11.november 2013

Informatická súťaž iBOBOR – kategória SENIOR /Mgr. Csatlósová Beáta;
žiaci 3. a 4. roč. podľa zoznamu/
5. vyučovacia hodina,učebňa B5, Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Rákócziho 23 Kráľovský Chlmec
Zodpovedná: Mgr. Csatlósová Beáta

 

11.november 2013

Zasadnutie PRK VJ a SPV /členovia PRK/
15:00, Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Rákócziho 23 Kráľovský Chlmec
Zodpovedná: Mgr. Bernadeta Leczová

 

12.november 2013

 

Informatická súťaž iBOBOR – kategória JUNIOR /Mgr. Csatlósová Beáta;
žiaci 1. a 2. roč. podľa zoznamu/
5.a 6. vyučovacia hodina, učebňa B5, Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Rákócziho 23 Kráľovský Chlmec
Zodpovedná: Mgr. Csatlósová Beáta

13. november

2013

Študentská kvapka krvi- darovanie krvi – zoznam účastníkov sa spresní podľa záujmu
Nemocnica s poliklinikou, a.s. Trebišov
Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók

 

15.november 2013

 

Exkurzia – EAST WEST TRANSPORT   A – mobil, INTERREGIÓN  /Tóbiáš Štefan,                         Bc. Makkai Ladislav, Bc. Rácz Zoltán, I. C strojný mechanik,  I. D, II. D  autoopravár /
Kráľovský Chlmec
Zodpovedný: Bc. Rácz Zoltán

 

 

15.november 2013

 Odovzdávanie riešení  1. kola korešpondenčnej súťaže z fyziky /Nagy Sándor ,Toronyi Zoltán  – II.B, Kulcsár Dominik ,Ferko Kristián ,Pirigyi Dávid ,Lévai Patrik ,Dubík Marek ,Bodzás Dávid ,Leho Norbert – II.A, Bók Kristián, Szabó Tibor,Magyar Dávid ,Petro Jozef ,Pankulics Roderik ,Čech Marco,Kádár Mikuláš ,Póša Zsolt,Balázs Roland ,Kiss Erik, Kišš Tomáš – III.A,Henczel Norbert,Bacskai Alexander; Kukó Attila, Nehéz Marián, Gönczi Attila – III.B/
Priebežne počas dňa, učebňa PVP
Zodpovedná: Mgr. Pogányová Enikő

 

15.november 2013

Deň študentstva: cesta ku šťastiu/ az út a boldogsághoz (náučný  FILM/Mgr.Kázsmérová Katarína-I.A, I.B, I.D, II. A,II.B, II.E, III.A, III.B, III.D-podľa zoznamu/
07:30- 11:00,učebňa  B17, Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Rákócziho 23 Kráľovský Chlmec
Zodpovedná: Mgr.Kázsmérová Katarína

18. november 2013

Klasifikačná pedagogická rada – štvrťročná
O 13:30, B4, Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Rákócziho 23 Kráľovský Chlmec

 

19.november 2013

STM Košice – Expozícia písacích strojov, Chemická expozícia, 1. roč. (exkurzia),Mgr.Csatlósová Beáta,I.A/B – OA
7:00 – 16:00,Technické múzeum, Košice
Zodpovedná: Mgr. Csatlósová Beáta

 

19.november 2013

Stolnotenisový turnaj pre žiakov SOŠ ku dňu študentstva,/ Vybraní žiaci z jednotlivých tried ,Mgr. Zoltán Jánošík, Ing. Valéria Kunová
12:00, Telocvičňa Čierna nad Tisou
Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

20.november 2013

Archív SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec  3. roč. (exkurzia) Ing. Kunová Valéria, III.A/B – OA

 

10:15 – 11:00, Archív- Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Rákócziho 23 Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Kunová Valéria

 

20.november 2013

Archív SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec  4. roč. (exkurzia) Ing. Kunová Valéria, IV.A – OA
11:10 – 11:55, Archív- Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Rákócziho 23 Kráľovský Chlmec
Zodpovedná: Ing. Kunová Valéria

 

21.november 2013

 

Vystúpenie ľudového súboru  PUĽS  /Žiaci SOŠ/
11:00,MsK Kráľ. Chlmec
Zodpovedná: Mgr. Bernadeta Leczová

 

21.november 2013

 

Školské kolo odbornej súťaže pre odbor kaderník / I.D,II.D,III.D, MOV, učitelia OP/
7:30- 12:30,Kadernícky salón, Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Rákócziho 23 Kráľovský Chlmec
Zodpovedná: Oľga Romanová

 

 

21.november 2013

Zasadnutie PRK odevných a kaderníckych predmetov / Členovia PK /
15:00 ,Kabinet odevných a kaderníckych predmetov, Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Rákócziho 23 Kráľovský Chlmec
Zodpovedná: Ing. Judita Kázsmérová

22.november 2013

Zasadnutie PRK PVP / Členovia PRK PVP /
15:00 B6 Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Rákócziho 23 Kráľovský Chlmec
Zodpovedná: Mgr.Pogányová Enikő

22.november 2013

Súťaž STROJZRUČ II /Bc. Rácz Zoltán, Tóbiáš Štefan,Ing. Szabó Ladislav, II. E  – autoopravár/
Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Rákócziho 23 Kráľovský Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou
Zodpovedný: Ing. Szabó Ladislav

 

22.november 2013

Exkurzia – Meniareň Borša / Pedagógovia OP  / žiaci IV.A/
Meniareň Borša
Zodpovedný: Bc. Jurčák Ladislav

25. november 2013

Príprava červených stužiek  k príležitosti Svetového dňa  AIDS – 7. A 8. vyučovacia hodina – vybrané žiačky
Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Rákócziho 23 Kráľovský Chlmec
Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók

25.november 2013

Súťaž STROJZRUČ II /Bc. Rácz Zoltán, Tóbiáš Štefan,Ing. Szabó Ladislav , II.D  – autoopravár/
Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Rákócziho 23 Kráľovský Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou
Zodpovedný: Ing. Szabó Ladislav

26. november 2013

Pripínanie červených stužiek – vybrané žiačky
Ráno pred vyučovaním, Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Rákócziho 23 Kráľovský Chlmec
Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók

 

26.november 2013

Zasadnutie PK strojárstvo/ Členovia PK /
14:10, B4,Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Rákócziho 23 Kráľovský Chlmec
Zodpovedná: Ing. Balogová Eleonóra

28.november 2013

Premietanie filmu “ Anjeli“ a vytvorenie Živej červenej stužky – žiaci I.A a I.D triedy

5-6 vyuč. hodina, Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Rákócziho 23 Kráľovský Chlmec
Zodpovedné: Mgr. Angelika Hajdók, Mgr. Katarína Kázsmérová

 

28.november 2013

Zasadnutie PRK- ekonomické predmety – OA / Členovia PRK/
15:00 B4, Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Rákócziho 23 Kráľovský Chlmec
Zodpovedná: Ing. Šipošová Mária

 

28.november 2013

Silový viacboj pre žiakov SOŠ /Vybraní žiaci z jednotlivých tried/
13:00,Telocvičňa Čierna nad Tisou
Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

 

 

29.november 2013

Návšteva Planetária STM a Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach – akcia plánovaná v rámci PRK PVP /Žiaci III.B a III.A triedy, Mgr.Pogányová Enikő ,Mgr. Kázsmérová Katarína/
Celý deň. Košice
Zodpovedná: Mgr. Pogányová Enikő

 

november 2013

Prezentácia firmy Centroglob,  / I.C-MUR,II.E,III.E, Ing. Eva Vassová/
Dátum a čas sa spresní, dielňa murárov, Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Rákócziho 23 Kráľovský Chlmec
Zodpovedná: Ing. Eva Vassová

 

november 2013

Návšteva  kameňolomu Svätuša / I.C- MUR,II.E,III.E, Ing. Eva Vassová/
Dátum a čas sa spresní, Svätuša
Zodpovedná: Bc.Alžbeta Körmöndiová

november 2013

 

Zasadnutie PRK stavebných  predmetov  / Členovia PRK/
B4, Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Rákócziho 23 Kráľovský Chlmec
Zodpovedná:  Ing. Eva Vassová

 

 

november 2013

Zasadnutie PK elektrotechnických predmetov/ Členovia PK /
Dátum a čas sa spresní , Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Rákócziho 23 Kráľovský Chlmec
Zodpovedný: Ing. Mikuláš Kalitza

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *