1.máj 2018   Sviatok
 3.máj 2018 Zasadnutie PRK elektrotechnických predmetov /členovia PRK ELT/

 

14:00, B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedný: Ing. Miroslav Gonda

 

4.máj 2018

 

 

Zasadnutie PRK spoločenskovedných predmetov (členovia PRK SVP)

 

14:10, B2, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

 8.máj 2018  Sviatok
 

 

10.máj 2018

 

Príprava estetizácie školského ihriska  – oporného múru v areáli  školy (Árpád Bányácski, Ing. Helena Kovácsová, Ing. Eva Vassová)

 

Areál školy, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Helena Kovácsová

 

 

10.máj 2018

 

 

Mladý digitálny Európan 2018 (Ing. Denisa Mihalčíková, Mgr. Beáta Csatlósová – administrátor, vybraní žiaci OA podľa harmonogramu*)

 

12:05-12:50, B5, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

 

11.máj 2018

Klasifikačná porada IV.A a II.NŠ triedy (vyučujúci v maturitných triedach – učitelia a MOV)

 

15:00, zborovňa, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

14.máj 2018

Prijímacie pohovory I. kolo – 1. termín (prijímacia komisia, administrátori, žiaci ZŠ – uchádzači o študijný odbor)

 

07:35-12:00, B17, B18, B6, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová, ZRPV

 

14.máj 2018

Zápis žiakov na štúdium učebných odborov (žiaci ZŠ – uchádzači o učebný odbor)

 

10:00-12:00, B1, B4, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová, ZRPV

 

15.máj 2018

 

 

 

Praktická časť odbornej zložky MS 2018 (maturitná komisia, IV.A trieda)

 

07:35-18:05, B3, B17, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

 

15.máj 2018

 

Úsmev ako dar – finančná zbierka (Mgr. Beáta Csatlósová, žiaci II.A OA triedy)

 

08:00-12:00, mesto Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

 

16.máj 2018

 

Zasadnutie PRK strojárskych predmetov (členovia PRK STR)

 

14:00, B4, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Eleonóra Balogová

 

17.máj 2018

Prijímacie pohovory I. kolo – 2. termín (prijímacia komisia, administrátori, žiaci ZŠ – uchádzači o študijný odbor)

 

07:35-12:00, B6, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová, ZRPV

 

17.máj 2018

 

Príprava rozlúčkovej slávnosti (PhDr. Andrea Pankovics, Ing. Judita Diószeghyová, žiaci III.A, I.NŠ triedy)

 

11:00-17:00, A1, A8, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics, Ing. Judita Diószeghyová

 

18.máj 2018

 

Slávnostná rozlúčka IV.A a II.NŠ triedy (PhDr. Andrea Pankovics, žiaci III.A a I.NŠ triedy)

 

07:30-13:00, amfiteáter, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: PhDr. Andrea Pankovics

 

21.máj – 1.jún

2018

 

Odborná prax žiakov 3. ročníka odboru OA

 

08:00-14:00, externé pracoviská podľa dohody

 

Zodpovedná: Ing. Denisa Mihalčíková

 

 

21.máj 2018

 

 

Exkurzia na tému maloobchod – Supermarket COOP Jednota Kráľovský Chlmec (Ing. Angela Geriová, žiaci I.A OA triedy)

 

10:20 – 12:00, COOP Jednota Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Angela Geriová

 

22.máj 2018

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Mladá móda“ (Ing. Judita Kázsmérová, žiaci I.NŠ a žiaci ZŠ Kráľovský Chlmec, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže)

 

12:05-12:50, B18, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedná: Ing. Judita Kázsmérová

 

 

24.máj 2018

 

Súťaž – Strojzruč III. (Ing. Géresi Štefan, Lőrincz Štefan, Tóbiáš Štefan, žiaci III.D AUO triedy)

07:30-14:30, dielňa č. 6, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec, pracovisko Čierna nad Tisou

Zodpovedný: Štefan Géresi

25.máj 2018 Súťaž v písaní na PC (Mgr. Beáta Csatlósová, žiaci I.A OA triedy)

12:05-12:50, B5, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

Zodpovedná: Mgr. Beáta Csatlósová

28.-31.máj 2018  Ústna časť maturitnej skúšky (IV.A, II.NŠ trieda)
 

 

28.-30.máj 2018

 

Kurz ochrany života a zdravia (Mgr. Zoltán Jánošík, II.C, II.D, II.E trieda)

 

07:30-13:00, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

 

 

28.-30.máj 2018

 

Športový deň – kolektívne športy, prednášky, individuálne športy, vedomostné súťaže  (Mgr. Zoltán Jánošík,  I.A, I.C, I.D, II.A, I.NŠ trieda)

 

07:30-13:00, SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec

 

Zodpovedný: Mgr. Zoltán Jánošík

 

Poznámka: *Podrobný zoznam účastníkov bude priložený k organizačnému zabezpečeniu aktivity.

 

 

Vypracovala:  Ing. Mária Šipošová                                 Schválil riaditeľ školy: ………………………………

 

 

 

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *