1. december 2015 Svetový deň AIDS – pripínanie červených stužiek žiakom a pracovníkom školy

od 7:00 do 7:30, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec,

 Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók

1.december 2015 EXPERT geniality show / Mgr. Csatlósová Beáta; žiaci podľa zoznamu/

podľa harmonogramu

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

1. december 2015 Svetový deň AIDS – beseda s pracovníčkou RÚVZ v Trebišove Dr. Jencovou – žiaci I.D, II.D, II.A

4. a 5. vyučovacia hodina , SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec, B 17

Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók

 

4. december 2015

 

Slávnostné pripnutie stužiek pre žiakov   IV.A triedy / Žiaci IV.A triedy, pozvaní hostia /

 16:00, Pribeník, Kultúrny dom

 Zodpovedná: Ing. Alžbeta Darányiová

 

 4.december 2015

Imatrikulácia prvých ročníkov: I.A, I.C, I.D / Mgr. Katarína Kázsmérová, Ing. Mária Šipošová

III.A/B-OA/

5. – 6. vyuč. hod., I.poschodie budova B, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová

8.december 2015 „Úsmev ako dar“ – verejná finančná zbierka / žiaci III.A a III.B podľa zoznamu/

8:00 -13:00, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

11.december 2015 Exkurzia / Bc. Rácz Zoltán, Bc. Makkai Ladislav ,I.D, II.D – autoopravár /

Celý deň, East West Transport, Autoservis – A mobil Kráľovský Chlmec

Zodpovedný: Bc. Zoltán Rácz

11.december 2015

 

Piaty ročník literárnej súťaže Legere – 3. kolo (5. Legere Irodalmi Verseny – 3. kör) / PhDr. Andrea Pankovics, Médea Juhászová, Sándor Nagy, Ján Pankulics/

Celý týždeň ,Nitra

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

11.december 2015

 

Mladý účtovník – previerka odbornej zručnosti / Ing. Mária Šipošová, vybraní žiaci IV.A/B-OA/

6. vyuč. hod., učebňa B-3, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová

14.december 2015

 

Písanie na PC – súťaž 4. ročník OA / Ing. Denisa Mihalčíková, vybraní žiaci IV.A/B-OA/

6. vyuč. hod., učebňa B-5, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

14.december 2015 Štátne divadlo v Košiciach – návšteva divadelného predstavenia (F. M. Dostojevskij – Zločin a trest) / Mgr. Denisa Szemánová, Mgr. Angelika Hajdók, II.A, III.A (spolu 30 žiakov)/

Celý deň, Košice

Zodpovedná: Mgr. Denisa Szemánová

14.december 2015 Triedny aktív RZ pre IV.B triedu / Mgr. Csatlósová Beáta; IV.B/

14:00, učebňa A-6, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 

15.december 2015

 

Písanie na PC – súťaž 3. ročník OA / Ing. Denisa Mihalčíková, vybraní žiaci III.A/B-OA/

6. vyuč. hod., učebňa B-5, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

15.december 2015 Kadernícka súťaž s tematikou Halloween, Fašiangy / prihlásené žiačky, MOV, Ing. Judita Kázsmérová/

8.00 – 13.00 hod, Kadernícky salón 2, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

Zodpovedná:Bc. Tamásiová Veronika

18.december 2015 Vianočné športové hry pre žiakov SOŠ – Szakközépiskola Kráľ. Chlmec – turnaj zmiešaných družstiev vo volejbale a nohejbale   / Žiaci SOŠ – Szakközépiskola Kráľ. Chlmec, Mgr. Jánošík Zoltán,Mgr. Mikuláš Kalitza)

07.30-13.00, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

21.december 2015 Vianočné trhy – Košice / PhDr.Iveta Mátyásová,Mgr.Veronika Tóth Fülöp / I.E a II.F odbor výroba konfekcie/

Celý deň, Košice

Zodpovedná: PhDr.Iveta Mátyásová

22.december 2015 Posedenie pod jedličkou kde žiaci z krúžku ,,Tvoríme a hráme sa,, pripravili krátke pásmo Vianočných kolied / Štefan Grosko,Ing. Helena Kovácsová, PhDr.Iveta Mátyásová, Oľga Romanová, žiaci /

Čas sa spresní, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová

22.december 2015 Vianočný program – spolu s PKR CJ /celá škola/

Čas sa upresní, I.poschodie budova B, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 Zodpovedná: PaedDr. Furik Krisztína

22.december 2015 Príprava vianočnej ikebany / trojčlenné družstva z prihlásených tried, Ing. Judita Diószeghyová, Ing. Judita Kázsmérová/

Čas sa upresní, I.poschodie budova B, SOŠ – Szakközépiskola   Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Judita Diószeghyová

 

december 2015

Návšteva – Domova dôchodcov   /Bc. Alžbeta Körmöndiová ,žiačky I.D triedy/

Čas sa spresní, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Bc. Alžbeta Körmöndiová

december 2015

 

Spomienka na Ľudovíta Štúra / vyučujúci učitelia, I.A-vjs, II.A, III.A,Mgr. Gabriela Šemegová

Mgr. Denisa Szemánová/

4. vyučovacia hodina, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec, B 17

Zodpovedná: Mgr. Gabriela Šemegová

december 2015 Výtvarná súťaž pre žiakov   SOŠSzakközépiskola Kráľovský Chlmec / žiaci SOŠ–Szakközépiskola Kráľovský Chlmec/

december – január, vyhodnotenie výtvarnej súťaže vo februári

Zodpovedná: Ing.Judita Kázsmérová

Vypracovala: ZRTV- Mgr.Eva Blašková                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *