2. február 2015 Polročné prázdniny

 3.február 2015

 

 

Školenie „Fórum – tehelne, Zlaté Moravce“ (Ing.Eva Vassová,Arpád Bányacski, Tomaš Nagy)

celý deň, Prešov

Zodpovedná: Ing.Eva Vassová

 4.február 2015

 

Návšteva Slovenského technického múzea, a exkuzia na TU Ing. Helena Kovácsová stavebná fakulta (Ing.Helena Kovácsová,I.NŠ/STV)

6:20-17:20, Košice

Zodpovedná: Ing. Ing.Helena Kovácsová

 4.február 2015

 

Kadernícka súťaž ( II.D, Veronika Tamasiová, Stela Balogová)

7:30 – 12:00, Kadernícky salón, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná:Veronnika Tamasiová

 5.február 2015

 

 

Zasadnutie PRK prírodovedných predmetov (Členovia PK)

13:30, B-6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Enikö Pogányová

 9.február 2015

 

 

Súťaž STROJZRUČ I (Ing. Balogová Eleonóra,Bc. Makkai Ladislav , I.D   – autoopravár)

SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec pracovisko Čierna nad Tisou

Zodpovedná: Ing. Elenóra Balogová

 13.február 2015

Školský ples (zúčastnení -upresní sa)

17:00-22:00,Miesto konania akcie-upresní sa

Zodpovedná: Mgr. Katarína Kázsmérová

 16.február 2015

 

 

 

Súťaž STROJZRUČ I (Ing. Szabó Ladislav,Bc. Makkai Ladislav , I.C   – autoopravár)

SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec pracovisko Čierna nad Tisou

Zodpovedný: Ing. Ladislav Szabó

 18.február 2015

 

 

Zasadnutie PRK strojárstvo (Členovia PK)

15:00, B-4, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Elenóra Balogová

 20.február 2015

 

Školské kolo SOČ (Ing. Mikuláš Kalitza,Ing. Alžbeta Darányiová,Ing. František Hajdu

Štefan Horváth,Ing. Ivan Vincens X, Mgr. Zoltán Jánošík X, Ing. Helena Kovácsová X,Bc. Zoltán RáczX- X – iba pri odprezentovaní prác, pri ktorých sú konzultantmi: 7:30 – 9:00)

od 7:30 – 13:00 B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedný:Ing. Mikuláš Kalitza

 20.február 2015

 

 

Kinopopoludnie (Študenti žiackej školskej rady, žiaci podľa záujmu)

14:30-16:00Chodba v budove B,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Katarína Kázsmérová

február 2015

Zasadnutie PRK elektrotechnických predmetov ((Členovia PK)

15:00, B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedný:Ing. Mikuláš Kalitza

23.-27. február 2015 Jarné prázdniny
 Vypracovala: ZRTV- Mgr.Eva Blašková                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *