6.november 2017 iBOBOR – informatická online súťaž – kategória JUNIOR /Mgr. Beáta Csatlósová, žiaci podľa zoznamu/

4. vyučovacia hodina, B5, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 

7.november 2017

iBOBOR – informatická online súťaž – kategória SENIOR /Mgr. Beáta Csatlósová, žiaci podľa zoznamu/

4.vyučovacia hodina, B5, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 

 

9.november 2017

 

Divadelné predstavenie „Grófka Marica“ /Mgr. Gabriela Šemegová, Mgr. Mária Feketeová,

Žiaci triedy II. D a I.A OA/

celý deň, Štátne divadlo Košice

Zodpovedná: Mgr. Gabriela Šemegová

9.november 2017

22.november 2017

BAVÍ ŤA VEDA? POĎ DO TOHO! 5. ročník súťaže JUNIOR FRESHHH –online súťaž z PVP /Mgr. Beáta Csatlósová, 3-členné tímy podľa zoznamu/

individuálne riešenie úloh v on-line systéme, B5, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

13.november 2017 Zasadnutie PRK vyučovacích a cudzích jazykov /členovia PRK VCJ/

14:10, B23, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: PaedDr. Krisztina Furik

14.november 2017 Majstrovstvá SR v CNC sústružení a frézovaní /Ing. Jestrebi Štefan,  Miklóš Ladislav II.NŠ/

celý deň, hotel Turiec, Martin

Zodpovedný: Ing. Štefan Jestrebi

 

14.november 2017

Beseda s príslušníkom policajného zboru – prevencia kriminality mládeže /Mgr. Veronika Tóth Fülöp, Alexander Nagy, žiaci triedy II.E SV a VK, I.D MUR/

10.00-12:00, A26,  SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

Zodpovedná: PhDr. Iveta Mátyásová

15.november 2017 Zasadnutie PRK strojárstvo /členovia PRK/

14:00, B4, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Eleonóra Balogová

15.november 2017 Zasadnutie PRK stavebné predmety /členovia PRK/

14:30, B18, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová

16.november 2017 Strojzruč II /Ing. Štefan Géresi, Gabriel Dóczi, Štefan Lőrincz, žiaci triedy II.C, II.D AUO/

celý deň, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

Zodpovedná: Ing. Štefan Géresi

 

 

16.november 2017

 

Súťaž čitateľskej gramotnosti v slovenskom jazyku – III.roč  /Mgr. Mária Feketeová, žiaci triedy III.A OA, ME vjm/

6.-7. vyučovacia hodina, B24, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Mária Feketeová

 

 

16.november 2017

 

Druhé kolo literárnej súťaže „LEGERE“  /PhDr. Andrea Pankovics, žiaci Juhászová Médea III.A, Anderkovics Ladislav I.A, Szabó Dominik II.A trieda/

celý deň, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

 

 

20.november 2017

 

Súťaž z čitateľskej gramotnosti v maďarskom jazyku – 3. roč. /PhDr. Andrea Pankovics,

žiaci triedy III.A OA, ME vjm/

4. vyučovacia hodina, B2, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

20.november 2017 Zasadnutie pedagogickej rady – klasifikačná porada za I. štvrťrok /členovia PR/

15:10, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedný: ZRTV, ZRPV

 

21.november 2017

 

Exkurzia TU Košice /Ing. Jestrebi Štefan, Ing. Balogová Eleonóra, žiaci triedy I.NŠ, II.NŠ, I.A  MSZ/

celý deň, TU Košice

Zodpovedná: Ing. Balogová Eleonóra

 

 

21.november 2017

 

Exkurzia – Meniareň Borša, Rákocziho kaštieľ /Ing. Miroslav Gonda, Štefan Horváth., žiaci triedy III. A ME vjs, vjm, IV.A ME vjs, vjm/

celý deň, Meniareň Borša

Zodpovedný: Ing. Miroslav Gonda

 

 

21.november 2017

 

Súťaž v písaní na PC desaťprstovou hmatovou metódou /Ing. Denisa Mihalčíková, žiaci triedy IV.A OA/

12:05-12:50, B5, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

22.november 2017 Zasadnutie PRK prírodovedných predmetov /členovia PRK/

14:05, B6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 

 

23.november 2017

 

Súťaž v písaní na PC desaťprstovou hmatovou metódou /Ing. Denisa Mihalčíková, žiaci III.A OA triedy/

13:20-14:05, B5, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

 

 

24.november 2017

 

Stolnotenisový turnaj pre žiakov SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec /Ing. Zoltán Jánošík, vybraní žiaci z jednotlivých tried/

13:00, telocvičňa, SOŠ– Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

Zodpovedný: Ing. Zoltán Jánošík

 

 

24.november 2017

 

Súťaž v písaní na PC desaťprstovou hmatovou metódou /Ing. Denisa Mihalčíková, žiaci II.A OA triedy/

12:05-12:50, B3, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

 

26.november 2017

Mécs László szavalóverseny /PhDr. Andrea Pankovics, žiačka Edina Bodzásová III.A OA trieda/

14:00, Bodrogközi Magyar Közösség Ház , Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

 

27.november 2017

 

Previerka zručnosti pre 2. ročník kaderník /Bc. Beáta Buzová,  žiaci triedy II.D KAD/

7:30–13:00, Kadernícky salón, SOŠ- Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Bc. Beáta Buzová

 

28.november 2017

Zasadnutie triedneho aktívu rodičovského združenia II.A triedy /Mgr. Beáta Csatlósová, rodičia žiakov II.A triedy/

14:05, B1, SOŠ- Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

28.november 2017 Zasadnutie PRK odevných a kaderníckych predmetov /členovia PRK/

14:10, A13, SOŠ- Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Judita Kázsmérová

 

 

29.november 2017

 

Vyhlásenie III. ročníka výtvarnej súťaže pod názvom Mladá móda pre základné školy /žiaci VIII. a  IX. ročníka ZŠ/

december – január, elektronická pošta, Základné školy v Medzibodroží a ZŠ Veľké Kapušany

Zodpovedná: Ing. Judita Kázsmérová

30.november 2017 Zasadnutie PRK ekonomických predmetov /členovia PRK/

14:10, B17, SOŠ- Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

 

30.november 2017

EXPERT geniality show – celoslovenská vedomostná súťaž /Mgr. Beáta Csatlósová, žiaci podľa zoznamu /

1.-2. vyučovacia hodina, B5, SOŠ- Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 

 

 

Vypracovala:  Ing. Mária Šipošová                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………

 

 

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *