2. február  2017 Previerka odbornej zručnosti „Mladý účtovník“ 4. ročník / Ing. Andrea Polláková, Ing. Mária Šipošová, žiaci IV.A a IV.B triedy OA/

13:20 – 14:05, , CVF, SOŠ – Szakközépiskola, Rákócziho 23,Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová

3. február  2017 Polročné prázdniny
6. – 17. februára 2017 Triedne aktívy ZRPŠ /podľa vypracovaného časového harmonogramu/

 Zodpovední: triedni učitelia jednotlivých tried

 7. február  2017 Zasadnutie PRK PVP / členovia PRK PVP/

15:00, B6, SOŠ – Szakközépiskola ,Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 8. február  2017 Otvorená hodina z MJL – Inovačné metódy vo vyučovacom procese / Členovia PRK VJ, záujemcovia/

8. vyučovacia hodina , B2, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

 8.február 2017 Exkurzia do predajne textilná galantéria a metrový textil / Bc.Alžbeta Körmöndiová, Beáta Babosová, žiačky I.E a II.E triedy – výroba konfekcie/

08:30 – 13:30, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Bc.Alžbeta Körmöndiová

 9. február  2017 Zasadnutie PRK odevných a kaderníckych predmetov / členovia PRK odevných a kaderníckych predmetov /

14:10, B6, SOŠ – Szakközépiskola ,Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Judita Kázsmérová

 9. február 2017 Zasadnutie PRK elektrotechnických predmetov / Členovia PRK elektrotechnických predmetov/

 15:00, B17, SOŠ – Szakközépiskola ,Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec

 Zodpovedný: Ing. Mikuláš Kalitza

13. február  2017 Zasadnutie PRK spoločenskovedných predmetov / členovia PRK spoločenskovedných predmetov/

o 14:10, B2, SOŠ – Szakközépiskola ,Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

14. február 2017 Valentínska pošta – rozdávanie valentíniek / Mgr. Katarína Banyková,žiaci žiackej školskej rady/

10:05-10:20, priestory školy  SOŠ – Szakközépiskola ,Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

17. február 2017 Zasadnutie PRK strojárstvo/ členovia PRK strojárstvo/

14:10, B4, SOŠ – Szakközépiskola Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Eleonóra Balogová

 20.februára 2017 Súťaž STROJZRUČ I / Lőrincz Štefan, Nagy Alexander, Ing. Balogová Eleonóra / I.C auto-opravár/

čas- podľa OVY, SOŠ – Szakközépiskola  Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

Zodpovedná: Ing. Eleonóra Balogová

 20.február 2017 Beseda na tému  Právna podstata podnikania  – JUDr. Atila Bohács, starosta obce Boľ / Ing.Andrea Polláková, Ing.Denisa Mihalčíková, Ing.Mária Šipošová, I.A-OA, II.A-OA, III.A-OA, IV.A/B-OA/

 13:20 – 14:05, A5, SOŠ – Szakközépiskola Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing.Andrea Polláková

22.február 2017 Zasadnutie PRK VJ / Členovia PRK VJ/

o 14:10, B18, SOŠ – Szakközépiskola,Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Denisa Szemánová

 23.februára 2017 Súťaž STROJZRUČ I / Nagy Alexander, Ing. Balogová Eleonóra,  I.C  autoopravár/

čas- podľa OVY, SOŠ – Szakközépiskola  Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

Zodpovedná: Ing. Eleonóra Balogová

 23. február 2017 Školské kolo SOČ / Ing. Miroslav Gonda / žiaci II.A triedy (odbor mechanik elektrotechnik)/ Ing. Mikuláš Kalitza, Ing. Alžbeta Darányiová, Gabriel Dóczi./

Mgr. Zoltán Jánošík ,Ing. Denisa Mihalčíková – iba pri odprezentovaní prác, pri ktorých sú konzultantmi: 7:35 – 9:00

 7:30-13:00, B17 SOŠ – Szakközépiskola ,Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec

 Zodpovedný: Ing. Mikuláš Kalitza

 24. február 2017 Pravopisná súťaž zo SJL, SJS – školské kolo / Mgr. Denisa Szemánová, z každej zapojenej

triedy víťaz triedneho kola (spolu 6 žiakov z tried): SJL: I.A – OA, vjs, II.A – OA, ME, vjs,

III.A – OA, ME, vjs, SJS: I.A – OA, ME, vjm, II.A – OA, ME, vjm, III.B – ME, vjm)/

3. vyučovacia hodina, B24, SOŠ – Szakközépiskola ,Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Denisa Szemánová

24. február 2017 Prírodovedný kvíz /4-členné tímy z tried I.A, II.A, III.A, III.B/

 7. a 8.vyučovacia hodina, B6 SOŠ – Szakközépiskola ,Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec

 Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 27.február 2017 – 3.marec 2017 Lyžiarsky výcvik / Mgr. Zoltán Jánošík, PhDr. Andrea Pankovics + vybraní žiaci z I.C, II.A, III.A, III.C,  I.NŠ – 20 žiakov/

Ľubovnianske kúpeleHotel Sorea

 Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

 február 2017 Výtvarná súťaž „Móda mladých“ pre žiakov SOŠ – Szakközépiskola ,Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec /žiaci našej školy/

Vyhlásená na celý mesiac február

 Zodpovedná:Ing. Judita Kázsmérová

Vypracovala: ZRTV- Mgr.Eva Blašková                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *