9. január 2017 Vyhlásenie literárnej súťaže: pre žiakov I. a II. ročníka SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec / Mgr. Denisa Szemánová, žiaci podľa záujmu z tried I.A – ME, OA (vjs), II.A  – ME, OA (vjs) /

počas vyučovacej hodiny, B-24 SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 Zodpovedná: Mgr. Denisa Szemánová

 11.január 2017 Beseda na tému duševné zdravie / Mgr. Katarína Banyková, I.D trieda ,vyučujúci v danej triede/

11:15-12:00,B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

 12.január 2017 Beseda na tému duševné zdravie / Mgr. Katarína Banyková,I.A a I.C trieda,vyučujúci v daných triedach/

07:35- 08:20, B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

 12.január 2017

 

 

Metodické popoludnie – Robotika / členovia PRK elektrotechnických predmetov, záujemcovia/

15:00, B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec

Zodpovedný: Ing. Miroslav Gonda

 12.január 2017 Zasadnutie PRK dvojročné odbory /PRK – členovia/

14:15, B-18, SOŠ – Szakközépiskola, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová

 13.január 2017 Zasadnutie PRK EKO / Členovia PRK EKO/

14:55 – 15:55, B-3, SOŠ – Szakközépiskola, Rákócziho 23,Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing.Mária Šipošová

 17.január 2017 Školské kolo súťaže – Pekná maďarská reč /Mgr. Veronika Tóth Fülöp

PhDr. Andrea Pankovics,I.A vjm: Zoltán Balog, Dominik Sabó, Kristína Horváthová, Leticia Palková, Kristián Dakoš,II.A vjm: Edina Bodzásová, Kincso Varga, Médea Juhászová, Sofia Bukóová

7. – 8. vyučovacia hodina , B2, SOŠ – Szakközépiskola, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec

 Zodpovedná: Mgr. Veronika Tóth Fülöp

 19.január 2017 Previerka zručnosti / II.D trieda, Bc. Veronika Tamásiová/

7:35 – 13:35, kadernícky salón, SOŠ – Szakközépiskola, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Bc. Veronika Tamásiová

 20.január 2017 Film o šikanovaní / Mgr. Katarína Banyková, I.C a I.A trieda, vyučujúci v daných triedach/

11:15-12:50 / B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec/

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

 20.január 2017 Previerka odbornej zručnosti „Mladý účtovník“ 4. ročník / Ing.Mária Šipošová,žiaci IV.A a IV.B triedy OA/

12:05 – 12:50, , B-3, SOŠ – Szakközépiskola, Rákócziho 23,Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing.Mária Šipošová

 23.január 2017 Školské kolo súťaže – Poznaj slovenskú reč / Mgr. Gabriela Šemegová,II.A – ME, OA (vjm)/

7. vyučovacia hodina, B-24, SOŠ – Szakközépiskola, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Gabriela Šemegová

 23.január 2017 Súťaž AUTOOPRAVÁR  JUNIOR 2017 / Ing. Jestrebi Štefan,    Ing. Balogová Eleonóra / III.D + III.C autoopravár /

11:10 – 13:30, B5, B3, SOŠ – Szakközépiskola,  Rákócziho 23,  Kráľovský Chlmec

 Zodpovedný: Ing. Jestrebi Štefan

 

 26.január 2017

 

Exkurzia Diesel centrála Čierna nad Tisou / Ing. František Hajdu, Štefan Horváth, žiaci IV.A, IV.B/

7:30 – 13:00,Diesel centrála Čierna nad Tisou

 Zodpovedný: Štefan Horváth

 27. január 2017 Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu – premietanie filmu – beseda /PhDr. Andrea Pankovics, I.A, I.C , III.B – vyučujúci na danej hodine/

4.- 6. vyučovacia hodina, B-17, SOŠ – Szakközépiskola, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Gabriela Šemegová

27. január 2017 Zasadnutie pedagogickej rady – vyhodnotenie VVV za 1. polrok šk. roku 2016/2017

13:30, B17, SOŠ – Szakközépiskola,  Rákócziho 23,  Kráľovský Chlmec

 26.január 2017 Exkurzia do obchodu Stavebniny – FEBRA,  BELAX- Kráľovský Chlmec  zameraná na poznanie jednotlivých druhov stavebných materiálov, stavebných náradí a pracovných pomôcok  v stavebnej výrobe. / žiaci – stavebná výroba I.E a II.E,Oľga Románová,Štefan Groško/

Celý deň, Kráľ. Chlmec – Pribeník

 Zodpovedná:  Oľga Románová

 30.január 2017 Vyhodnotenie literárnej súťaže s názvom: „Po stopách Mateja Hrebendu“  (spoločné vyhodnotenie literárnych prác žiakov ZŠ a I. a II. ročníka SOŠ) / Mgr. Denisa Szemánová

žiaci ZŠ, žiaci  z I.A – ME, OA (vjs), II.A  – ME, OA (vjs), ktorí sa zapojili do súťaže/

5. – 6. vyučovacia hodina, B-24, SOŠ – Szakközépiskola, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec

 Zodpovedná: Mgr. Denisa Szemánová

január 2017 Triedny aktív zasadnutia rodičov – IV.B Mgr. Katarína  Banyková

Čas sa upresní,  A2, SOŠ – Szakközépiskola, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Katarína  Banyková

 

Vypracovala: ZRTV- Mgr.Eva Blašková                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………

 

 

 

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *