2. –   13.novembra 2015 Odborná prax pre žiakov IV.A/B-OA – podľa schváleného harmonogramu

Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová

2.november 2015 Nábor Selye János Egyetem Komárno / VP – Mgr.Enikő Pogányová, žiaci IV.B triedy/

9:00 – 11:00 B-6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná:Mgr. Enikő Pogányová

5.november 2015

 

Zasadnutie PRK stavebné / členovia PRK stavebné/

13:00 A-3, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná:Ing. Eva Vassová

6.november 2015

 

Návšteva REGIONÁLNEJ KNIŽNICE v Kráľovskom Chlmci /Mgr. Denisa Szemánová, I.A trieda/

6. – 7. vyučovacia hodina, REGIONÁLNA KNIŽNICA- Kráľ.Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Denisa Szemánová

11.november 2015 Expozícia písacích strojov – exkurzia 1. ročník OA / Ing. Denisa Mihalčíková, Mgr. Beáta Csatlósová, I. A – OA/

Celý deň, Technické múzeum Košice

Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

12.november 2015

 

Zasadnutie PRK PVP / členovia PRK PVP/

15:00 B-6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná:Mgr. Enikő Pogányová

12.november 2015 Piaty ročník literárnej súťaže Legere – 2. kolo (5. Legere Irodalmi Verseny – 2. kör/ PhDr. Andrea Pankovics, Médea Juhászová I.A, Sándor Nagy,Ján Pankulics- IV.B/

celý deň,Nitra

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

13.november 2015 Zasadnutie PRK pre dvojročné odbory / členovia PRK/

14:15, B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová

13.november 2015

 

Zasadnutie PRK kaderníckych a odevných predmetov / členovia PRK/

14:00, A-13, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing.Judita Kázsmérová

16.november 2015 Beseda s Mgr. Anglika Hajdók koordinátorkou PDZ na tému „ Škodlivosť a následky fajčenia z príležitosti Medzinárodného dňa bez fajčenia 20.november / I.E, II.F, B. Babošová, Grosko,Ing.Kovácsová Bc. Körmöndiová/

13:20, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec – budova odborného výcviku

Zodpovedná: Bc. Alžbeta Körmöndiová

16.november 2015 HEURÉKA – vedomostná kvízová súťaž pre žiakov SOŠ – Szakközépiskola z príležitosti Deň študentstva /žiaci SOŠ – Szakközépiskola Kráľ. Chlmec – štvorčlenné družstva z každej triedy, Mgr. Jánošík Zoltán /

 11.00-13.00, B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Katarína Kázsmérová

16.november 2015 Zasadnutie PRK strojárstvo / členovia PRK/

14:10 B-4, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Eleonóra Balogová

18.a 19.november 2015 Súťaž STROJZRUČ II /Bc.Rácz Zoltán,Bc. Makkai Ladislav, Ing. Kájel Peter , II.C autoopravár/

 Celý deň, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

     Zodpovedný: Ing. Kájel Peter

20.november 2015 Exkurzia – Meniareň Borša /Pedagógovia OP, žiaci IV.A, IV.B/

Celý deň, Meniareň Borša

Zodpovedný: Ing. František Hajdu

20.november 2015 Súťaž čitateľskej gramotnosti v maďarskom jazyku /PhDr. Andrea Pankovics , III.B trieda/

5. – 6. vyučovacia hodina, A-2,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

20.november 2015 Súťaž čitateľskej gramotnosti v slovenskom jazyku /Mgr. Denisa Szemánová , III.A trieda/

5. – 6. vyučovacia hodina, B-24 ,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Denisa Szemánová

24.november 2015 Súťaž STROJZRUČ II /Bc.Rácz Zoltán,Bc. Makkai Ladislav, Ing. Kájel Peter , II.D autoopravár/

 Celý deň, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

     Zodpovedný: Ing. Kájel Peter

25.november 2015

 

Zasadnutie pedagogickej rady – štvrťročné vyhodnotenie VVV

o 13:30, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec,

27.november 2015

 

Stolnotenisový turnaj pre žiakov SOŠ – Szakközépiskola Kráľ. Chlmec / Žiaci SOŠ – Szakközépiskola Kráľ. Chlmec /

12.00-15.00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

27.november 2015

 

Zasadnutie PRK EKO / Členovia PRK EKO/

 14:05, B-4, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová

november 2015 Nábor TU v Košiciach / VP – Mgr. Enikő Pogányová ,žiaci IV.A, B triedy a podľa záujmu žiaci II.NŠ/

Čas sa spresní, B-6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná:Mgr. Enikő Pogányová

november 2015 Výtvarná súťaž pre ZŠ /okolité ZŠ/

november- december , vyhodnotenie výtvarnej súťaže v januári

Zodpovedná: Ing.Judita Kázsmérová

Vypracovala: Mgr.Eva Blašková                                   Schválil riaditeľ školy: ………………………………

Dodatok k plánu akcií na mesiac november 2015

 

Dátum plánovanej akcie

 

 

Čas plánovanej akcie

 

Názov plánovanej akcie

 

Miesto konania akcie

 

Zúčastnení pedagógovia/ žiaci

 

Zodpovedný

9. 11.

2015

 

4. a 5. vyuč.h.

 

iBOBOR – medzinárodná informatická súťaž kategória JUNIOR Učebňa B5 Mgr. Csatlósová Beáta;
žiaci 1. a 2. roč. podľa zoznamu
Mgr. Csatlósová Beáta

 

10. 11.

2015

4. a 5. vyuč.h.

 

iBOBOR – medzinárodná informatická súťaž kategória SENIOR Učebňa B5 Mgr. Csatlósová Beáta;
žiaci 3. a 4. roč. podľa zoznamu
Mgr. Csatlósová Beáta
27. 11. 2015 16:00 Slávnostné pripnutie stužiek pre žiakov IV.B triedy SOŠ Kráľovský Chlmec

Chodba prízemie B1

IV.B

Pozvaní hostia

Mgr. Csatlósová Beáta

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *