3.jún 2015

 

Súťaž: „Osobnosti vedy“ II.A – ME vjs   – Binó Erik; Eržin Miroslav, Muszka Marián, Tóth Dávid, Virág Vojtech II.B – ME vjm –   Bálint Andrej, Balog Bence, Csatlós Alexander, Hami Milán, Kaško Štefan, Kišš Gergő, Pásztor Dominik, Ryšavy Dávid, Mgr.Csatlósová Beáta, Mgr.Kázsmérová Katarína, Mgr.Šipošová Mária5-6.VH, B-6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. ChlmecZodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová
10.jún 2015 Zasadnutie pedagogickej rady – vyhodnotenie VVV žiakov III.D a III.E triedyo 15:00, B17 SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec
12.jún 2015 7. ročník športovej olympiády pre žiakov ZŠ MedzibodrožiaSOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec pracovisko Čierna nad Tisou
12.jún 2015 Súťaž vo varení gulášu / Študenti žiackej školskej rady, triedy podľa záujmu/ 8:00- 13:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec pracovisko Čierna nad Tisou Zodpovedná: Mgr. Katarína Kázsmérová
15.jún 2015 Výchovný koncert – účasť podľa vypracovaného harmonogramuo 10:00h Mestské kultúrne stredisko v   Kráľovskom ChlmciZodpovedná: Mgr. Emőke Szabó Lovas
16.-19.jún 2015 Záverečné skúšky – podľa schváleného harmonogramu skúšok
17.-19.jún 2015 KOŽaZ pre žiakov III.E a III.D triedy / podľa vypracovaných propozícií/ Celý deň, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec pracovisko Čierna nad TisouZodpovedný:Mgr.Zoltán Jánošík
22.jún 2015 Zasadnutie pedagogickej rady – vyhodnotenie VVV za 2. polrok šk. roku 2014/2015o 15:00, B17 SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec
23.jún 2015

 

Zasadnutie PRK PVP /Členovia PRK/ 15:00, B-6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. ChlmecZodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová
26.jún 2015 Triedny výlet / Mgr. Katarína Kázsmérová, II.B trieda/ 08:00-14:30,upresni saZodpovedná: Mgr. Katarína Kázsmérová
 jún 2015

(sa spresní)

Previerka zručnosti I. ročník /žiaci I.D-kad,Románová, Bc.Körmöndiová,Tamásiová, Baloghová, Ing. Kázsmérová/7:30 – 13:00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, školský kadernícky salón 1a2Zodpovedná: Oľga Romanová
 jún 2015(sa spresní) Previerka zručnosti II. ročník /žiaci II.D-kad,Románová, Bc.Körmöndiová,Tamásiová, Baloghová, Ing. Kázsmérová/7:30 – 13:00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, školský kadernícky salón 1a2Zodpovedná: Veronika Tamasiová
jún 2015

 

Športové turnaje pre žiakov / podľa vypracovaných propozícií/ Celý deň, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec pracovisko Čierna nad Tisou

 Zodpovedný:Mgr.Zoltán Jánošík

jún 2015 Exkurzia na tému „Potraviny„/I. roč. OA/ Celý deň, Kráľovský Chlmec Zodpovedná:Ing.Angela Geriová
jún 2015 Exkurzia na tému „Výrobky z drahých kovov“/II. roč. OA/ Celý deň, Kráľovský Chlmec Zodpovedná:Ing.Angela Geriová 
 jún 2015 Zasadnutie PRK KAD a ODV /Členovia PRK/ 15:00, kabinet kad, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. ChlmecZodpovedná: Ing.Judita Kázsmérová
 

Vypracovala: ZRTV- Mgr.Eva Blašková                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………

 

 

 

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *