3.marec 2015 Školské kolo SOČ (Ing. Mikuláš Kalitza,Ing. Alžbeta Darányiová,Ing. František HajduŠtefan Horváth,Ing. Ivan Vincens X, Mgr. Zoltán Jánošík X, Ing. Helena Kovácsová X,Bc. Zoltán RáczX- X – iba pri odprezentovaní prác, pri ktorých sú konzultantmi: 7:30 – 9:00) od 7:30 – 13:00 B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. ChlmecZodpovedný:Ing. Mikuláš Kalitza
6.marec 2015  Valentínsky volejbalový turnaj pre ZŠ v Medzibodroží a SOŠ/ zúčastnení podľa vypracovaného harmonogramu/ 9.00-18.00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec pracovisko Čierna nad TisouZodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík
6.marec 2015  Pravopisná súťaž zo SJL, SJS pre štud . odbory / Mgr. Šemegová,Mgr. Szemánovážiaci – víťazi triednych kôl/ 11:10-12:45, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. ChlmecZodpovedná: Mgr. Denisa Szemánová
12. – 13. marec 2015 Deň otvorených dverí / zúčastnení podľa vypracovaného harmonogramu –zodpovední vedúci PK)8:00 – 13:00, priestory SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. ChlmecZodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová – VP
17. marec 2015 EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry, zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry – podľa schváleného harmonogramu
17. marec 2015 Peter Black – Divadlo v anglickom jazyku– žiaci podľa zoznamuo 11:00, Gymnázium Kráľovský ChlmecZodpovedná: Mgr. Szabó Lovas Emőke
17.marec 2015  Deň ochrany života a zdravia – pre žiakov II.D triedy 7.30-12.00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. ChlmecZodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík
18.marec 2015 EČ a PFIČ MS z anglického jazyka a z nemeckého jazyka– podľa schváleného harmonogramu
18.marec 2015 Deň ochrany života a zdravia – pre žiakov I.a II.ročníka / zúčastnení podľa vypracovaného harmonogramu/7.30-12.00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. ChlmecZodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík
 18.marec 2015 Exkurzia – BELORA, /trieda II. D. Počet žiakov sa upresní, Veronika Tamasiová/ Celý deň, Stredná odborná škola Gemerská – kadernický salonZodpovedná: Veronika Tamasiová
 19.marec 2015 Triedny aktív RZ III.B 14:00, SOŠ– Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, učebňa A6Zodpovedná: Mgr. Csatlósová Beáta
 20.marec 2015 Exkurzia – Úpravňa vody v Boťanoch /Mgr. Csatlósová Beáta;Ing. Geriová Angela;žiaci I. A a I. B triedy podľa zoznamu/7:00 – 13:00, Boťany Zodpovedná: Mgr. Csatlósová Beáta
 20.marec 2015 Stolnotenisový turnaj pre žiakov SOŠ / zúčastnení podľa vypracovaného harmonogramu/12.30-15.00, SOŠ– Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec pracovisko Čierna nad TisouZodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík
20.marec 2015 ABC stavebníctva, /Vassová   ,Kovácsová, Banyacski, Nagy30 žiakov, I.-III.murár+I.NŠ/12 hodín, PrešovZodpovedná: Ing.Eva Vassová
23. marec 2015 Medzinárodná matematická súťaž   – Klokan / zúčastnení podľa vypracovaného harmonogramu ,administrátor: Mgr. Katarína Anderová/11:15 hod,  SOŠ– Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec B-17Zodpovedná: Mgr.Katarína Anderová
25.marec 2015 Kadernícka súťaž I.D triedy / zúčastnení podľa vypracovaného harmonogramu/8.00 – 13.00, SOŠ– Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec , kadernícky salón 2Zodpovedná: Bc. Alžbeta Körmöndiová
27.marec 2015 Miss a Mister na našej škole / Študenti žiackej školskej rady, žiaci podľa záujmu, zainteresovaní pedagógovia/11:00-12:45, SOŠ– Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec , chodba v budove BZodpovedná: Mgr. Katarína Kázsmérová
 marec 2015 Porotherm / MOV a TEO   murári I.-III./6 hodín, SOŠ– Szakközépiskola, Kráľ. ChlmecZodpovedná: Ing.Eva Vassová
 marec 2015 Leile/ MOV a TEO murári I.-III./3 hodín, SOŠ– Szakközépiskola, Kráľ. ChlmecZodpovedná: Ing.Eva Vassová

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *