6.september 2017 Psychologický výcvik /Mgr. Banyková Katarína, žiaci I. A triedy/

1.- 3. vyučovacia hodina, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

7.september 2017 Psychologický výcvik /Mgr. Banyková Katarína, žiaci I. C triedy/

1.- 3. vyučovacia hodina, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

 

8.september 2017

Psychologický výcvik /Mgr. Banyková Katarína, žiaci I. D triedy/

1.- 3. vyučovacia hodina, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

16.september 2017

 

Medzibodrožský kultúrny festival,  Kráľovský Chlmec – prezentácia odborov školy

Zodpovedný: ZR TV – Ing. Miroslav Gonda

20.september 2017

 

Účelové cvičenie Deň na ochranu života a zdravia – žiaci 1. a 2. ročníkov ŠO a UO

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

20.september 2017

 

Mosty bez bariér, SOŠ Pribeník – prezentácia odborov školy

Zodpovedný: ZR PV –  Štefan Tóbiáš

25.september 2017

 

ZS v mimoriadnom termíne september

Zodpovedný: ZR PV

25.-26.september 2017

 

MS v mimoriadnom termíne september

Zodpovedný: ZR TV

 

28.september 2017

Európsky deň jazykov /členovia PRK vyučovacích a cudzích jazykov, žiaci ZŠ podľa záujmu, výber našich žiakov sa upresní/

3. – 6. vyučovacia hodina, B17, B23, B24, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec

Zodpovedná: PaedDr. Krisztina Furik

29.september 2017 Exkurzia  – Európska noc výskumníkov – festival vedy na Slovensku /Mgr.Csatlósová Beáta; Mgr. Anderová Katarína, žiaci podľa zoznamu/

celý deň, Košice

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

29.september 2017 Beseda s príslušníkom PZ Prevencia kriminality mládeže /Groško Štefan, žiaci I. E, II. E triedy, odbor STV/

4. vyučovacia hodina, A26, SOŠ– Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

Zodpovedný: Štefan Groško

Vypracovala:  Ing. Mária Šipošová                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *