19.január 2015

Súťaž „Mladý účtovník“ pre 4. Ročník / IV.A – OA vjs, vjm/

7.- 8. vyuč.hod.B-3, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Šipošová Mária

27.-29. január 2015

Kurz pohybových aktivít v prírode pre žiakov I.A, I.B, II.A, II.B triedy – so zameraním na zimné športy – podľa propozície

miesto konania sa určí dodatočne

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

 27.január 2015

Zasadnutie pedagogickej rady – klasifikačná pedagogická rada za 1. polrok šk. roku 2014/15

o 15:00; B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

 29.január 2015

Ms. a Mr. na našej škole/ delegovaní žiaci z jednotlivých tried a ŽŠkR/

5.-6.hodina , B-budova, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Katarína Kázsmérová

 január 2015

 

Beseda s príslušníkom Policajného zboru v Trebišove kap. Hankosčákovou na tému: Kiberšikanovanie / II.A, II.B, II.D/

11:00 – 12:00, B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók

 

 

 

Vypracovala: ZRTV- Mgr.Eva Blašková                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………

 

 

 

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *