writing
Stredná odborná škola–Szakközépiskola Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2013/2014
[gview file=“http://soskch.sk/wp-content/uploads/2015/01/zav.hod_._sprava_2013_14_-1.pdf“]

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *