13.október 2014

Netradičná hodina maďarskej literatúry – žiaci I.B, II.B, III,B, IV.A – OA

O 10:15, chodba SOŠ– Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Bernadeta Leczová

16.-20.október 2014

Tematický týždeň z príležitosti Svetového dňa výživy – Beseda s MuDr. A. Bánhegyi: Dôležitosť zdravej výživy – žiaci I.A, I.B,III.A triedy

( dátum a čas sa upresní), B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

 Zumba popoludnie s Rita Zumba – žiaci podľa záujmu

( dátum a čas sa upresní), chodba SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók

17.október 2014

Tekvicový festival – žiaci SOŠ

od 11:00 – 12:45, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Bernadeta Leczová

29.október 2014

Školská minifutbalová liga – žiaci SOŠ podľa výberu organizátora akcie

od 7:30 – 14:00, Telocvičňa SOŠ, pracovisko Čierna n/Tisou

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

 

6.október 2014

Plenárne zasadnutie ZRPŠ pri SOŠ Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

14:00, chodba SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Agnesa Kacsiková

 

 

október 2014

Exkurzia – 110 kV rozvodňa Kráľ. Chlmec / Pedagógovia OP / žiaci III.A, III.B, IV.A/

Dátum a čas sa spresní , rozvodňa Kráľ. Chlmec

Zodpovedný: Bc. Jurčák Ladislav

október 2014

Volejbal chlapcov v rámci postupových súťaží KSK – žiaci SOŠ podľa aktuálnosti a vyžrebovania

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

Vypracovala: ZRTV- Mgr.Eva Blašková                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………

 

 

 

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *