3.apríl 2018 Veľkonočné prázdniny
 

 

4.apríl 2018

 

PERSONELL EFEKT – ponuka pracovných miest pre absolventov /Mgr. Enikő Pogányová, žiaci III.D, IV.A, II.NŠ triedy/

 

08:25-09:10, B–veľká chodba, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová

8.-11.apríl 2018 Projekt „Határtalanul“ /Ing. Brigita Bernáthová, Attila Tamás, žiaci podľa harmonogramu*/

 

celý deň, Szerencs, Miskolc, Lillafüred, Debrecen, Kazincbarcika

 

Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová

 

10.apríl 2018

 

Generálna skúška EČ MS zo SJSL /Ing. Mikuláš Kalitza, III.A OA vjm, ME vjm/

 

09:25-11:25, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Mária Šipošová

 

 

11.apríl 2018

 

Deň poézie – čitateľský maratón so žiakmi SOŠ a ZŠ /PhDr. Andrea Pankovics, Mgr. Veronika Tóth Fülöp, Alexander Nagy, Ing. Štefan Jestrebi, žiaci podľa harmonogramu*/

 

07:30-13:00, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

 

11.apríl 2018

 

Zasadnutie PRK prírodovedných predmetov /členovia PRK PVP/

 

14:10, B6, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 

 

13.apríl 2018

 

 

Prezentácia odborných prác žiakov odboru strojárstvo /konzultanti Ing. Štefan Jestrebi, Ing. Tibor Sáradi, žiaci II. NŠ STR/

 

13:30, B4, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Eleonóra Balogová

 

 

13.apríl 2018

 

Deň zdravia v rámci Dňa narcisov – aktivita FITNESS krúžku /Ing. Brigita Bernáthová, PaedDr. Krisztina Furik, žiaci podľa harmonogramu*/

 

4.-6. vyučovacia hodina, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová

 

 

 

13.apríl 2018

 

 

Deň zdravia v rámci Dňa narcisov – školské kolo v minifutbale – jarná časť /Ing. Mikuláš Kalitza, Mgr. Zoltán Jánošík, vybraní žiaci z každej triedy*/

 

07:30 – 14:30, multifunkčné ihrisko, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

17.apríl 2018 Súťaž Strojzruč I. /Ing. Štefan Jestrebi, Štefan Tóbiáš, žiaci I.A MSZ/

 

07:30-13.30, dielňa č. 2, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

Zodpovedný: Ing. Štefan Jestrebi

 

 

 

 

18.apríl 2018

 

 

II. ročník kaderníckej súťaže „KADERNÍK MEDZIBODROŽIA“, „BODROGKÖZ FODRÁSZA“ / Bc. Beáta Buzová, Ing. Judita Diószeghyová, Ing. Judita Kázsmérová, ďalší ped. podľa rozpisu organizácie súťaže*/

 

07:30-15:00,  Mestský úrad – veľká sála, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Judita Kázsmérová

18.apríl 2018 Zasadnutie PRK stavebných predmetov /členovia PRK STV/

 

14:30, B18, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová

 

 

20.apríl 2018

 

Zasadnutie pedagogickej rady – vyhodnotenie VVV za 3. štvrťrok šk. roku 2017/2018

 

15:00, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

 

24.apríl 2018

 

Zasadnutie PRK vyučovacích a cudzích jazykov /členovia PRK VCJ /

 

14:10, B23, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: PaedDr. Krisztina Furik

 

24.apríl 2018

Súťaž o najkrajší plagát s tematikou „Deň zeme“ /Mgr. Katarína Anderová, žiaci podľa záujmu*/

 

celý mesiac apríl, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec, vyhodnotenie 24.apríla 2018

 

Zodpovedná: Mgr. Katarína Anderová

25.apríl 2018

 

Súťaž Strojzruč I. /Ing. Eleonóra Balogová, Štefan Groško, Štefan Tóbiáš, žiaci I.C AUO/

 

07:30-13.30, dielňa č. 2, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

 

Zodpovedná: Ing. Eleonóra Balogová

 

26.apríl 2018

 

Zasadnutie PRK odevných a kaderníckych predmetov /členovia PRK ODK/

 

14:10, A13, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Judita Kázsmérová

 

 

27.apríl 2018

 

Myslím ekonomicky – kvíz finančnej gramotnosti /Ing. Brigita Bernáthová, Ing. Denisa Mihalčíková, žiaci I.A OA, I.NŠ triedy/

 

12:05-12:50, B 18, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

 

apríl 2018

 

Kossuth staféta – štafetový beh /Ing. Brigita Bernáthová, žiaci podľa harmonogramu*/

 

09:00, Sátoraljaújhely – Sárospatak

 

Zodpovedná: Ing. Brigita Bernáthová

 

Poznámka*: Podrobný zoznam účastníkov bude priložený k organizačnému zabezpečeniu aktivity.

 

 

Vypracovala:  Ing. Mária Šipošová                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………

 

 

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *