december 2017 Preventívny program „Duševné zdravie“ /Mgr. Katarína Banyková, žiaci I.A, I.C, I.D triedy/

na zastupovaných hodinách v I.A, I.C, I.D triede, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

1.december 2017 Zasadnutie PRK spoločenskovedných predmetov  /členovia PRK PVP/

14:05, B2, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

3.december 2017 Mikulášsky beh /Ing. Brigita Bernáthová, zoznam a počet žiakov sa spresní/

od 13:00-nedeľa, mesto Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová

5.december 2017 Mikuláš n a našej škole /Mgr. Katarína Banyková ,žiaci žiackej školskej rady/

10:20-12:00, Budova A,B,C, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

 

 

6.december 2017

Kadernícka súťaž  s tematikou „Vianoce“, „Stužková slávnosť“  /Ing. Judita Diószeghyová,

Bc. Beáta Buzová, Bc. Veronika Tamásiová, Ing. Judita Kázsmérová, žiaci I.C, I.D, II. D, III.D, I.NŠ, II.NŠ triedy odbor kaderník a vlasová kozmetika/

celý deň, budova P, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Bc. Beáta Buzová

 

6.december 2017

Divadelné predstavenie / PhDr. Andrea Pankovics, Mgr. Gabriela Šemegová, Mgr. Veronika Tóth  Fülöp, žiaci I.A MSZ, II.A,  III.A triedy/

celý deň, Divadlo Thália, Košice

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

 

8.december 2017

Charitatívna finančná zbierka „Úsmev ako dar“ /Mgr. Beáta Csatlósová, žiaci podľa zoznamu/

08:00–13:00, verejné miesta v Kráľovskom Chlmci

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 

9.december 2017

Stužková slávnosť /PaedDr. Krisztina Furik, pozvaní pedagógovia, žiaci IV.A triedy/

od 18:00-sobota, Kultúrny dom Malý Horeš

Zodpovedná: PaedDr. Krisztina Furik

 

12.december 2017

Čakáme VianoceTvorba vianočných ozdôb, nacvičovanie vianočných kolied a premietanie filmov s vianočnou tematikou /Mgr. Veronika Tóth Fülöp, Ing. Eva Vassová, Ing. Helena Kovácsová, Alexander Nagy, žiaci I.D MUR, II.E STV,VK/

10:00-14:00, A26, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

Zodpovedná: Mgr. Helena Kovácsová

14.december 2017 Zasadnutie PRK elektrotechnické predmety /členovia PRK/

14:00, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedný: Ing. Miroslav Gonda

 

18.december 2017

Tretie kolo literárnej súťaže „LEGERE“ /Mgr. Andrea Pankovics, žiaci Juhászová Médea III.A,

Anderkovics Ladislav I.A, Szabó Dominik II.A trieda/

celý deň, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

 

 

18.-19.december 2017

Návšteva Domovov dôchodcov a ZŠ podľa možností /PaedDr. Krisztina Furik, zoznam žiakov sa spresní/

podľa dohody, Dom dôchodcov, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: PaedDr. Krisztina Furik

21.december 2017 Biblické príbehy – súťaž /Mgr. Katarína Banyková, štvorčlenné skupiny žiakov z každej triedy/

08:00-09:00, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

 

21.december 2017

Vianočný program v spolupráci s PRK ekonomických predmetov /členovia PRK vyuč. a cudz. jazykov, počet a zoznam žiakov sa spresní/

9:00–11:00, B chodba, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: PaedDr. Krisztina Furik

 

 

21.december 2017

Vianočné trhy – Nákup a predaj rôznych predmetov na rozvíjanie čitateľskej a finančnej gramotnosti v spolupráci s PRK VCJ v rámci vianočného programu pre žiakov /Ing. Denisa Mihalčíková, Ing. Andrea Polláková, PaedDr. Krisztina Furik/

9:00–11:00, B chodba, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

 

21.december 2017

Vianočný futbalový turnaj pre žiakov SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec /Mgr. Zoltán Jánošík, Ing. Mikuláš Kalitza, žiaci I.A, I.C, I.D,  II.A, II.C, II.D, III.A, III.D, IV.A, I.NŠ, II.NŠ triedy/

08:00–11:00, multifunkčné ihrisko, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

 

 

 

Vypracovala:  Ing. Mária Šipošová                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *