2. september 2015 Slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016

Školské ihrisko SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

4. september 2015 Zasadnutie PRK- dvojročné učebné odbory /Členovia PRK/

B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing.Helena Kovácsová

4. september 2015 Zasadnutie PRK EKO – schválenie TVVP /Členovia PRK/

 14:30, B-4, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová

7. september 2015 Záverečné skúšky v momoriadnom termíne september – podľa schváleného harmonogramu

o 7:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

7. september 2015 Výchovný koncert „ Voda nad zlato“ – enviromentálny hudobno-vzdelávací program

Zoznam účastníkov podľa schváleného harmonogramu

O 11:00 h, Mestské kúlturné stredisko Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

7. september 2015  Zasadnutie PRK elektrotechnických predmetov/Členovia PRK/

 14:30, B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedný: Ing. Mikuláš Kalitza

17. september2015 Mosty bez bariér – SOŠ – Szakközépiskola Pribeník, zoznam účastníkov podľa schváleného harmonogramu
17. september2015 Deň na ochranu života a zdravia – žiaci 1. a 2. ročníkov ŠO podľa schváleného harmonogramu

o 7:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

19. september2015 Kultúrny festival Medzibodrožia Kráľovský Chlmec – účastníci podľa schváleného harmonogramu
18. september2015

-21. september2015

Maturitné skúšky v mimoriadnom termíne september – podľa schváleného harmonogramu

Zodpovedná: Mgr. Eva Blašková

september2015

termín sa spresní

Triedny aktív zasadnutia RZ pre žiakov IV.A, IV.B, II.NŠ

Zodpovední: Triedni učitelia končiacich ročníkov

Vypracovala: ZRTV- Mgr.Eva Blašková                                Schválil riaditeľ školy: ………………………………

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *