4.február 2016 Zasadnutie PRK stavebné / členovia PRK stavebné/

O 14:10,A-3, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná:Ing. Eva Vassová

5.február 2016 Zasadnutie PRK pre dvojročné odbory / členovia PRK/

14:10, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová

 5.február 2016 Mladý účtovník – previerka odbornej zručnosti, 3. ročník OA – náhradný termín (v pôvodne plánovanom termíne odpadlo pre KS) /Ing. Mária Šipošová, III.A/B-OA/

7. vyučovacia hodina, B-3, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová

9.február 2016 Kadernícka súťaž – ROZPRÁVKOVÉ BYTOSTI / žiaci II.D. triedy,Bc.Veronika Tamásiová,Stela Baloghová, Bc.Alžbeta Körmöndiová,Ing.Judita Kázsmérová/

7:30 – 12:00,kadernícky salón 2, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Bc.Veronika Tamásiová

9.február 2016 Zasadnutie PRK kaderníckych predmetov/ členovia PRK/

14:00, A-13, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing.Judita Kázsmérová

10.február 2016 Zasadnutie PRK spoločenskovedných predmetov/ členovia PRK/

13:30, B-24, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

12.február 2016

 

Divadelné predstavenie – Thália / všetky triedy/

presný čas sa upresní ,Mestské kultúrne stredisko Kráľovský Chlmec

Zodpovedná:PhDr. Andrea Pankovics

11.február 2016

 

Valentínska pošta / študenti žiackej školskej rady, žiaci SOŠ – Szakközépiskola/

10:00-10:15 návšteva všetkých tried SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

12.február 2016

 

Valentínsky volejbalový turnaj / pracovníci ZŠ Medzibodrožia,SOŠ – Szakközépiskola Kráľ. Chlmec/

Od 9:00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

 Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

15.február2016 – 19.február 2016 Jarné prázdniny
23.február 2016 Pravopisná súťaž zo SJS / II.B -víťazi triedneho kola/

7. vyučovacia hodina, B-24, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Gabriela Šemegová

23.február 2016 Zasadnutie PRK cudzích jazykov / členovia PRK/

o 14:15,B-23, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók

23.február 2016 ÚFIČ MS v mimoriadnom termíne február – opravné skúšky podľa vypracovaného harmonogramu

 Zodpovedná: Mgr. Eva Blašková

24.február 2016

 

Pravopisná súťaž zo SJS / II.A -víťazi triedneho kola/

7. vyučovacia hodina, B-24, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Nataša Gyimesiová

24.február 2016 Súťaž STROJZRUČ I / I.D – autoopravár ,Tóbiáš Štefan, Ing. Sáradi Tibor I.D/

 celý deň, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

 Zodpovedný: Ing. Tibor Sáradi

24.február 2016 Zasadnutie PRK vyučovacích jazykov / členovia PRK/

o 15:00,B-18, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Denisa Szemánová

25.február 2016 Zasadnutie PRK EKO – schválenie tém PČ a TČOZ MS v rámci PRK / Členovia PRK/

14:10,B-4, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová

25.február 2016 SOČ / Ing. Mikuláš Kalitza, Ing. Alžbeta Darányiová, Ing. František Hajdu, Gabriel Dóczi

Mgr. Zoltán Jánošík, Bc. Zoltán Rácz/  

7:30-13:00, B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedný: Ing. Mikuláš Kalitza    

26.február 2016 Výstava prác „Moja najkrajšia tvorba“ – 2. roč.výroba konfekcie (súťaž) /I.E, II.F, Beáta Babošová, Bc. Alžbeta Körmöndiová /

 12:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Beáta Babošová

26.február 2016 Prírodovedný kvíz / I.A – ME,OA vjm – 4 žiaci,I.A – ME,OA vjs – 4 žiaci,II.A – ME,OA vjs – 4 žiaci, II.B – ME vjm – 4 žiaci, III.A – ME,OA vjs – 4 žiaci, III.B – ME,OA vjm – 4 žiaci, členovia PRK PVP/

14:10 B-6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová

26.február 2016 Zasadnutie PRK elektrotechnických predmetov / členovia PRK/

15:00,B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedný: Ing. Mikuláš Kalitza

29.február 2016 Zasadnutie PRK strojárstvo / členovia PRK/

14:10 B-4, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Eleonóra Balogová

Vypracovala: ZRTV- Mgr.Eva Blašková                                 Schválil riaditeľ školy: ……………………………..

 

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *