€

ARRIVA Michalovce,a.s.
Lastomírska 1
Michalovce

36214078 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
03/10/2013 09.10.2013

kancelársky materiál/toner,kanc.papier/

1385,- €

REGIO spol.s.r.o.
Ľ.Kossutha
101/1270
Kráľovský Chlmec

00617482 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
04/10/2013 09.10.2013 registračná pokladnica,ND údržba počítača 820,- €

POMO-Ing.Molnár
M.BÉLA 1220/11
Kráľovský Chlmec

33163928 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
05/10/2013 11.10.2013 kancelársky materiál 160,- €

POMO-Ing.Molnár
M.BÉLA 1220/11
Kráľovský Chlmec

33163928 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
06/10/2013 11.10.2013 kozmet.prípravky 41,- € REMPEX-Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
08/10/2013 14.10.2013 Toner do tlačiarni 355,20 €

REGIO spol.s.r.o.
Ľ.Kossutha
101/1270
Kráľovský Chlmec

00617482

Ing.Juraj Árti
ZR PEČ

 
09/10/2013 15.10.2013 kancelár.materiál 53,60 €

POMO-Ing.Molnár
M.BÉLA 1220/11
Kráľovský Chlmec

33163928

Ing.Juraj Árti
ZR PEČ

 
10/10/2013 16.10.2013 premeranie kompezačného
kondenzátora
50,- €

ELMONT-Szedlák
Hlboká 24
Kráľovský Chlmec

10801731

Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 

 
11/10/2013 16.10.2013 preprava žiakov  181,- € ARRIVA Michalovce,a.s.
Lastomírska 1
Michalovce
36214078 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
 
12/10/2013 25.10.2013 elektromateriál  67,- € Schrack Technik s.r.o.
Ivanská cesta 10/C
Bratislava
31610919 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
 
13/10/2013 28.10.2013 čistiace potreby 159,- € REMPEX-Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
14/10/2013 28.10.2013 materiál na údržbu 315,- € BELAX,spol. s.r.o.
Ľ.Kossutha 92
Kráľovský Chlmec
17085357 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
15/10/2013 29.10.2013 materiál na údržbu 430,-€ BELAX,spol. s.r.o.
Ľ.Kossutha 92
Kráľovský Chlmec
17085357 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
16/10/2013 29.10.2013 publikácia “Pred štartom na VŠ” 15,- € PhDr.Emília Kollárová
INFOPRESS
Malá 5
Bratislava
17488371 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
01/11/2013 04.11.2013 Akumulátor s montážou 90,- € A-MOBIL s.r.o.
Pribenická 6
Kráľovský Chlmec
31670768 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
02/11/2013 04.11.2013 kadernícke potreby 136,-€ Valéria Rozgonyiová
P.O.H 47/73
Veľké Kapušany
45584362 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
03/11/2013 12.11.2013 preprava žiakov 141,-€ ARRIVA Michalovce,a.s.
Lastomírska 1
Michalovce
36214078 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
04/11/2013 18.11.2013 STK a EK na osob.automobil 50,- € STK Kráľ.Chlmec
s.r.o.
Boľská 1/2235
Kráľ. Chlmec
46429379 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
05/11/2013 18.11.2013 žiarovky do interaktívnej tabule
s montážou
380,- € Jozef Palutka-ALLY
Helsinská 2
Košice
41032594 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
06/11/2013 18.11.2013 zámok visiaci, materiál na údržbu 60,- € ZENIT- Ing.Doboš
Hlavná 45
Kráľovský Chlmec
33147426 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
07/11/2013 19.11.2013 kozmet.prípravky pre odbor kaderník 62,- € REMPEX-Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
08/11/2013 19.11.2013 materiál na upratovanie a údržbu 238,-€ REMPEX-Pandy
Kossutha 609/69
Kráľovský Chlmec
10795600 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
10/11/2013 29.11.2013 náradie 427,-

NAKO Pardubice,s.r.o.Jana Palacha 1207
Pardubice

62061925 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
11/11/2013 29.11.2013 náradie 234,-

Unitechnic.cz.s.r.o.
U vysočanského pivovaru3
Praha 9 – Vysočany

27425134 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
01/12/2013 02.12.2013 kancelársky materiál 112,- €

POMO-Ing.Molnár
M.BÉLA 1220/11
Kráľovský Chlmec

33163928 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
02/12/2013 03.12.2013 materiál na údržbu vozidla 60,-€

Autotechna-
Mária Illéšova
Hlavná 35
Kráľovský Chlme

10799664 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
03/12/2013 03.12.2013 Odhrňovač snehu Alu s nasad. 48,38 €

BELAX,spol. s.r.o.
Ľ.Kossutha 92
Kráľovský Chlmec

17085357 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
04/12/2013   06.12.2013 podanie stravy slav.ukončenie roka 2013   1 521,-

Jolana Ujháziová
KORONA
Hlavná 64
Veľký Kamenec

 10800271 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
05/12/2013  06.12.2013  spracovanie reklamy školy 198,- € 

Lelespress
Ladislav Kopasz
Leles 495

 14335255 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ
 
06/12/2013  18.12.2013  inzertný priestor  na zverejnenie propagácie školy  240,- €

Petit Press a.s.
Lazaretska 12
Bratislava 

  Ing.Juraj Árti
ZR PEČ 
 
07/12/2013  20.12.2013  prenájom reklamných plôch za účelom propagácie školy   801,- €

Patrik Čoros – PA3K
Hlavná 210
Leles

 46460993 Ing.Juraj Árti
ZR PEČ