07.09. – 11.09.2013

Autobusový zájazd Francúzsko – Štrasburg (členovia víťazného tímu súťaže organizovanej poslankyňou Európskeho parlamentu Mgr. Monikou Smolkovou – Harcsová Valéria, Bundzáková Lýdia, Binová Viktória, Pankulics Ján)

Odchod  07.09.2013 o 22:00, Košice, Hlavná autobusová stanica

Zodpovedná: Ing. Valéria Kunová

22.09.2013 –

13.10.2013

Leonardo da Vinci- stáž (Bók Krisztián, Magyar Bálint- III.A, Bacskai Alexander, Nehéz Marián – III.B, Balogh Jozef, Szalontai Tibor – IV.A, Varga Tomáš, Bangaová Réka, Petriková Martina, Šiškaová Izabela – II.D, Nehéz Krisztián – II.E, Koškovský Kristián – III.D)

Budapešť

Zodpovedná: Ing. Mikuláš Kalitza

 

18.09.2013

Mosty bez bariér  (Pedagógovia a žiaci školy )

O 10:00, SOŠ Pribeník 

Zodpovedný: Ing. Imrich Gulyás

20.09.2013

Záverečné skúšky v mimoriadnom termíne september – podľa harmonogramu skúšok

Zodpovední: Mgr. Eva Blašková, Ing. Imrich Gulyás

21.09.2013

Vinobranecké slávnosti /5 pedagógov,5 žiakov/

 

Celý deň, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná:  Mgr. Enikő Pogányová

23.09. a 24.09.2013

Maturitné skúšky v mimoriadnom termíne september – podľa harmonogramu skúšok

Zodpovedná: Mgr. Eva Blašková, Ing. Imrich Gulyás

26.09.2013

Európsky deň jazykov žiaci podľa záujmu, účasť bude spresnená týždeň pred akciou

10:15 – 12:45, SOŠ Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Erika Matyiová

dátum sa spresní

Plenárne zasadnutie RZ

Zodpovedná: Ing. Agnesa Kacsiková

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *