1.-2.marec 2018

 

Jarné prázdniny
 

marec 2018

 

Triedne aktívy ZRPŠ /podľa harmonogramu/

Zodpovední: triedni učitelia jednotlivých tried

 

 

5.marec 2018 

 

 

 

Školenie predsedov ŠMK, PMK, administrátorov, pomocného dozoru a pomocných hodnotiteľov pri EČ a PFIČ MS 2018 /podľa harmonogramu/

15:00, B4, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová

 6.marec 2018 Pekná  maďarská reč /PhDr. Andrea Pankovics, Dominik Szabó, žiak II. A triedy/

celý deň, Košice

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

 

 7.marec 2018

 

 

Recitačná súťaž – Tompa Mihály szavalóverseny  /PhDr. Andrea Pankovics, Edina Bodzásová, žiačka III.A triedy/

celý deň,  Kultúrny dom, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

 

 7.marec 2018

 

 

THÁLIA Košice – návšteva divadelného predstavenia /PhDr. Andrea Pankovics, Mgr. Veronika Tóth Fülöp, žiaci II.A a II.C triedy; III.D sk. MUR vjm/

celý deň, Košice

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

 

 

8.marec 2018

 

 

 

Zasadnutie PRK elektrotechnických predmetov /členovia PRK/

14:00 hod., B17, SOŠ- Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedný: Ing. Miroslav Gonda

 

8.marec 2018

 

 

 

Zasadnutie PRK stavebných predmetov /členovia PRK/

14:30 hod., B18, SOŠ- Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedný: Ing. Helena Kovácsová

 

8.marec 2018

 

 

 

Zasadnutie PRK prírodovedných predmetov /členovia PRK/

15:00, B6, SOŠ- Szakközépiskola , Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 9.marec 2018

 

Svetový deň poézie /Mgr. Mária Bók Lezsák, žiaci  II.A  OA triedy/

2.-3. vyučovacia hodina, B24, SOŠ- Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Mária Bók Lezsák

 

 

12.-14.marec 2018 

 

 

 

 

Projekt „Határtalanul“ Baross Szakközépiskola Miskolc –  SOŠ – Szakközépiskola Kráľ. Chlmec  /PhDr. Andrea Pankovics, Mgr. Veronika Tóth Fülöp, žiaci III.A triedy/

celý deň, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec – Medzibodrožie – Trebišov – Košice

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

 13.-14.marec 2018 Deň ochrany života a zdravia /Mgr. Zoltán Jánošík, 1. a 2. ročník, dozor podľa harmonogramu/

SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec a priľahlý región Kráľ.Chlmca

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

13.marec 2018 EČ a PFIČ MS 2018 – slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra /maturitné triedy IV.A, II.NŠ/

podľa vypracovaného harmonogramu

Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová

14.marec 2018 EČ a PFIČ MS 2018 – anglický jazyk /maturitné triedy IV.A, II.NŠ/

podľa vypracovaného harmonogramu

Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová

 

 

15.marec 2018

 

Revolúcia 1848/1849 v literatúre /PhDr. Andrea Pankovics, Mgr. Veronika Tóth, žiaci

I.A vjm, II.A vjm, III.A vjm triedy/

5.-6. vyučovacia hodina, B18, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

 

 

 

15.marec 2018

 

 

 

 

Proforientácia /Mgr. Katarína Banyková, Mgr. Enikő Pogányová, žiaci III.A triedy odbor ME vjm a vjs/

07:35-09:30 hod., areál OVY-A26, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

16.marec 2018 EČ a PFIČ MS 2018 – maďarský jazyk a literatúra /maturitná trieda IV.A – skupina ME vjm/

podľa vypracovaného harmonogramu

Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová

 

 

 

19.marec 2018

 

 

Medzinárodná matematická súťaž KLOKAN kategória KADET /Mgr. Katarína Anderová, žiaci 1. a 2. ročníka odboru MSZ a ME podľa zoznamu/

1.-2. v.h., zborovňa, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

Zodpovedná: Mgr. Katarína Anderová

 

 

19.marec 2018

 

 

 

Medzinárodná matematická súťaž KLOKAN kategória JUNIOR /Mgr. Katarína Anderová, žiaci 1. a 2. ročníka odboru OA a 3. a 4. ročníka  podľa zoznamu/ 7.-8. v.h., B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Katarína Anderová

 

 

 

19.marec 2018

 

 

PERSONELL EFEKT – ponuka pracovných miest pre absolventov;

Beseda s pracovníkmi ÚPSVaR Trebišov – pracovné možnosti, rekvalifikačné kurzy, vyplnenie žiadostí, používanie internetu  pri hľadaní práce /Mgr. Enikő Pogányová, žiaci III.D, IV.A, II.NŠ triedy/

08:25-10:05, B–veľká chodba, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová

 

 

19.marec 2018

 

Proforientácia /Mgr. Katarína Banyková, Mgr. Enikő Pogányová, žiaci III.A triedy odbor OA vjm a vjs/

13:20-14:55 hod., B3, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

 

 

19.-22.marec 2018

 

Projekt „Határtalanul“ Baross Szakközépiskola Miskolc –  SOŠ – Szakközépiskola Kráľ. Chlmec  /Ing. Brigita Bernáthová, žiaci podľa harmonogramu /

celý deň, B20, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec – Medzibodrožie – Trebišov – Košice

Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová

 

 

21.marec 2018

 

Exkurzia do  Enviromentálneho vzdelávacieho zariadenia pri príležitosti Svetového dňa vody /Mgr. Beáta Csatlósová, žiaci I.A, I.NŠ-VLK, III.A-OA triedy/

celý deň, Michalovce

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 

 

26.marec 2018

 

„ Obchodné činnosti „ – Exkurzia do veľkoobchodov/maloobchodov  /Ing. Andrea Polláková, žiaci III.A-OA triedy/

08:00-12:00, Kráľovský Chlmec  – Tesco, Lidl, Milkagro

Zodpovedná: Ing. Andrea Polláková

26.-28.marec 2018 Projekt „Határtalanul“ Baross Szakközépiskola Miskolc –  SOŠ – Szakközépiskola Kráľ. Chlmec  /PhDr. Andrea Pankovics, Mgr. Zoltán Jánošík, žiaci III.A triedy/

celý deň, B20, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Miskolc – Edelény – Lillafüred – Fűzér

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

 

 

27.marec 2018

 

 

Mesiac kníh – návšteva knižnice /Mgr. Veronika Tóth Fülöp, Žiaci I.A vjm triedy/

7.-8. vyučovacia hodina, knižnica, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Veronika Tóth Fülöp

 

 

28.marec 2018

 

 

Metodická hodina  – Tvorba testov na e-learningovom portáli /Mgr. Beáta Csatlósová, pedagogickí zamestnanci podľa záujmu/

8. vyučovacia hodina, B5, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 

marec 2018

 

Marec, mesiac kníh – súťaž o najkrajšiu vytvorenú báseň, rozprávku /Mgr. Katarína Banyková, žiacka školská rada/

celý mesiac marec, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Katarína Banyková

 

29.-30.marec 2018

 

 

Veľkonočné prázdniny

 

 

Vypracovala:  Ing. Mária Šipošová                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………

 

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *