3. jún 2013

Triedny aktív rodičovského združenia pre triedu I.A
o 15:00 SOŠ Kráľovský Chlmec, učebňa B17
Zodpovedná: Ing. Alžbeta Darányiová

 6. jún 2013

Výchovný koncert – žiaci tried: I.A – OA, II.A, III.A, I.D, III.D, I.NŠ
8:00, Gymnázium Kráľovský Chlmec
Zodpovedná: Mgr. Bernadeta Leczová

 6. jún 2013

Previerka zručnosti / II.D trieda, MOV-kaderník, Ing.J. Kázsmérová/
7:30- 13:30 Písomná časť – budova A, Praktická časť – kadernícky  salón č.2
SOŠ Kráľovský Chlmec
Zodpovedná: Veronika Tamasiová

10. jún 2013

Klasifikačná pedagogická rada – pre triedy III.D, III.E
14:30, SOŠ Kráľovský Chlmec, B4

 

11. jún 2013

 

Pravopisná súťaž zo slovenského jazyka – podľa harmonogramu
11:10 do 12:45 SOŠ Kráľovský Chlmec, učebňa B24
Zodpovedná: Mgr. Gabriela Šemegová

 11. jún 2013

Previerka zručnosti / I.D trieda, MOV-kaderník, Ing. J. Kázsmérová/
7:30- 13:30 Písomná časť – budova A, Praktická časť – kadernícky  salón č.2
SOŠ Kráľovský Chlmec
Zodpovedná: Ing. Judita Diószeghyová

12. – 14. jún 2013 Študijné voľno pre žiakov III.D a III.E triedy

 14. jún 2013

 

V.ročník športovej olympiády pre ZŠ Medzibodrožia / Mgr. Zoltán Jánošík org.štáb/
7:30-15:30, SOŠ –Szakközépiskola Rákócziho 23, Kráľ. Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou
Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

17.-19. jún 2013

Záverečné skúšky pre učebné odbory – podľa schváleného harmonogramu
SOŠ –Szakközépiskola Rákócziho 23, Kráľ. Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou
Zodpovedná: Mgr. Katarína Anderová

18. júna 2013

2. kolo prijímacích skúšok na školský rok 2013/2014
Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová

21.jún 2013

Zasadnutie predmetovej komisie prírodovedných predmetov
o 15:00, SOŠ –Szakközépiskola Rákócziho 23, Kráľ. Chlmec, B6
Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová

 Jún  2013

Zasadnutie PK elektrotechnických predmetov / Členovia PK/

čas sa spresní ,SOŠ –Szakközépiskola Rákócziho 23, Kráľ. Chlmec

Zodpovedný: Ing. Mikuláš Kalitza

 Jún  2013

Zasadnutie PK stroj. predmetov / Členovia PK/

čas sa spresní ,SOŠ –Szakközépiskola Rákócziho 23, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing.Eleonóra Balogová

  24. jún  2013

Zasadnutie PK odevných a kaderníckych predmetov / Členovia PK/

14:00 ,SOŠ –Szakközépiskola Rákócziho 23, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing.Judita Kázsmérová

  24. jún  2013

Klasifikačná pedagogická rada

14:30, SOŠ –Szakközépiskola Rákócziho 23, Kráľ. Chlmec, B4

 20. jún 2013

Zasadnutie PK EKO predmetov / Členovia PK/

14:00,SOŠ –Szakközépiskola, Rákócziho 23, Kráľ. Chlmec, B-4

Zodpovedná: Ing.Mária Šipošová

25. jún  2013

Triedny výlet / Ing. Mikuláš Kalitza / žiaci II.E/

čas a miesto sa spresní.

Zodpovedný: Ing. Mikuláš Kalitza

25. jún  2013

EXKURZIA – návšteva bioplynovej stanice Kráľovský Chlmec – II.B trieda

o 10:00

Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová

25. jún 2013

Triedny výlet / Ing. Kunová Valéria; II. A /

7:30-15:30, miesto sa spresní.

Zodpovedná: Ing. Valéria Kunová

25. jún 2013

 

Triedny výlet / Mgr. Beáta Csatlósová; I. B /

7:30-15:30, miesto sa spresní.

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

25. jún 2013

 

Triedny výlet / Ing. Alžbeta Darányiová, I.A/

7:30-15:30, miesto sa spresní.

Zodpovedná: Ing. Alžbeta Darányiová

 26. jún 2013

Športový deň / Ing. Kunová Valéria; II. A /

7:30-15:30, SOŠ –Szakközépiskola Rákócziho 23, Kráľ. Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

Zodpovedná: Ing. Valéria Kunová

 26. jún 2013

Športový deň / Mgr. Beáta Csatlósová; I. B /

7:30-15:30, SOŠ –Szakközépiskola Rákócziho 23, Kráľ. Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 26. jún 2013

Návšteva mestskej knižnice v Kráľovskom Chlmci – II.B trieda

10:00, SOŠ –Szakközépiskola Rákócziho 23, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová

 27. jún 2013

Beseda s príslušníkmi Policajného zboru Trebišov – kriminalita mládeže, všetci žiaci školy

čas sa spresní, SOŠ –Szakközépiskola Rákócziho 23, Kráľ. Chlmec, chodba budovy B

Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók

 27. jún 2013

Beseda so žiakmi na tému: Drogy a mládež a  prezentácie prác žiakov

čas sa spresní, SOŠ –Szakközépiskola Rákócziho 23, Kráľ. Chlmec, chodba budovy B

Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók

 27. jún 2013

Odovzdávanie učebníc – podľa harmonogramu odovzdávania

Zodpovední: triedni učitelia

 jún 2013

Ročníková súťaž zo strojopisu – II. kolo / Ing. Kunová Valéria; všetky roč. štud. odb.OA/

na vyuč. hodinách,SOŠ –Szakközépiskola ,Rákócziho 23, Kráľ. Chlmec,API –SHK

Zodpovedná: Ing. Valéria Kunová

 jún 2013

Ročníková súťaž – „Najlepší ekonóm“/ Ing. Kunová Valéria; všetky roč. štud. odb.OA/

na vyuč. hodinách,SOŠ –Szakközépiskola ,Rákócziho 23, Kráľ. Chlmec,API –SHK

Zodpovedná: Ing. Valéria Kunová

28. jún 2013 Slávnostné ukončenie školského roku 2012/2013
Vypracovala: ZRTV- Mgr. Eva Blašková                                 Schválil riaditeľ školy

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *