[vc_row][vc_column][vc_column_text]Žiaci odboru stavebníctvo z II. NŠ triedy  a niektorí žiaci odboru murár z II.C triedy  mali možnosť sa oboznámiť s geodetickými prácami v teréne. Počas exkurzie vo firme Leica videli  nové geodetické prístroje, ktoré sa v súčasnej praxi používajú.

Hlavným cieľom exkurzie bolo pochopiť princíp merania a vytyčovania polohy bodu a jeho nadmorskej výšky všetkými metódami.

Okrem geodetických spôsobov  získavania informácií o teréne,  ktoré nám predviedol  Ing. Alexander Beláz, sme sa bližšie oboznámili aj s metódami  vytyčovania  stavieb, ako sa získajú súradnice a výšky bodov, výmery, objemy klasickým výpočtom a vo výpočtovom programe GEUS.

Exkurzia sa nám všetkým veľmi páčila. Žiaci si rozšírili svoje odborné vedomosti v tejto oblasti.

Ing. Helena Kovácsová[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid style=“lazy“ grid_id=“vc_gid:1509001692731-c1bfaa94-d90d-5″ include=“15506,15507,15508,15509″][/vc_column][/vc_row]