Húsvéti röplabdatorna

A röplabda egy olyan sport, mely jellegénél fogva a nők és a férfiak körében is népszerű labdajáték, ezért helye van az iskolai csapatsportok között. Szakközépiskolánknak egyfajta elismerést jelent, hogy a 2010-ben rendezett Valentin-napi röplabdatornával elindított egy olyan rendezvénysorozatot, amelybe évről évre egyre több csapat kapcsolódik be. A röplabda népszerűségét bizonyítja az is, hogy 2013. március 27-én…

Veľkončný volejbalový turnaj

Volejbal je športové odvetvie, ktoré svojim charakterom dokáže osloviť naraz mužské i ženské pohlavie a významne sa preto dokáže presadiť v kolektívoch škôl. Pre SOŠ – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci je akýmsi vyznamenaním, že v roku 2010, prvým ročníkom Valentínskeho turnaja, zdá sa, odštartovala podujatia v tomto športe. Veľkonočný volejbalový turnaj pre zamestnancov škôl tohto regiónu, uskutočnený 27.…

Az írásbeli érettségi vizsgák ideje alatt is sportoltak diákjaink

A diákok és tanárok körében is a tanév második felében a jobb tanulmányi eredmények eléréséért folytatott munka következtében egyre nő a feszültség. Az izgalommal teli hetek már márciusban kopogtatnak, jelezve, hogy kezdődhetnek az érettségi vizsgák írásbeli részei. A fiatalabb diákok sem unatkoznak ezalatt, bár nekik sokkal kellemesebb elfoglaltságban lehet részük. Számukra az írásbeli érettségik ideje egyet…

Športové aktivity žiakov SOŠ počas písomných maturitných skúšok

Študijné úsilie a pracovné vypätie žiakov a pedagógov stredných škôl v druhom polroku školského roka je pravidelne znásobené. Hektické týždne zaklopali na dvere školy už teraz v marci, kedy sa maturity začínajú externými časťami a písomnou formou internej časti maturitných skúšok. Každodenný študijný život žiakov nižších ročníkov je preto viac popretkávaný inými, no hlavne veľmi obľúbenými športovými aktivitami. Táto tradícia…

Egy kissé megkésve, de mégis…

A hagyományos Valentin-napi röplabdatorna kissé rendhagyó módon kezdődött (legalábbis a királyhelmeci szakközépiskola alkalmazottai számára). A 2013. március 1-jén megrendezett sportnapot a Kassai Olimpiai Klub tagjai tették színesebbé jelenlétükkel. Az olimpiai klub és a királyhelmeci szakközépiskola közötti futballmérkőzés (amely 7:7-es döntetlennel végződött) a sport és nevelés terén történő folyamatos együttműködés jelképe is volt egyben. Ezt bizonyítja…

Trochu s oneskorením, ale predsa…

Tradičný volejbalový turnaj sa začal (aspoň pre zamestnancov Strednej odborne školy) trochu netradičným spôsobom. Športový deň 1.2.2013 spestrili svojou účasťou členovia olympijského klubu v Košiciach. Futbalový zápas medzi OK Košice a SOŠ – Szakközépiskola Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec (skončil sa nerozhodným výsledkom 7:7) bol aj akýmsi pretrvávajúcim symbolom športovej a výchovnej spolupráce. Dokumentuje to aj…