2.október 2015 Deň maďarskej ľudovej rozprávky, / zúčastnia sa žiaci I.A-VJM, I.C, III.B, IV.B triedy/

12:05, B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

8.október 2015 Exkurzia na tému „Archív“ na 5. vyučovacej hodine ADK po dohode s vedením SOŠ /Ing. Denisa Mihalčíková   IV.A,B-OA/

11:10-11:55 ,Archív, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Ing. Denisa Mihalčíková

14.október 2015 Beseda s príslušníkom policajného zboru – prevencia kriminality mládeže, I.E, II.F, Grosko

Ing.Kovácsová, PhDr.Mátyásová, Románová

 13:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

Zodpovedná:PhDr. Iveta Mátyásová

16.október 2015 Exkurzia do REGIONÁLNEJ KNIŽNICE v Kráľovskom Chlmci – žiaci I.A triedy

o 12:05, Regionálna knižnica Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Denisa Szemánová

16.október 2015 Tematický týždeň z príležitosti Svetového dňa výživy .Súťaž pre triedy : Najkrajšia ovocná alebo zeleninová misa (Žiaci podľa záujmu,Mgr. Angelika Hajdók,Mgr. Denisa Szemánová)

 11:00 – 12:45. Chodba,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók

24.október 2015 Svätomartinský festival (sa upresní)

 Celý deň, Veľké Trakany

 Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová

28.október 2015 Školská minifutbalová liga – jesenné kolo – žiaci SOŠ podľa propozície a zúčastnení pedagógovia Štefan Tóbiáš, Ing. Mikuláš Kalitza

od 12:00; telocvičňa Čierna nad Tisou

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

október 2015

 

Postupové športové súťaže v rámci KSK – žiaci SOŠ podľa propozície

Miesto podľa určenia

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

október 2015 Medzinárodný mesiac školských knižníc – beseda so spisovateľom (Szunyog Zsuzsa/Mátyás Hudák Katalin)( Triedy s vyučovacím jazykom maďarským

učitelia daných tried)

 12:05, B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

október 2015 Beseda so školským psychológom z príležitosti Svetového dňa duševného zdravia./ – žiaci 2. ročníkov( žiaci na teórii)/

 Čas sa upresní.B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

 Zodpovedná: Mgr. Katarína Kázsmérová

Celý október Súťaž o najkrajšiu a najčistejšiu triedu, Hodnotitelia: Mgr. Kázsmérová Katarína, žiaci žiackej školskej rady ( 2 študenti) a Ing. Denisa Mihalčíková

Budova A, budova B a budova C – všetky triedy ( Vyhodnotenie koncom mesiaca /týždenná kontrola)

Zodpovedná: Mgr. Katarína Kázsmérová

29.októbra –

2. novembra 2015

Jesenné prázdniny
Vypracovala: ZRTV- Mgr.Eva Blašková                                Schválil riaditeľ školy: ………………………………

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *