1.jún 2016 Športový deň – volejbal, stolný tenis – podľa propozície / Triedy: I.A, II.A , II.B, I.C, I.D, III.A-ME, III.B-ME/

7.30 – 13:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

1.jún 2016 Deň na ochranu života a zdravia – pre žiakov III.D, III.C, III.E – podľa harmonogramu

7.30 – 13:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

1.jún 2016 Zasadnutie PRK –dvojročných odborov / členovia PRK/

14:10, B-17,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová

 

 

2.jún 2016

EXKURZIA – potraviny, chemický a drogériový tovar /I.A_OA_vjs_vjm, Ing. Angela Geriová/ celý deň, Kráľovský Chlmec – Jednota Coop potraviny, Drogérie 101, Drogérie TetaZodpovedná: Ing. Angela Geriová
2.jún 2016

 

Úsmev ako dar / žiaci II.A triedy  podľa zoznamu/celý deň, verejné miesta v meste Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

2.jún 2016 EXKURZIA  – návšteva betonárky Kráľovský Chlmec  / Štefan Groško, Ing. Helena Kovácsová

I.E, II.F stavebná výroba/

13:00, Betonárka- Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová

2.jún 2016 Exkurzia – Robokov /Ing. Balogová Eleonóra/III.C- strojný mechanik/

Malý Horeš

Zodpovedná: Ing. Eleonóra Balogová

3. jún 2016 Zasadnutie predmetovej komisie ekonomické predmety / členovia PRK/

 13:20, B-4, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová

7. jún 2016 Skúška  z odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

8:00, B-1, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedný: Štefan Horváth

8.jún 2016 Minimaturita pre žiakov III. ročníka – SJL / III.A,Mgr. Denisa Szemánová/

3. hod., 4. hod., A5, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Denisa Szemánová

8.jún 2016 Minimaturita z ANJ – /III.A, Mgr. Angelika  Hajdók/

1.-2. vyuč. hod, B23, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Angelika  Hajdók

8.a 9.jún 2016 Minimaturita pre žiakov III. ročníka – SJS / III.B, Mgr.Denisa Szemánová/

8.júna – 2. hod.,9.júna – 6. hod.; A2, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Denisa Szemánová

9.jún 2016 Zasadnutie PR – vyhodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov žiakov III.C,III.D, III.E, II.F

15:00, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

9.jún 2016 Minimaturita pre žiakov III.ročníka – MJL / III.B,PhDr. A. Pankovics/

7. – 8. hod.; A2, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: PhDr. Andrea  Pankovics

 

9.jún 2016

 

Minimaturita z ANJ – /III.B, Mgr. Angelika  Hajdók/

4. -5. vyuč. hod, B23, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Angelika  Hajdók

10.jún 2016 VIII. ročník Športovej olympiády žiakov ZŠ Medzibodrožia / Žiaci základných škôl/

7.30 – 15.00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

13.15.jún 2016 Akademické voľno pre žiakov III.C, III.D, III.E, II.F
14.jún 2016 Sanitačný deň / Bc. Tamašiová Veronika, Baloghová Stela, Bc. Körmöndiová Alžbeta/

7.30 – 13.30, kadernické salóny , SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Bc. Veronika  Tamásiová

16.21.jún 2016 Záverečné skúšky – podľa Harmonogramu ZS 2016
 

 

23.jún 2016

Exkurzia do predajní textilná galantéria a metrový textil / Beáta Babošová, Bc.Alžbeta Körmöndiová, I.E /

13:00, Galantérie- Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Beáta Babošová

24.jún 2016 Zasadnutie PR – vyhodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov  za šk. rok 2015/16

13:30, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

 

27.jún 2016

Mladá krajčírka  –1. roč. (súťaž) / Beáta Babošová, Bc.Alžbeta Körmöndiová, I.E/

12:00,krajčírska dielňa, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Beáta Babošová

 

 

27.jún 2016

Zasadnutie PRK strojárstvo / Členovia PK/

14:10,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Ing. Eleonóra Balogová

 

 

28.jún 2016

Návšteva múzea maďarského jazyka Széphalom / I.A, PhDr. Andrea Pankovics/

celý deň ,Széphalom

Zodpovedná: PhDr. Andrea  Pankovics

 

 

28.jún 2016

Zasadnutie PRK PVP /Členovia PRK PVP/

15:00, B-6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Enikö Pogányová

 

 

Počas ZS

Športový deň – volejbal, stolný tenis / Triedy: I.A, II.A , II.B, II.C, II.D, I.C, I.D, III.A, III.B/

7.30 – 13:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

 

 

Počas ZS

Kurz ochrany života a zdravia / Triedy: I.A, II.A , II.B, II.C, II.D, I.C, I.D, III.A, III.B/

7.30 – 13:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

 

 

Jún 2016

Exkurzia – Steel park, Botanická záhrada Košice / Mgr. Csatlósová Beáta; Mgr. Katarína Banyková;žiaci 3. roč. OA a vybraní žiaci  podľa zoznamu

celý deň, Košice

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 

 

Jún 2016

Beseda s príslušníkom kriminálnej polície z Príležitosti Svetového dňa boja proti drogám

/Podľa vypracovaného harmonogramu/

čas sa upresní, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Angelika  Hajdók

 

 

Jún 2016

Triedny výlet / Žiaci II.A,Mgr.Hajdók, Mgr. Tóth Fülöp/

celý deň, Kalandpark – Sátoraljaújhely

Zodpovedná: Mgr. Angelika  Hajdók

Vypracovala: ZRTV- Mgr.Eva Blašková                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *