7. október 2013

Plenárne zasadnutie Združenia rodičov pri SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

o 13:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Agnesa Kacsiková

 

8.október 2013

 

 

Zastavme HIV/AIDS – workshop Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove  /II.A, II.D,III.A /

 

3.-4. vyuč. hodina, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók

 

 

11.október 2013

 

Minifutbalový turnaj pre žiakov SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec – jesenná časť medzitriednej súťaže / Žiaci SOŠ, Mgr. Zoltán Jánošík, Ing. Kalitza Mikuláš, Bc. Jurčák Ladislav/

7:30 – 14:00 Športové ihrisko Kr. Chlmec ( v prípade nepriaznivého počasia telocvičňa  v Čiernej n/ Tisou)

 

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

 

 

15.október 2013

Rozdávanie  úloh  1.kola korešpondenčnej súťaže z fyziky /Nagy Sándor ,Toronyi Zoltán  – II.B, Kulcsár Dominik ,Ferko Kristián ,Pirigyi Dávid ,Lévai Patrik ,Dubík Marek ,Bodzás Dávid ,Leho Norbert – II.A, Bók Kristián, Szabó Tibor,Magyar Dávid ,Petro Jozef ,Pankulics Roderik ,Čech Marco,Kádár Mikuláš ,Póša Zsolt,Balázs Roland ,Kiss Erik, Kišš Tomáš – III.A,Henczel Norbert,Bacskai Alexander ; Kukó Attila ,Nehéz Marián , Gönczi Attila – III.B/

Priebežne počas dňa, učebňa PVP

Zodpovedná: Mgr.Pogányová Enikő

 

 

16.-20.október 2013

 

Tematický týždeň z príležitosti Svetového dňa výživy / Žiaci SOŠ, Mgr. Angelika Hajdók, Mgr.Katarína Kázsmérová/

 

SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók

 

24.október 2013

Beseda s gynekológom MUDr. Z Patakym na tému: Pohlavné choroby a bezpečný sex  /Dievčatá z I.A,I.B,II.A,II.B,III.A,III.B/

 

Od 13:20, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók

28.október

2013

Beseda o Európskej únii /Ing. Kunová Valéria/žiačky II. A (Harcsová, Binová, Bundzáková) a žiak II. B triedy (Pankulics)/ – pre žiakov ŠO

O 13:20 na chodbe,  SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Kunová Valéria

 

29.október 2013

 

 

Tekvicový festival / Žiaci SOŠ,Mgr. Bernadeta Leczová/

 

11:00 – 12:45 SOŠ –Szakközépiskola Rákócziho 23, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Bernadeta Leczová

 

október 2013

 

Exkurzia – 110 kV rozvodňa Kráľ. Chlmec /Pedagógovia OP , žiaci III.A, III.B, IV.A/

 

Dátum a čas sa spresní,  110 kV rozvodňa Kráľ. Chlmec

 

Zodpovedný: Bc. Jurčák Ladislav

30. október – 1. november 2013

Jesenné prázdniny

 

Vypracovala: ZRTV- Mgr.Eva Blašková                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *