3.október  2016 Triedny aktív zasadnutia rodičov  žiakov IV.A, IV.B a II.NŠ triedy

o 14:00, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovední: Mgr. Katarína Banyková – TU IV.B, Ing. Mária Šipošová – TU IV.A, Ing. Judita Diószeghyová – TU II.NŠ

3. – 27.október 2016 Súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu s jesennou tematikou – všetky kmeňové triedy

Hodnotitelia: Mgr. Banyková K., Žiaci žiackej školskej rady ( 2 študenti) a Ing. Bernáthová

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

5.október  2016 Tanečné predstavenie: Ifjú Szívek – I.A, I.D, II.A, II.D, III.A, IV.A, IV.B, I.NŠ A, I.NŠ B, II.NŠ

od 10:00 – 11:30, MsKS Kráľovský Chlmec

 Zodpovedná: Mgr. Veronika Tóth Fülöp

6.október  2016 Zasadnutie PRK EKO / Členovia PRK EKO/

15:00, B-4, SOŠ – Szakközépiskola ,Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová

 

10.-21.októbra.

2016

Odborná prax žiakov 4. ročníka OA (10 pracovných dní) / IV.A/B OA/

08:00-14:00, Externé pracoviská

Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová

13.október  2016 Medzinárodný  mesiac  školských knižníc – beseda so spisovateľom  / PhDr. Andrea Pankovics,Mgr. Veronika Tóth Fülöp a vyučujúci učitelia I.A (vjm), I.A (OA vjs) II.A (vjm), III.B, IV.B, I.NŠA/

7. – 8. vyučovacia hodina, B-17,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

 

 

14.október  2016

Otvorená hodina na tému „Finančná gramotnosť“

14:10,B-3,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová

17.október 2016 Návšteva knižnice so žiakmi I. ročníka / I.A, Mgr.Denisa Szemánová /

O 13:00 , Regionálna knižnica Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Denisa Szemánová

21.október  2016 Tekvicový festival / I.E, II.E, Ing. Helena Kovácsová, PhDr.Iveta Mátyásová/

12:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

Zodpovedná: Mgr. Tóth  Fülöp Veronika

24.október  2016 Plenárne zasadnutie ZRPŠ

13:15, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Eva Vassová

27.október  2016 Otvorená hodina pre učiteľov EKO na tému „Podnikateľský plán“/ Členovia PRK EKO/

14:10,B-3,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová

október 2016 Odborná exkurzia na tému „Marketing cvičnej firmy“ v rámci Dňa otvorených dverí na Watsonova Košice / Ing. Andrea Polláková,III.A OA/

07:35-15:15, OA Watsonova 61, Košice

Zodpovedná: Ing. Andrea Polláková

 

 

október 2016

Odborná exkurzia na tému „Archivácia dokladov“/ Ing. Denisa Mihalčíková, III.A, IV.A/B OA/

Čas sa spresní, Školský archív, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

október 2016 Exkurzia: TU Košice – spoločne s PRK strojárstvo / Ing. Mikuláš Kalitza,IV.A, IV.B, Ing. Eleonóra Balogová II.NŠ/

celý deň, Technická univerzita, Košice

Zodpovedný: Ing. Mikuláš Kalitza

október  2016 Slávnostné odovzdávanie multifunkčného ihriska – program podľa organizačného zabezpečenia akcie
október  2016 Futbalový zápas z príležitosti  odovzdávania multifunkčného ihriska / žiaci SOŠ + ZŠ/

7.30-14.00,  SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedný: Mgr. Jánošík Zoltán

Vypracovala: ZRTV- Mgr.Eva Blašková                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *