12.január 2018 Zasadnutie PRK spoločenskovedných predmetov /členovia PRK/

14:10, B2, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

16.január 2018 Previerka zručnosti / Bc.Veronika Tamásiová, Bc. Beáta Buzová, žiaci III.D triedy KAD/

celý deň, Kadernícky salón C1, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Bc. Beáta Buzová

16.január 2018 Zasadnutie PRK vyučovacích a cudzích jazykov /členovia PRK/

14:20, B23, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: PaedDr. Krisztina Furik

 

17.január 2018

Zasadnutie PRK prírodovedných predmetov /členovia PRK/

15:00, B6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 

17.január 2018

Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo /Ing. Brigita Bernáthová, žiačka Kincső Varga III.A OA/

celý deň, Michalovce, Gymnázium, Ľ. Štúra 26

Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová

18.január 2018 Zasadnutie PRK odevných a kaderníckych predmetov /členovia PRK ODK/

15:00, A13, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Judita Kázsmérová

19.január 2018 Zasadnutie PRK  ekonomických predmetov /členovia PRK EKN/

14:10, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

19.január 2018 Zasadnutie PRK  strojárskych predmetov /členovia PRK EKN/

15:00, B4, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Eleonóra Balogová

 

23.január 2018

Previerka odbornej zručnosti z účtovníctva  /Ing. Mária Šipošová, IV.A OA/

14:10, B18, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová

 

 

 

24.január 2018

Zasadnutie PRK stavebných predmetov /členovia PRK STV/

14:30, B18, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová

25.január 2018 Zasadnutie PRK elektrotechnických predmetov /členovia PRK ELT/

14:05, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedný: Ing. Miroslav Gonda

 

26.január 2018

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu – premietanie filmu + kvízová súťaž pre žiakov /Mgr. Gabriela Šemegová, žiaci II.A a III.A triedy/

5.-8. vyuč. hod., B18, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 Zodpovedná: Mgr. Gabriela Šemegová

26.január 2018 Zasadnutie pedagogickej rady – vyhodnotenie VVV za 1. polrok šk. roku 2017/2018 /členovia PR/

15:10, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovední: ZRTV, ZRPV

29.január 2018 Nemecký čitateľský maratón /Mgr. Monika Štofan, žiaci I.A OA na 5. vyuč.hod., IV.A OA na 6. vyuč.hod., III.A OA na 7. vyuč. hod./

5.-6.-7. vyuč. hod., B18, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Monika Štofan

 

 

 

Vypracovala:  Ing. Mária Šipošová                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………

 

 

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *